top of page

การทำ Market Validation: ฉบับเข้าใจง่าย


Market Validation

การ Validate กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด หมายถึง การทดสอบว่ากลุ่มเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นั้นเหมาะสมกับสินค้าหรือบริการของเราหรือไม่ มีโอกาสประสบความสำเร็จหรือไม่ โดยในการทำ Market Vlidiationมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการ validate กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ได้แก่

 • ความเหมาะสมกับสินค้าหรือบริการ: สินค้าหรือบริการของเราสามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่

 • ขนาดตลาดและศักยภาพการเติบโต: กลุ่มเป้าหมายมีขนาดใหญ่พอและมีแนวโน้มเติบโตเพียงพอที่จะรองรับธุรกิจของเราหรือไม่

 • ความสามารถในการเข้าถึงและเข้าถึง: เราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าหรือไม่

 • ความเป็นไปได้ในการทำกำไร: กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพียงพอที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของเราหรือไม่

วิธีการทำ Market Validation

การทำ Marketing Validiation นั้นมักจะเริ่มด้วยการตั้งคำถามที่เราสามารถใช้เพื่อประเมินกลุ่มเป้าหมายที่เป็นไอเดียสำหรับธุรกิจได้ดังต่อไปนี้

 • ความเหมาะสมกับสินค้าหรือบริการ:

  • ปัญหาหรือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่กลุ่มเป้าหมายกำลังเผชิญคืออะไร

  • ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราสามารถแก้ปัญหาหรือความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไร

  • ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราสำหรับกลุ่มเป้าหมายคืออะไร

 • ขนาดตลาดและศักยภาพการเติบโต:

  • กลุ่มเป้าหมายมีขนาดใหญ่แค่ไหน

  • กลุ่มเป้าหมายเติบโตหรือไม่ หากเติบโต เติบโตเร็วแค่ไหน

  • แนวโน้มที่สำคัญในกลุ่มเป้าหมายคืออะไร

 • ความสามารถในการเข้าถึงและเข้าถึง:

  • กลุ่มเป้าหมายใช้เวลาที่ไหน

  • กลุ่มเป้าหมายใช้แพลตฟอร์มใดในการบริโภคข้อมูล

  • เราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้อย่างไร

 • ความเป็นไปได้ในการทำกำไร:

  • กลุ่มเป้าหมายยินดีจ่ายเท่าไหร่สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

  • ต้นทุนในการได้มาและให้บริการกลุ่มเป้าหมายคืออะไร

  • กลุ่มเป้าหมายมีกำไรเพียงพอที่จะรองรับธุรกิจของเราหรือไม่

เครื่องมือในการทำ Market Validation

เราสามารถใช้วิธีการต่างๆ เพื่อ validate กลุ่มเป้าหมาย เช่น

 • แบบสำรวจ: ทำการสำรวจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการ ความท้าทาย และการตั้งค่าของพวกเขา

 • การสัมภาษณ์: ทำการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับลูกค้าเป้าหมายเพื่อรับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความต้องการและแรงจูงใจของพวกเขา

 • กลุ่มเป้าหมาย: รวบรวมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเล็กๆ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความคิดและความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 • การวิจัยตลาด: วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยตลาดเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับขนาด ศักยภาพการเติบโต และแนวโน้มในกลุ่มเป้าหมาย

 • การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า: วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าที่มีอยู่และระบุแนวโน้ม

เมื่อเรา validate กลุ่มเป้าหมายแล้ว เราสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อพัฒนาแคมเปญการตลาดที่เจาะจงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


เคล็ดลับการทำ Market Validation

เคล็ดลับเพิ่มเติมในการ validate กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

 • เจาะจง: ยิ่งเราสามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี ตัวอย่างเช่น แทนที่จะกำหนดเป้าหมาย "คนรุ่นใหม่" ให้กำหนดเป้าหมาย "คนรุ่นใหม่ที่สนใจแฟชั่นที่ยั่งยืน"

 • ใช้ข้อมูล: อย่าใช้สมมติฐานเพียงอย่างเดียว ใช้ข้อมูลจากการสำรวจ การวิจัยตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อ validate กลุ่มเป้าหมาย

 • ยืดหยุ่น: กลุ่มเป้าหมายของคุณอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เตรียมพร้อมที่จะปรับกลยุทธ์การตลาดของคุณตามต้องการ

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page