top of page

หลุมพรางที่ SME มักติดกับในการทำ SWOT Analysis


SWOT

SWOT Analysis เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการวิเคราะห์สถานกาณ์ของธุรกิจเพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ว่าควรจะไปในทิศทางไหน นำความเข้าใจเรื่องจุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจมาพิจารณาเพื่อดูว่าควรจะพัฒนาและแก้ไขอะไร อย่างไรก็ตาม เรามักพบว่าการทำ SWOT Analysis นั้นเกิดความผิดพลาดขึั้นและนำไปสู่การกำหนดทิศทางธุรกิจที่ไม่ชัดเจน หรือบางทีก็ถึงขั้นหลงทิศไปเลยก็ได้ โดยความผิดพลาดนั้นเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือกระบวนการทำ SWOT Analysis ที่มีปัญหาดังต่อไปนี้

  1. วิเคราะห์กลาง ๆ: หลายธุรกิจเขียน SWOT ด้วยบทวิเคราะห์กลาง ๆ โดยไม่มีการระบุชัดถึงรายละเอียดหรือเหตุผลที่อ้างอิงได้ เช่น "มีบริการที่ดี" (ดีอย่างไร? ทำไมถึงดี? ดีกว่าคู่แข่งอย่างไร?)

  2. มองแบบไม่เป็นกลาง: หลายธุรกิจเลือกจะวิเคราะห์สถานการณ์ในลักษณะที่เข้าข้างตัวเอง เช่นการชูข้อดีที่มากเกินไปทั้งที่ไม่ได้เป็นจุดแข็ง หรือการเลือกมองข้ามจุดอ่อนและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้รู้สึกว่าธุรกิจตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ดีแทนที่จะอยู่บนความเป็นจริง

  3. จัดลำดับความสำคัญไม่ได้: ในการวิเคราะห์ SWOT นั้น จะมีผลการวิเคราะห์หลายเรื่องโดยแต่ละเรื่องจะสร้างผลกระทบกับธุรกิจไม่เท่ากัน ผู้วิเคราะห์ที่เก่งจะรู้วิธีการเรียงลำดับความสำคัญเพื่อเอาปัจจัยที่มีผลกระทบเยอะเข้ามาพิจารณาเป็นลำดับต้น ๆ แต่บางธุรกิจไม่ได้มีการเรียงลำดับที่ดีพอจนทำให้เลือกปัจจัยที่ไม่สำคัญมาพิจารณาแทน

  4. การคิดว่าทุกอย่างจะคงที่: ธุรกิจในปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นั่นทำให้การวิเคราะห์ SWOT ควรทำอยู่อย่างสม่ำเสมอตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป แต่หลายธุรกิจมองว่าการทำ SWOT นั้นเป็นการทำเพียงครั้งเดียว

  5. เปลี่ยนการวิเคราะห์เป็นแผนไม่ได้: การได้คำตอบว่าอะไรคือจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคนั้นยังไม่พอเนื่องจากธุรกิจจำเป็นจะต้องนำผลวิเคราะห์นี้ไปสู่กลยุทธ์ต่อให้ได้

  6. ไม่มองถึงการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก: เมื่อธุรกิจมีการพัฒนาไป ศักยภาพของธุรกิจก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง ซึ่งนั่นก็โยงกับเรื่องของแต่ละตัวของ SWOT ที่ต้องเปลี่ยนแปลงตาม แต่หลายธุรกิจก็ไม่ได้มีการอัปเดตการวิเคราะห์ในส่วนนี้ แล้วทำให้กลยุทธ์ไม่ได้เปลี่ยนไปในทางที่ควรจะเป็น

  7. วิเคราะห์โดยไม่ได้มีส่วนร่วมจากทีม: การวิเคราะห์ SWOT ในหลายองค์กรเป็นการคิดโดยผู้บริหารไม่กี่คน ยิ่งหากเป็น SME ด้วยแล้ว บางครั้งก็อาจจะเป็นการคิดโดยตัวคนเดียว จนทำให้ขาดมุมมองที่หลากหลายและอาจจะมองข้ามบางจุดไปได้

  8. ไม่มีข้อมูลเพียงพอ: การจะได้มาซึ่งการวิเคราะห์ที่ดีนั้น เกิดจากการที่ธุรกิจควรมีข้อมูลที่มากพอแต่หลายธุรกิจนั้นเป็นการวิเคราะห์อยู่บนข้อมูลที่น้อยเกินไป หรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพจนนำไปสู่การวิเคราะห์ที่ผิดพลาด

ข้อผิดพลาดดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ทำ SWOT Analysis ควรจะพึงระวังอยู่เสมอเพื่อให้การวิเคราะห์ธุรกิจนี้เกิดประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์จริง ๆ

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page