top of page

Content Repurposing คืออะไร ? ทำอย่างไร ? ข้อดี / ข้อเสีย / ข้อควรระวัง


content repurposing

Content Repurposing หมายถึงกระบวนการนำเนื้อหาที่มีอยู่แล้วและมีค่าต่าง ๆ แล้วนำมาใช้ใหม่หรือปรับแต่งให้เข้ากับแพลตฟอร์มหรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อื่น ๆ โดยทำให้สามารถใช้เนื้อหาเดิมให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น นี่คือขั้นตอนและตัวอย่างของกระบวนการ Content Repurposing:

 1. การเลือกเนื้อหาที่จะ Repurpose: เริ่มต้นด้วยการเลือกเนื้อหาที่มีค่าและเป็นที่นิยมจากคำถามหรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของคุณ เนื้อหาที่เลือกควรเป็นเนื้อหาที่ได้รับความนิยมในอดีตและยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในปัจจุบัน

 2. การปรับแต่งเนื้อหา: พิจารณาที่จะปรับแต่งเนื้อหาให้เข้ากับแพลตฟอร์มหรือช่องทางการสื่อสารที่คุณต้องการ นี่อาจเป็นการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือการเพิ่มความลึกซึ้งให้กับเนื้อหา

 3. การปรับรูปแบบ: เปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มหรือช่องทางการสื่อสาร เช่นการแปลงบทความเป็นสไลด์โปรดใช้ในการนำเสนอ หรือการแปลงวิดีโอเป็นเนื้อหาเขียนสำหรับบล็อก

 4. การแยกออกเป็นส่วนย่อย: ถ้าเนื้อหามีขนาดใหญ่ คุณสามารถแยกเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยเพื่อใช้ในเนื้อหาอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นการแยกเนื้อหาจากบทความเพื่อใช้ในโพสต์สื่อสังคมออนไลน์

 5. การสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่: นำส่วนของเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงและปรับแต่งมาสร้างเนื้อหาใหม่ โดยการเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างส่วนแต่ละส่วน หรือการปรับใช้เนื้อหาใหม่ในบริบทและมุมมองใหม่

ตัวอย่างของ Content Repurposing:


คุณเป็นนักเขียนบทความเกี่ยวกับการบริหารเวลา คุณมีบทความยาวที่อธิบายเคล็ดลับในการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ตอนแรกคุณเผยแพร่บทความนี้บนเว็บไซต์ของคุณ แต่เมื่อคุณต้องการเพิ่มรายการสไลด์ในการนำเสนอสัมมนา เรื่องเดียวกันสามารถถูกเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นสไลด์สำหรับการนำเสนอ


นอกจากนี้คุณยังนำส่วนของบทความที่เกี่ยวกับการจัดการเวลาแต่ละเรื่องมาเขียนโพสต์บนโซเชียลมีเดีย โดยสร้างเนื้อหาย่อยเกี่ยวกับเคล็ดลับแต่ละเรื่องเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ติดตามของคุณ


ดังนั้น Content Repurposing ช่วยให้คุณสามารถนำเนื้อหาที่มีอยู่แล้วมาใช้ใหม่ในแบบที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์มและช่องทางการสื่อสารที่ต่าง ๆ และสร้างความมีค่าและสรรค์สร้างให้กับผู้รับสารถึงอย่างมากขึ้น


ข้อดีของการทำ Content Repurposing:

 1. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย: การนำเนื้อหาที่มีอยู่แล้วมาใช้ใหม่ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสร้างเนื้อหาใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น

 2. การเพิ่มคุณค่า: เนื้อหาที่ได้รับการ Repurpose เข้ากับแพลตฟอร์มหรือช่องทางการสื่อสารใหม่จะมีถูกปรับให้มีคุณค่ามากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย

 3. สร้างความสนใจ: การนำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่ในรูปแบบใหม่จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้รับสาร

 4. การเสริมสร้างพันธมิตรกับการค้นหา: การ Repurpose เนื้อหาที่มีคำค้นหาที่คุณต้องการเสริมสร้างโอกาสในการปรากฏตำแหน่งบนผลการค้นหาบน Searh Engine มากยิ่งขึ้น

 5. การเพิ่มความสามารถในการแสดงความคิด: การทำ Content Repurposing ช่วยให้คุณสามารถนำเนื้อหาที่มีอยู่มาเสริมความคิดหรือเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เนื้อหามีความครอบคลุมและความเชื่อถือได้มากขึ้น

ข้อเสียของการทำ Content Repurposing:

 1. ความสม่ำเสมอของเนื้อหา: ในบางครั้งการนำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่อาจทำให้เนื้อหาดูซ้ำซากหรือไม่น่าสนใจถ้าไม่ได้ปรับแต่งให้เข้ากับแพลตฟอร์มใหม่

 2. ขาดความเป็นเอกลักษณ์: หากเนื้อหาที่นำมาทำ Content Repurposing ไปมากจนเกินไป อาจทำให้สิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาดูเหมือนเนื้อหาจากแหล่งอื่น

 3. ข้อจำกัดของรูปแบบ: บางครั้งการนำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่อาจต้องปรับรูปแบบหรือรูปแบบเนื้อหาเพื่อให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มหรือช่องทางการสื่อสาร

 4. การสูญเสียความพิเศษ: บางเนื้อหาอาจมีคุณค่าหรือสิ่งพิเศษที่ไม่สามารถ Repurpose ได้ในรูปแบบเดิมอันเนื่องจากบริบทที่เปลี่ยนไป

 5. การดึงความสนใจ: การทำ Content Repurposing อาจไม่มีความสามารถในการดึงความสนใจเหมือนเนื้อหาใหม่ที่สร้างขึ้นใหม่

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page