top of page

Daily Tips: การให้ Constructive Feedback


Constructive Feedback

การให้ความคิดเห็นที่ดีจะช่วยทำให้ผู้รับสามารถพัฒนาต่อได้ และยังเลี่ยงการที่ทำให้เกิดอคติกับผู้ให้ความเห็น มาดูเทคนิคในการให้ฟีดแบ็คที่เรียกกันว่า Contructive Feedback เพื่อนำไปใช้กัน

  1. ระบุชัดเจน: ชี้ประเด็นที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาอย่างชัดเจน ไม่พูดกว้างจนอาจจะตีความไปเป็นอย่างอื่น

  2. ยกตัวอย่างประกอบ: การยกตัวอย่างเทียบจะช่วยให้ผู้รับเข้าใจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือแนวทางแก้ไข

  3. Feedback Sandwich: เริ่มด้วยความเห็นเชิงบวก ตามด้วยสิ่งที่อยากให้พัฒนา ก่อนจบด้วยความคิดเชิงบวกอีกครั้ง

  4. ให้ความเห็นในที่ลับ: การให้ความเห็นนั้นควรทำกันแบบส่วนตัว เพราะบางอย่างอาจจะทำให้คนรับรู้สึกไม่สะดวกใจ อับอายได้

  5. ฟังความเห็นกลับ: เปิดโอกาสให้ผู้รับได้แสดงความเห็นกลับ และควรฟังโดยไม่มีการขัด

  6. นำเสนอแนวทาง: ควรมีการแนะนำวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทางที่จะพัฒนาต่อ

  7. ให้เพื่อพัฒนา: ให้โทนของการให้ความเห็นนั้นเพื่อการพัฒนา มองเป็นโอกาสที่จะทำให้ดีขึ้น ไม่ใช่การให้ความเห็นเพื่อตำหนิและระบายอารมณ์

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page