top of page

Content Marketing Masterclass.

ทำคอนเทนต์ให้แม่นยำ สื่อสารได้ตรงจุด มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด

หลักสูตร Content Marketing ที่ครบที่สุด ตั้งแต่เบสิคถึงขั้นสูง
เพื่อสื่อสารสินค้าของคุณได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม แม่นยำกว่าเดิม
เพิ่มประสิทธิภาพโพสต์และโฆษณาได้ตามที่หวังไว้
ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญที่ต้องรู้ในการทำ Content Marketing ที่ถูกพัฒนามาตลอดการบรรยายกว่า 10 ปี
 • คอนเทนต์จะช่วยให้คุณขายของได้อย่างไร ? เริ่มต้นเข้าใจแก้ปัญหาด้วยคอนเทนต์ที่ถูกต้อง เลี่ยงการเข้าใจผิด ๆ ที่มักจะเกิดขึ้นและทำให้หลายธุรกิจทำคอนเทนต์หลงทาง

 • หลักการโน้มน้าวและขายของด้วยคอนเทนต์ ที่ทำให้คุณสามารถมองการขายของได้อย่างทะลุปรุโปร่ง รู้ว่าจะมัดใจลูกค้าได้อย่างไร

 • เครื่องมือการคิดคอนเทนต์สำหรับขาย ที่ช่วยให้วางแผนคอนเทนต์ให้มัดใจลูกค้าตั้งแต่ยังไม่อยากได้จนถึงลูกค้าจะซื้อสินค้า

 • ความรู้และเทคนิคพื้นฐานจนถึงขั้นสูงในการทำคอนเทนต์สำหรับธุรกิจแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขาย การสร้างแบรนด์ การประยุกต์ข้ามสื่อ เพื่อให้ธุรกิจมีคอนเทนต์ที่พร้อมที่สุดเพื่อรับกับลูกค้า

 • เครื่องมือหาไอเดียคอนเทนต์แบบต่าง ๆ เพื่อฝึกให้คุณสามารถสร้างคอนเทนต์ได้ไม่รู้จบ ไม่ต้องกลัวตัน หมดมุกทำคอนเทนต์

 • Content Strategy  ช่วยให้คุณมีแบบแผนที่ชัดเจนในการทำคอนเทนต์แบบเป็นกลยุทธ์พร้อมวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปเป็นร่าง

Content กับ Marketing

 • เรื่องที่ต้องรู้ / มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ในการตลาดจนทำให้เกิดความเสียหายในหลายครั้ง

 • การทำคอนเทนต์กับการตลาดในปัจจุบันต่างจากในอดีตอย่างไร ? อะไรคือสิ่งที่ต้องพึงระวัง

 • ไขความลับการที่คอนเทนต์ช่วยทำให้ขายของได้ และเป็นกลไกสำคัญของการตลาด

Full Funnel Content

 • การคิดคอนเทนต์ในแต่ละช่วงเวลาของการซื้อสินค้าเพื่อให้เห็นภาพว่าลูกค้าต้องการข้อมูลอะไรบ้างเป็นสำคัญ

 • เครื่องมือในการพัฒนาข้อมูลที่ต้องการสื่อสารให้กลายเป็นหัวข้อคอนเทนต์​ (Content Topic) ได้หลากหลาย

 • การกำหนดเป้าหมายสำคัญในการสื่อสารและพัฒนาต่อให้เป็น Content Plan 

Product Storytelling

 • พื้นฐานต้องรู้สำหรับการนำเสนอสินค้าให้ตรงใจลูกค้าผ่านเครื่องมือช่วยในการคิดอย่างเป็นระบบ

 • การวิเคราะห์สินค้า เชื่อมโยงจุดขายที่ควรจะเป็น ทำให้ขายของได้ตรงใจลูกค้า กระชับ ไม่ยืดเยื้อ

 • มีภาพที่ชัดเจนของประโยชน์สำคัญที่จะต้องทำให้ลูกค้าเห็นชัดเพื่อที่จะดึงความสนใจได้

Creative Content

 • เครื่องมือการคิดคอนเทนต์ในแบบที่ต่างไปจากเดิม การพาความคิดสู่นอกกรอบเพื่อหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ไอเดียใหม่ ๆ 

 • เรัียนรู้เทคนิคแบบต่าง ๆ ที่มักใช้เพื่อทำให้คอนเทนต์เกิดความน่าสนใจ นำไปสู่การเล่าเรื่องที่มีเอกลักษณ์ แต่ยังดึงดูดลูกค้าได้

 • วิธีการเรียบเรียงคอนเทนต์ให้เกิดตัวเลือกใหม่ ๆ พัฒนาไอเดียได้ไม่จำเจ

Convincing Content

 • เครื่องมือการคิดเพื่อช่วยให้วิเคราะห์ให้เข้าใจได้ว่าจะโน้มน้าวลูกค้าของธุรกิจนั้นจำเป็นต้องสื่อสารเรื่องอะไรบ้าง

 • การคิดกลยุทธ์แบบต่าง ๆ เพื่อใช้โน้มน้าวลูกค้าเพื่อเพิ่มไอเดียแบบต่า งๆ ที่จะใช้้สร้างงานคอนเทนต์

 • กลไกการเปลี่ยน Content Insight ไปใช้ในการสร้างชิ้นงานจริงที่ใช้ในการสื่อสาร

Content Strategy

 • รู้จักคอนเทนต์แบบต่าง ๆ ที่ธุรกิจมักใช้ในปัจจุบันและคนทำคอนเทนต์ควรนำไปใช้บริหารกับธุรกิจตัวเอง

 • ข้อดีข้อเสียของคอนเทนต์แต่ละประเภทที่ควรรู้และพึงระวังไว้เพื่อจะได้เลือกใช้ให้ตรงบริบทและกลยุทธ์ของธุรกิจ

 • การทำแผนกลยุทธ์คอนเทนต์อย่างเป็นขั้นตอน ชัดเจน

workshop. + consult.

การอบรมในคลาส Content Marketing Masterclass จะเป็นรูปแบบการบรรยาย + เวิร์คช็อป เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือทำจากเคสธุรกิจจริงของตัวเอง แล้วจึงมีการแลกเปลี่ยน ให้คำปรึกษา แนะนำจากผู้สอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทั้งทักษะการคิดคอนเทนต์ และการนำไปใช้จริงกับธุรกิจของตัวเองที่ผู้เรียนได้ลงมือทำไปด้วย

instructor.

คลาส Content Marketing Masterclass ทำการฝึกอบรมโดย

 • ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง: อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัล เจ้าของบล็อกและผู้เขียนหนังสือด้านการตลาด มีประสบการณ์บรรยายและฝึกอบรมด้านธุรกิจให้กับองค์กรมากมายมากว่า 10 ปี

participants.

คอร์ส Content Marketing Masterclass เหมาะกับ

 • ทีมงานบริหารคอนเทนต์และการสื่อสารในธุรกิจ

 • ผู้ประกอบการที่ดูแลด้านการทำคอนเทนต์ด้วยตัวเองหรือมีทีมงาน

 • ผู้ที่สนใจอยากประกอบอาชีพในสายงาน Content Marketing

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจทั้งคลาสอบรมสำหรับองค์กร หรือคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง LINE: @dots หรือโทรศัพท์ 084-6179999

alumni.

bottom of page