top of page

พัฒนาทักษะสำคัญ
เพื่อธุรกิจในอนาคตของคุณ

คอร์สอบรมทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับการทำงานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการตลาด การสื่อสาร การคิด ที่เราพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจมีศักยภาพที่มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม

bigstock-Glowing-Light-Bulb-With-Futuri-452729589_edited.jpg

about.

เราคือสถาบันพัฒนาทักษะสำคัญในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิด (Thinking Skill) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) ทักษะการวางแผนกลยุทธ์ (Strategy) ทักษะการสื่อสาร (Content & Communication) ซึ่งได้อบรมให้กับองค์กรต่าง ๆ มากมายมาตลอด 8 ปี เปิดคลาสอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปกว่า 100 รุ่น และให้บริการต่าง ๆ ได้แก่

คอร์สอบรมสำหรับ
องค์กร

(Corporate Training)

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับองค์กรเพื่อความเหมาะสมกับปัญหา และประเภทของธุรกิจ จากประสบการณ์ของผู้สอนที่เป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงและทำงานกับองค์กรต่าง ๆ มามากมาย

คอร์สอบรมสำหรับ
บุคคลทั่วไป

(Public Training)

คอร์สพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่เปิดอบรมอยู่อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ เดือน โดยจะจัดอบรมที่ dots academy ซึ่งก็จะหมุนเวียนเนื้อหาต่าง ๆ ตามเหมาะสมของช่วงเวลา

คอร์สอบรมสำหรับการเรียนแบบส่วนตัว
(Private Training)

คอร์สอบรมสำหรับบุคลากรที่ต้องการเรียนรู้เป็นกรณีพิเศษ เช่นต้องการคำแนะนำแบบตัวต่อตัว หรือมีความต้องการเฉพาะในด้านเนื้อหาเป็นพิเศษ

การให้คำปรึกษา

สำหรับธุรกิจ

(Consulting)

บริการในการให้คำปรึกษาสำหรับธุรกิจในเรื่องด้านการทำการตลาด การบริหาร เพื่อที่จะสามารถตอบความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจได้อย่างตรงจุด

ดูรายละเอียดคอร์สอบรมต่าง ๆ ของ dots.

upcoming. (คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป)

 • ชนะการแข่งขันในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยความแม่นยำของกลยุทธ์

   

  44,940 บาทไทย
 • รู้ลึก รู้จริง เข้าใจลูกค้าให้ถึงแก่นเพื่อพัฒนาบริการได้โดนใจ

   

  20,140 บาทไทย
 • ฝึกทักษะการคิดของมืออาชีพ ให้คิดได้อย่างมีคุณภาพ

   

  20,140 บาทไทย
bottom of page