top of page

Storytelling & Presentation.

สื่อสารกันในองค์กรได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น ถ่ายทอดได้มีประสิทธิภาพ

นำเสนอไอเดียได้ดั่งใจ ถ่ายทอดได้ไม่เยิ่นเย้อ
เพิ่มประสิทธิภาพการคุยกันภายในองค์กรและนำเสนอกับสาธารณะ
เรียนรู้ทักษะธุรกิจที่สำคัญ นั่นคือการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ กับผู้อื่น ให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสื่อสารในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเครื่องมือและเทคนิคช่วยให้การนำเสนอต่าง ๆ ดูดีขึ้นได้ในทันที
 • ทักษะพื้นฐานในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในการประสานงาน การประชุม อันเนื่องมาจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน คลุมเครือ หรือเยิ่นเย้อ

 • หลักการสำคัญที่ทำให้การนำเสนอไอเดีย เสนอข้อมูลต่าง ๆ น่าติดตาม น่าเชื่อถือ และจับต้องได้

 • เทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยทำให้การทำ Presentation ในการทำงานนั้นดูดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือ การแม่นยำของเนื้อหา และการลำดับเรื่องราวให้น่าสนใจ

Decoding Communication

 • การเข้าใจวัตถุประสงค์แบบต่าง ๆ ของการนำเสนองาน การสื่อสาร เพื่อให้เกิดการนำเสนอที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น

 • เครื่องมือการคิดเพื่อช่วยในการสรุปประเด็นและเป้าหมายสำคัญของการสื่อสาร

Storytelling

 • รูปแบบสำคัญของการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ให้น่าสนใจ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 • เทคนิคที่มักใช้เพื่อช่วยให้การนำเสนอเข้าใจได้ง่ายขึ้น สื่อสารได้ตรงประเด็นมากขึ้น

Presentation

 • เทคนิคควรรู้เพื่อช่วยในการออกแบบเครื่องมือช่วยการนำเสนออย่าง Slide ให้สามารถสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

 • ข้อควรระวังและความผิดพลาดที่มักเกิดจากการนำเสนองานด้วย Slide 

content.

 • โครงสร้างพื้นฐานของการสื่อสารที่ผู้สื่อสารต้องรู้เสียก่อนเพื่อทำการจัดลำดับความคิดให้ชัดเจน ลดโอกาสเกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร

 • Framework การวิเคราะห์สถานการณ์การสื่อสารให้ชัดเจน เพื่อทราบว่าจะสื่อสารด้วยเป้าประสงค์อะไร กับใคร พร้อมทั้งเทคนิคการคิดวิเคราะห์ให้สามารถประเมินสถานการณ์ได้แม่นยำมากขึ้น

 • การเรียบเรียงข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 • รูปแบบการนำเสนอข้อมูลแบบต่าง ๆ ที่มักใช้กัน

  • Report

  • Explaination

  • Pitch

  • Dramatic

 • หัวใจสำคัญของการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และวิธีการฝึกฝนเพื่อให้เกิดขึ้น

 • เทคนิคการนำเสนอให้ดึงดูดความสนใจผู้ฟัง

 • เทคนิคการเล่าเรื่องที่ช่วยให้เนื้อหาต่าง ๆ จับต้องได้ง่ายขึ้น จดจำได้ดีขึ้น

 • เทคนิคการออกแบบเครื่องมือช่วยการนำเสนออย่าง Presentation Slide ให้สามารถช่วยนำเสนอข้อมูลหรือแนวคิดได้ดีขึ้นกว่าเดิม

 • ข้อควรระวังกับประเด็นสำคัญที่มักจะนำมาซึ่งความผิดพลาด และทำให้การสื่อสารผิดพลาด การนำเสนอเกิดปัญหาและไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้

workshop. + consult.

การอบรมในคลาส Storytelling & Presentation จะเป็นรูปแบบการบรรยาย + เวิร์คช็อป เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือทำจากเคสธุรกิจจริงของตัวเอง แล้วจึงมีการแลกเปลี่ยน ให้คำปรึกษา แนะนำจากผู้สอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทั้งทักษะการคิดคอนเทนต์ และการนำไปใช้จริงกับธุรกิจของตัวเองที่ผู้เรียนได้ลงมือทำไปด้วย

instructor.

คลาส Storytelling & Presentation ทำการฝึกอบรมโดย

 • ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง: อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัล เจ้าของบล็อกและผู้เขียนหนังสือด้านการตลาด มีประสบการณ์บรรยายและฝึกอบรมด้านธุรกิจให้กับองค์กรมากมายมากว่า 10 ปี

participants.

คอร์ส Storytelling & Presentation เหมาะกับ

 • พนักงานในกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้การสื่อสารเป็นสำคัญในการทำงานเพื่อนำเสนอไอเดีย โซลูชั่นหรืออัพเดทสำคัญ เช่น

  • พนักงานฝ่ายขาย

  • พนักงานฝ่ายการตลาด

  • พนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา

 • พนักงานในกลุ่มที่จะต้องมีการนำเสนอให้มีความน่าเชื่อถือ สามารถถ่ายทอดได้อย่างครบถ้วน มั่นใจ เช่น

  • พนักงานระดับหัวหน้าทีม

  • พนักงานระดับผู้จัดการ

  • กลุ่มพนักงาน Talent ที่จะขึ้นมาเป็นระดับหัวหน้าในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจทั้งคลาสอบรมสำหรับองค์กร หรือคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง LINE: @dots หรือโทรศัพท์ 084-6179999

bottom of page