เราไม่สอนสูตรลัด สูตรสำเร็จ
แต่เราให้เข้าใจ คิดต่อยอดได้ ประยุกต์ต่อเองเป็น

เราเชื่อว่าการจะทำธุรกิจและการตลาดให้ประสบความสำเร็จนั้น ไม่ใช่เรื่องของการหาสูตรลัด เทคนิคสำเร็จรูป เพราะโลกของธุรกิจมีความซับซ้อนและมีบริบทที่แตกต่างกันไป

สิ่งที่คนทำงานจำเป็นต้องมีคือความรู้ ความเข้าใจ ทั้งเรื่องวิธีคิด ทัศนคติ ความรู้ในเรื่องเครื่องมือต่างๆ เพื่อจะสามารถนำมาบูรณาการไปใช้เครื่องมือการตลาดต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยเหตุนี้ คอร์สของ dots academy จึงไม่ใช่คอร์สที่เน้นการสร้างสูตรสำเร็จเคล็ดลับ แต่เป็นการถอดบทเรียนจากรประสบการณ์จริงของผู้สอนให้กลายเป็นความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปคิดต่อ ประยุกต์เข้ากับธุรกิจของตัวเองได้

คอร์สหลักที่มีการเปิดอบรม

Intensive Digital Marketing

คอร์สปรับพื้นฐานสำคัญที่นักการตลาดต้องมีสำหรับการทำการตลาดดิจิทัล เรียนรู้แนวคิดรากฐานสำคัญเช่นการวางกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล การทำงานและการวัดผลของสื่อดิจิทัล การวางโครงสร้างพื้นฐานของแคมเปญการตลาดแบบ End-to-End

เหมาะสำหรับ
– คนที่กำลังจะทำงานการตลาดดิจิทัล
– นักการตลาดที่ต้องปรับพื้นและอัปเดตการตลาดแบบใหม่
– คนที่อยากเริ่มทำธุรกิจออนไลน์แต่ยังไม่มีความเข้าใจ

ค่าอบรม: 3,900 บาท

The Art & Science of Content Marketing

คอร์ส Signature ของ dots academy และถูกยกว่าเป็นหนึ่งคอร์สสอน Content Marketing แรกและดีที่สุด เน้นทำความเข้าใจคอนเทนต์ประเภทต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการตลาด ความสำคัญ คุณลักษณะ ข้อดีและข้อเสียที่ต้องรู้เพื่อประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ รวมทั้งเรียนรู้ที่มาที่ไปของความสำเร็จในการใช้คอนทเนต์แบบต่างๆ

เหมาะสำหรับ
– คนทำงานด้านคอนเทนต์ที่ต้องการรู้แนวคิดการสร้างคอนเทนต์ที่ดี
– คนทำงานด้านสื่อสารการตลาด
– เจ้าของธุรกิจที่ต้องการเรียนรู้วิธีสื่อสารและมัดใจลูกค้าผ่านการสื่อสารแบบต่างๆ
– เจ้าของเพจต่างๆ ที่อยากหาคอนเทนต์ที่ “ใช่” ไว้สื่อสารกับลูกเพจ

ค่าอบรม: 8,000 บาท

Digital Marketing in Action

อีกคอร์ส Signature ที่ไม่ได้ “บรรยาย” แต่ให้ “ลงมือทำ” ในการทำแผนการตลาดดิจิทัลจริงจากโจทย์ธุรกิจจริง เรียนรู้ผ่าน Workshop เพื่อวิเคราะห์จุดขาย เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ วางแผนการใช้สื่อและช่องทางต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายที่สมเหตุสมผลสำหรับแคมเปญต่างๆ พร้อมแฝงด้วยเทคนิคจากประสบการณ์จริงของเหล่ามืออาชีพที่ร่วมทำ Workshop ไปด้วย

เหมาะสำหรับ
– เจ้าของธุรกิจที่ต้องการเห็นภาพรวมของแผนการตลาด
– ผู้ที่ต้องวางแผนการตลาดขององค์กร
– คนที่ต้องการสร้างแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

ค่าอบรม: 10,000 บาท

Creative Storytelling

คอร์สต่อยอดสำหรับคนที่อยากพัฒนาทักษะการเล่าเรื่อง เข้าใจศาสตร์และศิลป์ในการนำเสนอคอนเทนต์ให้น่าสนใจแบบคนทำงานครีเอทีฟคิดงานโฆษณา ถ่ายทอดโดยครีเอทีฟมืออาชีพ เพื่อให้คนที่อยากพัฒนาชิ้นงานของตัวเองให้ดูโดดเด่นและยังตอบโจทย์ธุรกิจอยู่ หรือสามารถวิเคราะห์ได้ว่างานชิ้นนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไ

เหมาะสำหรับ
– คนที่รู้ว่าอยากเล่าอะไร แต่ยังไม่รู้จะเล่าอย่างไรให้น่าสนใจ
– คนที่อยากหาวิธีและเทคนิคทำให้เรื่องราวตัวเองมีเอกลักษณ์

ค่าอบรม 8,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เริ่มเรียนรู้การตลาดดิจิทัล