top of page

CPM (Critical Path Method) สำหรับผู้เริ่มต้นสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเข้าสู่โลกของ Project Management นั้น การเข้าใจCritical Path Method (CPM) เป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากวิธีการนี้เป็นหัวใจสำคัญในสาขาการจัดการโครงการ ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถวางแผนและดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


CPM คืออะไร ?

ใจความสำคัญของ CPM คือการระบุลำดับขั้นตอนสำคัญหรือ 'งานสำคัญ' ที่จำเป็นสำหรับการเสร็จสิ้นโครงการ งานเหล่านี้มีความเชื่อมโยงต่อกัน และการล่าช้าใดๆ ในงานเหล่านี้จะส่งผลต่อเวลาการเสร็จสิ้นโครงการโดยตรง


วิธีการใช้งาน CPM

 1. ระบุกิจกรรมทั้งหมด: เริ่มต้นด้วยการระบุงานหรือกิจกรรมทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการเสร็จสิ้นโครงการ ขั้นตอนนี้เป็นพื้นฐานของแผนโครงการของคุณ.

 2. ประเมินระยะเวลา: กำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการทำแต่ละกิจกรรม นี่คือเวลาที่ประเมินไว้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานแต่ละอย่าง

 3. ระบุความต่อเนื่องกันของงาน: กำหนดงานที่ขึ้นต่อการเสร็จสิ้นของงานอื่นๆ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญในการเข้าใจลำดับที่งานควรจะถูกดำเนินการ

 4. วาดแผนภูมิเครือข่าย: สร้างภาพแสดงการแสดงทั้งหมดของงานและความขึ้นต่อกันของมัน แผนภูมินี้ช่วยในการมองเห็นการไหลของโครงการและระบุขั้นตอนที่ต้องระมัดระวัง

 5. คำนวณขั้นตอนที่เกิดขึ้น: วิเคราะห์แผนภูมิเครือข่ายเพื่อหากระบวนการที่ยาวสุดของงานที่เชื่อมโยงกันจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด นี่คือ CPM ของโครงการของคุณ

 6. ติดตามและอัปเดต: อัปเดต CPM อย่างสม่ำเสมอตามความคืบหน้าของโครงการ ขั้นตอนนี้จะช่วยในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงหรือความล่าช้าในโครงการ

ประโยชน์ของการใช้ CPM

 1. การวางแผนและการจัดระเบียบที่ดีขึ้น: CPM ให้แผนที่ชัดเจนของโครงการ โดยเน้นงานสำคัญและกำหนดเวลาสำคัญ.

 2. การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ: ด้วยการระบุ CPM จะทำให้ผู้จัดการโครงการสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและจัดการเวลาได้ดีขึ้น

 3. การจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น: CPM ช่วยในการระบุจุดที่อาจเป็นปัญหาและความเสี่ยง ทำให้สามารถวางแผนการบรรเทาสถานการณ์ล่วงหน้าได้

 4. การจัดสรรทรัพยากร: ช่วยในการเข้าใจการจัดสรรทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมตลอดโครงการ


ความท้าทายและข้อพิจารณาในการใช้ CPM

 1. ความซับซ้อนในโครงการขนาดใหญ่: สำหรับโครงการขนาดใหญ่ CPM อาจกลายเป็นเรื่องซับซ้อนและอาจต้องการซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนสำหรับการจัดการ

 2. ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงของโครงการ: โครงการมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้ และ CPM ควรมีความยืดหยุ่นพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดต

 3. การมุ่งเน้นที่การจัดการเวลามากกว่าทรัพยากร: CPM มุ่งเน้นไปที่การจัดการเวลามากกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร ดังนั้นจึงควรใช้ร่วมกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่นๆ และความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายและข้อจำกัดของโครงการ.

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page