top of page

ปัญหาของ E-Learning ที่ทำให้การเรียนรู้ไม่ได้อย่างที่คาดกันไว้
E-learning ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ทั้งการนำเสนอการศึกษาที่สะดวกและยืดหยุ่นมากกว่าการเรียนผ่านวิธีการเดิม มีการพูดถึงประโยชน์ต่าง ๆ ของ E-Learning ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเข้าถึงที่ง่ายขึ้น การลดต้นทุนต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ


อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่มักถูกมองข้ามคือการขาดปฏิสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างผู้สอนและผู้เรียนซึ่งเป็นแก่นสำคัญมากในการพัฒนาทักษะและความรู้ และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำไม E-Learning ถึงไม่เป็นไปอย่างที่หลายคนคาดกัน


วิธีการเรียนรู้แบบ Passive Learning


แพลตฟอร์ม E-Learning จำนวนมากใช้เนื้อหาวิดีโอเป็นหลักเป็นโหมดหลักในการสอน แม้ว่าวิดีโอจะสามารถนำเสนอคอนเทนต์ได้ดี มีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียง แต่การดูวีดีโอนั้นจะเป็นการเรียนรู้แบบ Passive ผู้เรียนถูกลดบทบาทให้เป็นเพียงผู้ชม ดูดซับข้อมูลโดยไม่ได้มีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมกับเนื้อหาอย่างการเรียนรปรกติ วิธีการเรียนรู้แบบไม่โต้ตอบนี้สามารถนำไปสู่การจดจำและความเข้าใจในเนื้อหาที่ลดลง หากไม่มีโอกาสในการโต้ตอบหรือทำกิจกรรมโดยตรง ผู้เรียนอาจประสบปัญหาในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ ซึ่งกลายเป็นการจำกัดความสามารถในการพัฒนาทักษะสำหรับการปฏิบัติงานจริง


ขาดการโต้ตอบและข้อเสนอแนะ


ในห้องเรียนแบบดั้งเดิม ปฏิสัมพันธ์และข้อเสนอแนะระหว่างผู้สอนและนักเรียนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถวัดความเข้าใจของนักเรียน ให้คำชี้แจง และแก้ไขความเข้าใจผิดใดๆ ได้แบบเรียลไทล์ อย่างไรก็ตาม ในสภาพแวดล้อมของ E-Learning นั้น การไม่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงจะเป็นอุปสรรคในการเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้เรียนมักจะพบว่าตัวเองไม่มีพื้นที่ให้ถามคำถาม ขอคำแนะนำ หรือมีส่วนร่วมในการอภิปราย การขาดความคิดเห็น ณ เวลานั้นอาจทำให้นักเรียนรู้สึกโดดเดี่ยวและหมดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้


การขาดความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน


การไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและนักเรียนถือเป็นข้อเสียเปรียบที่สำคัญของ E-Learning ในการเรียนผ่านห้องเรียนจริงนั้น ผู้สอนสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับนักเรียนระหว่างการพูดคุย บรรยาย หรือแม้แต่การมองสังเกตต่าง ๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการเรียนรู้ ความสัมพันธ์เหล่านี้ส่งเสริมความไว้วางใจ ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง และปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้โดยรวม ในทางตรงกันข้าม E-learning มักจะขาดโอกาสสำหรับผู้สอนในการสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียน การขาดการเชื่อมต่อนี้อาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่ผูกพันและแรงจูงใจลดลง ทำให้ยากสำหรับผู้เรียนที่จะมีส่วนร่วมและมุ่งมั่นที่จะเรียน


ความท้าทายในการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล


หลายแพลตฟอร์ม E-Learning มักโฆษณาการเรียนรู้ตามที่ตัวเองต้องการเป็นข้อได้เปรียบหลัก อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้ว การให้บริการตามความต้องการส่วนบุคคลอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย หากไม่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรง จะเป็นการยากที่จะระบุและจัดการกับช่องว่างการเรียนรู้เฉพาะหรือปรับแนวทางการสอนให้เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ผู้เรียนที่มีความต้องการเฉพาะหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมอาจพบว่าตัวเองกำลังดิ้นรนเพื่อให้ตามทันหรือรู้สึกว่าถูกทิ้ง การขาดความเอาใจใส่ส่วนบุคคลและการสอนที่ปรับให้เหมาะสมสามารถกลายเป็นปัญหาที่ทำให้ E-Learning ไม่นำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้


ผลกระทบต่อการทำงานร่วมกันและการเรียนรู้ของเพื่อน


การทำงานร่วมกันและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของประสบการณ์การศึกษา ในห้องเรียนแบบดั้งเดิม ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนไม่มากก็น้อย มีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม และเรียนรู้จากมุมมองของกันและกัน อย่างไรก็ตาม E-learning มักจะล้มเหลวในการส่งเสริมโอกาสในการทำงานร่วมกันเหล่านี้ ข้อจำกัดของแพลตฟอร์มกลายเป็นการจำกัดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและการทำงานกลุ่มจำกัดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่สำคัญ ส่งผลให้ผู้เรียนพลาดประโยชน์ของมุมมองที่หลากหลายและการแก้ปัญหาร่วมกัน


แม้ว่า E-Learning จะปฏิวัติการเข้าถึงและความยืดหยุ่นของการศึกษา แต่ก็ขาดการโต้ตอบและการเชื่อมต่อระหว่างผู้สอนและนักเรียน วิธีการเรียนรู้แบบ Passive Learning การขาดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ขาดความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนล้วนมีส่วนทำให้ E-Learning ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ผู้ที่จะวางแผนพัฒนาบุคลากรต่าง ๆ นั้นจำเป็นต้องคำนึงรวมทั้งหาวิธีการมาช่วยอุดช่องว่างที่เกิดขึ้นหากจะต้องการใช้ E-Learning ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร

ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page