top of page

ความแตกต่างระหว่าง Coaching กับ Mentoring


coaching and mentoring

การโค้ช (Coaching) และการให้คำปรึกษา (Mentoring) เป็นความสัมพันธ์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งช่วยให้บุคคลหนึ่งเติบโตและประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองมีความแตกต่างที่สำคัญบางประการ


การโค้ช: Coaching

  • มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเฉพาะ โค้ชจะทำงานร่วมกับผู้รับโค้ชเพื่อกำหนดเป้าหมายและสร้างแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น โค้ชอาจให้คำแนะนำและการสนับสนุน แต่พวกเขาไม่ได้ให้คำตอบ หน้าที่หลักของโค้ชคือช่วยให้ผู้รับโค้ชคิดหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง

  • มักจะเป็นความสัมพันธ์ระยะสั้น โค้ชอาจทำงานร่วมกับผู้รับโค้ชเป็นเวลาไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปี แต่ความสัมพันธ์มักจะสั้นกว่าความสัมพันธ์ให้คำปรึกษา

  • มักจะเป็นความสัมพันธ์แบบมืออาชีพ โค้ชมักเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์และได้รับการฝึกฝน พวกเขาอาจทำงานเป็นนักโค้ชเต็มเวลาหรือพวกเขาอาจทำงานเป็นนักโค้ชนอกเวลา

การให้คำปรึกษา: Mentoring

  • มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาส่วนบุคคลโดยรวม ผู้ให้คำปรึกษาจะทำงานร่วมกับผู้รับคำปรึกษาเพื่อสำรวจจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา และเพื่อพัฒนากลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม ผู้ให้คำปรึกษาอาจให้คำแนะนำและการสนับสนุน แต่พวกเขาไม่ได้ให้คำตอบ หน้าที่หลักของผู้ให้คำปรึกษาคือช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาเข้าใจตัวเองดีขึ้นและสร้างแผนเพื่อบรรลุศักยภาพสูงสุด

  • มักจะเป็นความสัมพันธ์ระยะยาว ความสัมพันธ์ให้คำปรึกษามักจะยาวนานกว่าความสัมพันธ์โค้ช ผู้ให้คำปรึกษาอาจทำงานร่วมกับผู้รับคำปรึกษาเป็นเวลาหลายปี

  • อาจเป็นเรื่องส่วนตัวมากขึ้น ความสัมพันธ์ให้คำปรึกษาอาจเป็นเรื่องส่วนตัวมากขึ้นกว่าความสัมพันธ์โค้ช ผู้ให้คำปรึกษาอาจแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวและคำแนะนำกับผู้รับคำปรึกษา

ทั้งการโค้ชและการให้คำปรึกษาสามารถเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเลือกความสัมพันธ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ หากคุณกำลังมองหาความช่วยเหลือในการบรรลุเป้าหมายเฉพาะ การโค้ชอาจเป็นตัวเลือกที่ดี หากคุณกำลังมองหาความช่วยเหลือในการพัฒนาส่วนบุคคลโดยรวม การปรึกษาหารืออาจเป็นตัวเลือกที่ดีComments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page