top of page

Training course.

Digital Maketing เป็นเรื่องของ"คน" ไม่ใช่ "เทคโนโลยี

พัฒนาทักษะสำคัญ
เพื่อธุรกิจในอนาคตของคุณ.

คอร์สอบรมทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับการทำงานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการตลาด การสื่อสาร การคิด ที่เราพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจมีศักยภาพที่มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม

"มากกว่าการฝึกอบรม คือการสร้างทัศนคติที่ดี วิธีคิดที่ถูกต้อง ควบคู่ไปกับการสร้างทักษะที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจ"

  - ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง - 

PR003 (1).webp

เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ ไม่ได้เกิดขึ้นจากสูตรสำเร็จ แต่เกิดจากการผสมผสานของทั้งองค์ความรู้ ทักษะความสามารถ และวิธีคิดอย่างมีคุณภาพเพื่อทำให้คนทำงานสามารถดึงประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม สร้างผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้กับธุรกิจได้มากกว่าเดิม

ที่ dots academy จึงมุ่งเน้นจะออกแบบหลักสูตรการพัฒนาทักษะความสามารถที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการทำธุรกิจ ทักษะการตลาด ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการเป็นผู้นำ ฯลฯ ซึ่งล้วนเแต่เป็นการเชื่อมต่อองค์ประกอบที่สำคัญเข้าด้วยกันเพื่อให้ภาพของธุรกิจนั้นชัดเจนที่สุด

upcoming. (คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป)

1

Gen AI in Action.

พัฒนาทักษะการใช้งาน
Generative AI ให้ได้มีประสิทธิภาพ

3 สิงหาคม

2

Winning Market.

เริ่มออกแบบกลยุทธ์การตลาด

ได้อย่างแม่นยำด้วยการเลือกตลาดที่ใช่

9-10 สิงหาคม

3

Business Storytelling.

นำเสนอไอเดียได้ดั่งใจ

พรีเซนต์งานได้แบบมืออาชีพ

​23 สิงหาคม

ดูรายละเอียดคอร์สอบรมต่าง ๆ ของ dots.

about.

เราคือสถาบันพัฒนาทักษะสำคัญในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิด (Thinking Skill) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving)
ทักษะการวางแผนกลยุทธ์ (Strategy) ทักษะการสื่อสาร (Content & Communication) ซึ่งได้อบรมให้กับองค์กรต่าง ๆ มากมายมาตลอด 8 ปี
เปิดคลาสอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปกว่า 100 รุ่น และให้บริการต่าง ๆ ได้แก่

image.webp

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับองค์กรเพื่อความเหมาะสมกับปัญหา และประเภทของธุรกิจ จากประสบการณ์ของผู้สอนที่เป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงและทำงานกับองค์กรต่าง ๆ มามากมาย

image (1).webp

คอร์สพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่เปิดอบรมอยู่อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ เดือน โดยจะจัดอบรมที่ dots academy ซึ่งก็จะหมุนเวียนเนื้อหาต่าง ๆ ตามเหมาะสมของช่วงเวลา

image (2).webp

บริการในการให้คำปรึกษาสำหรับธุรกิจในเรื่องด้านการทำการตลาด การบริหาร เพื่อที่จะสามารถตอบความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจได้อย่างตรงจุด

about.

เราคือสถาบันพัฒนาทักษะสำคัญในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิด (Thinking Skill) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving)
ทักษะการวางแผนกลยุทธ์ (Strategy) ทักษะการสื่อสาร (Content & Communication) ซึ่งได้อบรมให้กับองค์กรต่าง ๆ มากมายมาตลอด 8 ปี
เปิดคลาสอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปกว่า 100 รุ่น และให้บริการต่าง ๆ ได้แก่

image.webp

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับองค์กรเพื่อความเหมาะสมกับปัญหา และประเภทของธุรกิจ จากประสบการณ์ของผู้สอนที่เป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงและทำงานกับองค์กรต่าง ๆ มามากมาย

image (1).webp

คอร์สพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่เปิดอบรมอยู่อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ เดือน โดยจะจัดอบรมที่ dots academy ซึ่งก็จะหมุนเวียนเนื้อหาต่าง ๆ ตามเหมาะสมของช่วงเวลา

image (2).webp

บริการในการให้คำปรึกษาสำหรับธุรกิจในเรื่องด้านการทำการตลาด การบริหาร เพื่อที่จะสามารถตอบความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจได้อย่างตรงจุด

bottom of page