top of page
5759f3_f3de7c4f8f504e249a16c1dc3891ff2e~mv2.webp

Content Kitt.

ให้ kitt. ช่วยคิดการตลาดให้ไปไกลกว่าเดิม

"อยากได้การเปลี่ยนแปลง ก็ต้องทำอะไรที่ต่างออกไป"

โดย คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

PR003 (1).webp

ประสบการณ์.

- อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัล.

- เจ้าของบล็อกและนักเขียนหนังสือด้านการตลาด.

- ประสบการณ์บรรยายและฝึกอบรมให้กับองค์กรต่างๆมากกว่า10ปี.

พัฒนาทักษะสำคัญ
เพื่อธุรกิจในอนาคตของคุณ.

คอร์สอบรมทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับการทำงานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการตลาด การสื่อสาร การคิด ที่เราพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจมีศักยภาพที่มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม

upcoming. (คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป)

1

Marketing Strategy.

เรียนรู้การวางกลยุทธ์การตลาดอย่างแม่นยำสำหรับผู้บริหาร

29-30 พฤษภาคม

2

Content Strategy.

พัฒนากลยุทธ์สื่อสารที่แม่นยำ ออกแบบแผนที่มีประสิทธิภาพ

 

14 มิถุนายน

3

Six Thinking Hats.

คิดอย่างเป็นระบบ สื่อสารได้ชัดเจน แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

เร็ว ๆ นี้

ดูรายละเอียดคอร์สอบรมต่าง ๆ ของ dots.

about.

เราคือสถาบันพัฒนาทักษะสำคัญในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิด (Thinking Skill) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving)
ทักษะการวางแผนกลยุทธ์ (Strategy) ทักษะการสื่อสาร (Content & Communication) ซึ่งได้อบรมให้กับองค์กรต่าง ๆ มากมายมาตลอด 8 ปี
เปิดคลาสอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปกว่า 100 รุ่น และให้บริการต่าง ๆ ได้แก่

image.webp

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับองค์กรเพื่อความเหมาะสมกับปัญหา และประเภทของธุรกิจ จากประสบการณ์ของผู้สอนที่เป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงและทำงานกับองค์กรต่าง ๆ มามากมาย

image (1).webp

คอร์สพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่เปิดอบรมอยู่อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ เดือน โดยจะจัดอบรมที่ dots academy ซึ่งก็จะหมุนเวียนเนื้อหาต่าง ๆ ตามเหมาะสมของช่วงเวลา

image (2).webp

บริการในการให้คำปรึกษาสำหรับธุรกิจในเรื่องด้านการทำการตลาด การบริหาร เพื่อที่จะสามารถตอบความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจได้อย่างตรงจุด

about.

เราคือสถาบันพัฒนาทักษะสำคัญในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิด (Thinking Skill) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving)
ทักษะการวางแผนกลยุทธ์ (Strategy) ทักษะการสื่อสาร (Content & Communication) ซึ่งได้อบรมให้กับองค์กรต่าง ๆ มากมายมาตลอด 8 ปี
เปิดคลาสอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปกว่า 100 รุ่น และให้บริการต่าง ๆ ได้แก่

image.webp

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับองค์กรเพื่อความเหมาะสมกับปัญหา และประเภทของธุรกิจ จากประสบการณ์ของผู้สอนที่เป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงและทำงานกับองค์กรต่าง ๆ มามากมาย

image (1).webp

คอร์สพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่เปิดอบรมอยู่อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ เดือน โดยจะจัดอบรมที่ dots academy ซึ่งก็จะหมุนเวียนเนื้อหาต่าง ๆ ตามเหมาะสมของช่วงเวลา

image (2).webp

บริการในการให้คำปรึกษาสำหรับธุรกิจในเรื่องด้านการทำการตลาด การบริหาร เพื่อที่จะสามารถตอบความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจได้อย่างตรงจุด

bottom of page