top of page

ทำไม Brand Awareness ไม่ใช่เป้าหมายที่ดีในการทำการตลาดเสมอไปในโลกของการตลาดยุคใหม่ แบรนด์ต่างๆ มักจะให้ความสำคัญกับการสร้าง Brand Awareness หรือการทำให้ผู้บริโภครู้จักแบรนด์ของตนเป็นอย่างมาก บางครั้งถึงขนาดยกให้เป็นเป้าหมายสูงสุดเลยทีเดียว แต่ในความเป็นจริงแล้ว การมุ่งเน้นไปที่ Brand Awareness เพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีที่สุดเสมอไป เพราะมีเหตุผลหลายประการที่บ่งชี้ว่า Brand Awareness ไม่ควรเป็นเป้าหมายหลักในการทำการตลาด


1. Brand Awareness ไม่ได้หมายถึงการซื้อ:

การที่ผู้บริโภครู้จักแบรนด์ของคุณ ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณเสมอไป การสร้างการรับรู้เป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เช่น คุณภาพ ราคา ความสะดวก และความจำเป็น ดังนั้น การโฟกัสแค่ Brand Awareness อาจทำให้ละเลยองค์ประกอบสำคัญอื่นๆ ที่ผลักดันให้เกิดการซื้อจริง


2. ผู้บริโภคอาจรู้จักแต่ไม่ชอบแบรนด์:

บางครั้งการสร้าง Brand Awareness อาจส่งผลในแง่ลบได้ หากผู้บริโภคมีประสบการณ์ไม่ดีกับแบรนด์ เช่น สินค้าไม่มีคุณภาพ บริการไม่ประทับใจ หรือพบเจอข้อมูลในแง่ลบ ก็อาจทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในทางลบได้ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาด้านชื่อเสียงและยอดขายในระยะยาว


3. การวัด Brand Awareness ทำได้ยาก:

การวัดระดับการรับรู้แบรนด์เป็นเรื่องท้าทาย เพราะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้และมีตัวแปรเยอะ จึงยากที่จะประเมินผลลัพธ์ที่แท้จริงของแคมเปญที่มุ่งเน้นการสร้าง Brand Awareness ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงหรือวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


4. ใช้งบประมาณสูงแต่ไม่ได้ผลชัดเจน:

แคมเปญการตลาดที่เน้นสร้าง Awareness มักต้องใช้เม็ดเงินโฆษณาจำนวนมาก เช่น ทำโฆษณาทีวี ป้ายบิลบอร์ด ซึ่งมีต้นทุนสูงแต่วัดผลได้ยาก จึงเป็นความเสี่ยงในการลงทุนที่อาจไม่คุ้มค่า


แล้วอะไรควรเป็นเป้าหมายหลักในการทำการตลาด? คำตอบคือ การสร้าง Brand Engagement และ Brand Loyalty ที่แท้จริง แบรนด์ควรมุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์และความผูกพันกับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านคอนเทนต์ที่มีคุณค่า กิจกรรมที่น่าสนใจ การสื่อสารแบบ Interactive รวมถึงมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความประทับใจและความภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว


นอกจากนี้ การวัดผล Marketing ROI ผ่าน Conversion Rate, การเติบโตของยอดขาย, Customer Lifetime Value และ Net Promoter Score จะช่วยให้เห็นถึงความคุ้มค่าของกลยุทธ์การตลาดได้ชัดเจนกว่า


สรุปคือ Brand Awareness เป็นก้าวแรกที่สำคัญ แต่ไม่ควรเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทำการตลาด เพราะการรับรู้แบรนด์เพียงอย่างเดียวไม่ได้การันตีความสำเร็จทางธุรกิจ แบรนด์ควรมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมและความจงรักภักดีที่แท้จริงจากลูกค้า ควบคู่ไปกับการวัดผลลัพธ์เชิงธุรกิจที่เป็นรูปธรรม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page