top of page

Daily Tips: เข้าประชุมให้ดูเป็นมืออาชีพ


เทคนิคการประชุม

การเข้าประชุมเป็นเรื่องที่คนทำงานต้องทำกันอยู่เสมอ และการเข้าประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ วางตัวได้เหมาะสมก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวคุณเป็นอย่างมาก โดยเคล็ดลับเหล่านี้คือพื้นฐานในการทำให้คุณกลายเป็นคนที่ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น

  1. เตรียมตัว: ตรวจสอบเนื้อหาและหัวข้อประชุมล่วงหน้าเพื่อให้สามารถร่วมประชุมอย่างเข้าใจ ไม่สับสน

  2. มีส่วนร่วม: อย่าเข้าประชุมไปแค่เพื่อให้ได้อยู่ในห้องประชุม การมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น สอบถาม ก็ทำให้คุณถูกมองว่ามีบทบาทในการประชุมนั้น

  3. เคารพเวลา: ไปถึงการประชุมอย่างตรงเวลา ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ หากเป็นการประชุมที่เราเป็นคนคุมก็พยายามทำให้ตรงตามกำหนดการที่วางไว้

  4. ฟังอย่างตั้งใจ: เวลาผู้อื่นพูดหรือนำเสนอ ก็ต้องฟังโดยไม่พยายามพูดขัด

  5. โฟกัสกับหัวข้อ: รักษาการสนทนาอยู่ในประเด็น ไม่พาหลุดออกนอกประเด็นการประชุม

  6. Follow-Up: ก่อนจบประชุม มีการสรุปเรื่องที่ต้องติดตาม ชี้แจงว่าใครต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง

  7. Body Language: จัดระเบียบภาษากายให้เป็นในเชิงบวกเพื่อบอกว่าคุณยังสนใจและอยากมีส่วนร่วมในการประชุมอยู่

  8. ให้ความเห็นอย่างสร้างสรรค์: การให้ความเห็นต่าง ๆ ควรไปในทางสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่กำลังคุยอยู่

นี่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าประชุม พยายามรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วจะทำให้คุณดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นผ่านการประชุมนั่นเอง


Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page