top of page

สิ่งที่หลายคนพลาดในการทำ Content Marketing จนผลลัพธ์ไม่ได้ดั่งใจการทำ Content Marketing นั้นไม่ใช่แค่การพยายามสร้างคอนเทนต์ให้เยอะและเผยแพร่ออกมาเท่านั้น หากแต่ต้องมีการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับบริบท สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อให้การสร้างคอนเทนต์นั้นเกิดผลลัพธ์อย่างที่คาดไว้ แต่นักการตลาดหลายคนก็พลาดในการทำ Content Marketing อันเกิดจากความผิดพลาดเหล่านี้


ไม่ระบุเป้าหมายให้เคลียร์

เมื่อไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว การทำคอนเทนต์ก็มีโอกาสสูงมากที่จะไร้ทิศทาง หรือไม่ก็นำไปสู่สิ่งที่ไม่ได้เกิดผลที่ดีกับธุรกิจ การทำ Content Marketing จึงให้เวลากับการระบุว่าเป้าหมายของการทำคอนเทนต์คืออะไร ต้องการให้เกิดผลลัพธ์อะไรกันบ้าง


ไม่ทำ Audience Research

การจะทำคอนเทนต์ให้ดีนั้นก็ต้องมาจากการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารด้วย หากการทำคอนเทนต์เน้นแต่การพูดและบอกข้อมูลจากฝั่งธุรกิจโดยไม่สนใจกลุ่มเป้าหมายก็จะทำให้ไม่สามารถสร้างคอนเทนต์ที่จะสื่อสารได้ตรงจุด ดึงความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้


มองข้าม SEO

ในโลกดิจิทัลนั้น การทำ SEO - Search Engine Optimization เป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มโอกาสการได้เห็นคอนเทนต์ที่ถูกสร้างขึ้น หากเราไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องการทำ SEO ก็จะทำให้ธุรกิจเสียโอกาสในการเผยแพร่คอนเทนต์ไปพอสมควร


ไม่โปรโมทคอนเทนต์

แม้ว่าจะตัวคอนเทนต์จะดีแค่ไหน แต่มันก็ยังจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนให้มันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ หลายธุรกิจโฟกัสกับการสร้างคอนเทนต์แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการเผยแพร่หรือใช้งบประมาณช่วยในการทำคอนเทนต์เข้าถึงคนมากขึ้น ทำให้เสียโอกาสในการทำ Content Marketing ไป


ไม่วิเคราะห์ข้อมูล

คนทำ Content Marketing จำนวนไม่น้อยดูผลที่เกิดขึ้นจากการทำคอนเทนต์ เช่นยอด Engagement, จำนวน View แต่ไม่ได้มีการวิเคราะห์ต่อว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากอะไร หากจะต้องการให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นต้องทำอย่างไร


ไม่อัปเดต Content Strategy

การทำคอนเทนต์นั้นจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่หลายธุรกิจยึดรูปแบบการทำคอนเทนต์เป็นแผนตายตัวระยะยาว ทำให้กลยุทธ์หลายอย่างไม่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้คอนเทนต์ด้อยประสิทธิภาพลง


การไม่สม่ำเสมอ

หนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้ Content Marketing เกิดผลลัพธ์ที่ดีคือการความต่อเนื่องและสม่ำเสมอในการสร้างคอนเทนต์ ซึ่งถ้าขาดความสม่ำเสมอนี้แล้วก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารลดลง


การไม่ควบคุม Brand Identity

นอกจากจะต้องโฟกัสในเรื่องเนื้อหาของคอนเทนต์แล้ว การออกแบบตัวแบรนด์ผ่านการสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนมองข้ามทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ถูกถ่ายทอดออกมานั้นไม่คงเส้นคงวา หรือไม่สอดคล้องกับเป้าทางการตลาดที่วางไว้


นี่เป็นส่วนหนึ่งของความผิดพลาดที่คนทำคอนเทนต์จำนวนไม่น้อยพลาดกัน ซึ่งก็มักจะเกิดจากการโฟกัสไปยังผลเรื่องการสร้างคอนเทนต์ให้มีปริมาณที่มาก หรือการเน้นสร้าง Engagement โดยขาดการคิดเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนเป็นต้น การทำความเข้าใจเรื่อง Content Marketing จึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักการตลาดต้องทำเพื่อลดความผิดพลาดเหล่านี้

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page