top of page

3 คำถามเพื่อเช็คระดับความสามารถในการทำ Content Marketingวันก่อนมีคนมาปรึกษาผมเรื่องการเรียน Content Marketing ซึ่งจากการพูดคุยก็ทำให้ผมทราบว่าเขาเคยเรียนคลาสคอนเทนต์มาก่อนหน้า ได้รู้จักการทำคอนเทนต์ ประเภทของคอนเทนต์ต่าง ๆ มาแล้ว เช่นเดียวกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสร้างคอนเทนต์ แต่พอทำงานจริงก็กลับรู้สึกขาดอะไรบางอย่างไป ไม่รู้จะตั้งต้นอย่างไร และถามผมว่าควรจะเรียนอะไรเพิ่มอีกดี ?


จากบทสนทนาดังกล่าวนั้น ทำให้ผมร่างคำถามสำคัญ 3 เรื่องที่เอามาให้เขาตอบว่าสามารถตอบได้อย่างแม่นยำ / มั่นใจหรือไม่ โดน 3 คำถามดังกล่าวมีดังนี้ครับ…


1. ทุกวันนี้มีคำตอบที่เคลียร์กับตัวเองไหมว่าทำคอนเทนต์เพื่ออะไร แก้ปัญหาอะไรของธุรกิจ ปัญหานี้นั้นจริงหรือไม่จริงรู้ได้อย่างไร ?


2. ทุกวันนี้มีคำตอบที่ชัดเจนไหมว่าแผนการทำคอนเทนต์ของเราคืออะไร จะต้องทำอะไรบ้าง เช่นจะเดินธีมอะไร เนื้อหาอะไร โพสต์แบบไหน ฯลฯ


3. ทุกวันนี้มีความเข้าใจหรือไม่ว่าคอนเทนต์ที่ดีดูตรงไหน ดูออกไหมว่าคอนเทนต์ไหนต้องแก้ไขอะไร มีตรงไหนบ้างที่เวิร์ก ไม่เวิร์ก


ที่สำคัญคือการตอบ 3 คำถามนี้จะต้องตอบแบบที่ลงรายละเอียดได้ ไม่ใช่แค่พูดคอนเซปต์ลอย ๆ ประเภททำคอนเทนต์เพื่อสร้างแบรนด์ ทำคอนเทนต์เพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดี ซึ่งเป็นการตอบแบบทั่วไป ไม่ได้เฉพาะเจาะจงและชี้ชัดให้เห็นเป็นปัญหาของธุรกิจ หรือการตอบว่าเราต้องทำคอนเทนต์รีวิว พูดถึงสินค้าในแง่บวก แต่ไม่บอกว่าบวกเรื่องอะไร ? เน้นเรื่องอะไร ? ไม่เน้นเรื่องอะไร? เป็นต้น


3 คำถามนี้โดยเนื้อแท้แล้วคือการสะท้อนกลับมาว่าคนทำคอนเทนต์มีความเข้าใจในเสาหลักสำคัญของการสร้างคอนเทนต์ขนาดไหน หรือเสาหลักเหล่านั้นได้แก่


1. Content Strategy - การเข้าใจที่มาที่ไป และเหตุผลสำคัญของการที่จะต้องพัฒนาคอนเทนต์ขึ้นมา


2. Content Plan / Management - การแปรกลยุทธ์ที่วางไว้ให้กลายเป็นแผนแอคชั่นที่ชัดเจน รู้กรอบการทำงาน แผนงาน และแนวทางการสร้างคอนเทนต์อย่างเป็นระบบ สามารถดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างประสิทธิภาพ


3. Content Production - การสร้างชิ้นงานคอนเทนต์ที่สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ โดยโฟกัสไปที่การถ่ายทอด การสื่อสารในรายชิ้น เช่นทำคลิป เขียนแคปชั่น ฯลฯ


ทั้งนี้ เสาหลัก 3 อย่างนี้คือแกนที่ผมใช้คุยกับผู้เรียน Content Marketing เสมอว่าหากจะทำคอนเทนต์ให้มีประสิทธิภาพแล้วจะต้องประกอบ 3 อย่างนี้เข้าด้วยกัน ขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ และเช่นเดียวกันว่าคนทำคอนเทนต์ที่เก่ง มีความรู้ความสามารถ ก็จะต้องมีความแม่นและชำนาญใน 3 อย่างนี้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เราอาจจะพบว่าบางคนมีความเก่งเฉพาะทางในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งก็อาจจะทำได้ แต่ก็ควรจะหาวิธีการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปเพื่อให้การทำคอนเทนต์สมบูรณ์ขึ้นนั่นเอง


ว่าแล้ว...คุณก็ลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ และคิดว่าข้อใดบ้างที่คุณยังตอบไม่ได้หรือตอบได้แบบไม่เต็มปากนัก ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนากันต่อไปนั่นเองล่ะครับ

Kommentarer


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page