top of page

Public Training: อบรมสำหรับบุคคลทั่วไป.

พัฒนาทักษะและความรู้ของคุณด้วยคอร์สอบรมสำหรับบุคลทั่วไป

ที่ dots academy เราเชื่อว่าการเรียนรู้คือกุญแจที่สำคัญในการเติบโตและพัฒนาเอง ด้วยเหตุนี้เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอคอร์สอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปที่น่าสนใจและเติมเต็มทั้งในด้านวิชาชีพและการส่วนตัว ไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจ นักเรียน หรือบุคคลที่กำลังมองหาโอกาสในการพัฒนาตนเอง ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้การสนับสนุนทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ของคุณ

ลักษณะสำคัญของการพัฒนาคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปที่ dots academy.

หัวข้ออบรมที่หลากหลาย
dots academy มีคอร์สอบรมที่หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมทั้งที่เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพทางธุรกิจและการเติบโตส่วนตัว ตั้งแต่การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การนำเสนอสมรรถนะด้านการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจ การบริหารความสัมพันธ์กับทีมงาน ไปจนถึงการเสริมสร้างความเข้าใจในการดูแลตนเองและสุขภาพจิต

ผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานจริง (Expreienced Trainers).

ผู้สอนของเราไม่ใช่เทรนเนอร์ที่โฟกัสกับทฤษฎีความรู้ต่าง ๆ เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นอดีตผู้บริหารและผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานจริง ซึ่งหลักสูตรและเนื้อหาต่าง ๆ ล้วนเป็นการประยุกต์องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เข้ากับบริบทการทำงานจริง เป็นการประสานทั้งทฤษฎีและประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง

การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Cognitive Learning).

ที่ dots academy เน้นการออกแบบหลักสูตรทุกคลาสให้อยู่ในรูปแบบการลงมือปฏิบัติ มีการทำเวิร์กชอปจากเคสธุรกิจ แลกเปลี่ยนความเห็นกับกรณีศึกษา ฯลฯ นั่นเพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการนำความรู้มาใช้ในสถานการณ์จำลอง เกิดความคุ้นเคยและสามารถนำไปใช้ได้จริง อีกทั้งยังให้เกิดความเข้าใจที่มากกว่าเมื่อเทียบกับการนั่งฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว

การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก.

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปที่ dots academy จึงจำกัดผู้เรียนไม่ให้เกิดคลาสละ 12-16 คนเพื่อทำให้ผู้สอนสามารถสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้ครบทุกคน ให้มั่นใจว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงผู้สอนได้ตลอดการอบรม

เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง.

ด้วยการฝึกอบรมของ dots academy จะจัดขึ้นในสถานที่อบรมที่ออกแบบมาสำหรับการอบรมโดยเฉพาะ มีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียน เกิดปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างการเรียนรู้

 

Signature Courses.

1

Content Marketing.

dots academy ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้บุกเบิกการสอน Content Marketing ในประเทศไทยโดยปัจจุบันมีการเปิดสอนคลาส Content Marketing มากกว่า 100 รุ่นสำหรับการอบรมบุคคลทั่วไป และกับองค์กรต่าง ๆ อีกมากกว่า 100 องค์กรในตลอดเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งผู้สอนยังเป็นผู้แต่งตำราด้าน Content Marketing คนสำคัญในประเทศไทยอีกด้วย

2

Winning Strategy.

คลาสพัฒนาทักษะการวางกลยุทธ์การตลาดที่ขึ้นชื่อจากผู้เรียนของเราว่าเป็น​"คลาสที่เข้มที่สุด" เพราะไม่เพียงแต่เป็นการเข้าใจกลยุทธ์ของธุรกิจตัวเอง ผู้เรียนยังต้องแลกเปลี่ยนและคิดวิเคราะห์เคสธุรกิจอีกมากมาย รวมทั้งได้รับการโค้ช / ให้คำปรึกษาจากผู้สอนโดยตรง ทำให้ตลอดระยะเวลาการเรียน 7 วันนั้นเต็มไปด้วยการขัดเกลาความคิดเชิงกลยุทธ์อย่างเข้มข้นที่สุด

3

Thinking Skills.

dots academy มีหลักสูตรพัฒนาทักษะการคิดโดยได้รับสิทธิ์และการรับรองอย่างถูกต้องจากสถาบันในต่างประเทศ โดยหลักสูตรที่ dots academy นำเข้ามาฝึกสอนนั้นคือหลักสูตรการคิดสำคัญอย่าง Six Thinking Hats (หมวก 6 ใบ) Lateral Thinking (การคิดแนวข้าง) Power of Perception และ Simplicity ซึ่งทาง dots academy เป็นผู้ถือสิทธิ์ที่ครบถ้วนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ (ณ ปัจจุบัน)

ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม.

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ info@dotsth.com

รายละเอียดหลักสูตรปรกติของ dots academy

bottom of page