เราไม่สอนสูตรลัด สูตรสำเร็จ
แต่เราให้เข้าใจ คิดต่อยอดได้ ประยุกต์ต่อเองเป็น

เราเชื่อว่าการจะทำธุรกิจและการตลาดให้ประสบความสำเร็จนั้น ไม่ใช่เรื่องของการหาสูตรลัด เทคนิคสำเร็จรูป เพราะโลกของธุรกิจมีความซับซ้อนและมีบริบทที่แตกต่างกันไป

สิ่งที่คนทำงานจำเป็นต้องมีคือความรู้ ความเข้าใจ ทั้งเรื่องวิธีคิด ทัศนคติ ความรู้ในเรื่องเครื่องมือต่างๆ เพื่อจะสามารถนำมาบูรณาการไปใช้เครื่องมือการตลาดต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยเหตุนี้ คอร์สของ dots academy จึงไม่ใช่คอร์สที่เน้นการสร้างสูตรสำเร็จเคล็ดลับ แต่เป็นการถอดบทเรียนจากรประสบการณ์จริงของผู้สอนให้กลายเป็นความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปคิดต่อ ประยุกต์เข้ากับธุรกิจของตัวเองได้

คอร์สออนไลน์ที่เปิดสอน

คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เริ่มเรียนรู้การตลาดดิจิทัล