top of page

ความผิดพลาดที่มักเกิดในการตั้ง KPI


KPI

KPI (Key Performance Indicator) คือสิ่งที่หลายธุรกิจให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มันกลายเป็นเป้าหมายสำคัญที่ทำให้คนทำงานต้องพยายามบริหารจัดการงานที่ตัวเองทำอยู่เพื่อไปให้ถึง KPI ที่ตั้งเอาไว้ แต่ด้วยการที่เป็นเป้าหมายสำคัญนี่เอง หากการตั้ง KPI นั้นผิดพลาด ก็ย่อนจะทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายเหมือนกัน ซึ่งนี่คือตัวอย่างความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซึ่งคุณควรจะเลี่ยงให้ได้


ขาดการเชื่อมโยงกับเป้าหมายธุรกิจ

การตั้ง KPI ที่ดีนั้นควรจะสอดคล้องไปกับเป้าสำคัญของธุรกิจ หากกำหนดโฟกัสไปผิดที่ก็ทำให้การดำเนินการขัดแย้งในตัวเองได้ เช่นถ้าธุรกิจเน้นการรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันไว้ แต่ KPI ตั้งไว้ในเรื่องการเพิ่มลูกค้าใหม่ ก็จะทำให้การดำเนินงานมีปัญหาได้เป็นต้น


การมีั KPI มากเกินไป

การมี KPI ที่เยอะเกินก็จะทำให้คนทำงานขาดโฟกัสหรือไม่สามารถให้น้ำหนักกับส่วนที่สำคัญได้อย่างที่ควรจะเป็น เราอาจจะเจอปัญหาการมีตัวชี้วัดมากมายและต้องการบรรลุทั้งหมดโดยไม่ได้จัดลำดับความสำคัญหรือมองออกว่าตัวชี้วัดไหนที่สัมพันธ์กับเป้าหมายจริง ๆ


เลือก KPI ที่ไม่ได้สำคัญ

ตัวชี้วัดบางตัวอาจจะให้ตัวเลขที่น่าพึงพอใจเวลารายงานผล แต่อาจจะไม่ได้มีคุณภาพกับธุรกิจหรือเป็นตัวชี้วัดที่ไร้ความหมายเลยก็ได้ ซึ่งการตั้ง KPI ด้วยตัวชี้วัดนี้ก็สามารถทำให้ธุรกิจหลงทางเอาได้เช่นกาารตั้ง Engagement เป็น KPI แต่กลายเป็นการปั่นยอด Like จากคอนเทนต์ที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจ เป็นต้น


มองข้าม Qualitative Metric

KPI ที่มักจะใช้กันคือสิ่งที่จับต้องได้ มีการจับสัญญาณให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล แต่ในความจริงแล้วธุรกิจอาจจะต้องให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดอื่นที่สะท้อนคุณภาพสำคัญโดยอยู่ในรูปแบบของ Qualitative Metric เช่นความสัมพันธ์หรือความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ เนื้อหาการรีวิวของลูกค้าในแบบสอบถาม ฯลฯ


ตั้ง KPI ที่ทำไม่ได้

KPI ที่ดีต้องทำให้คนทำงานรู้สึกถึงความท้าทายและมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น แต่ถ้าการตั้งตัวชี้วัดที่คนทำงานรู้สึกถึงความเป็นไปไม่ได้ ดูแล้วว่าตัวเองไม่ได้ไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัดนี้ได้ ก็จะทำให้ KPI ดังกล่าวกลายเป็นตัวทำลายกำลังใจให้กับพนักงานแทน


นี่คือตัวอย่างของความผิดพลาดในการการตั้ง KPI ที่มักจะเกิดขึ้น ซึ่งก็จะนำไปสู่ปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกรอบการทำงาน การวัดผลที่คนทำงานรู้สึกไม่ยุติธรรม ฯลฯ นั่นทำให้คนทำงานควรจะคิดและกำหนด KPI ให้ดีเสียก่อนเพื่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพนั่นเองComments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page