top of page

Mentorship กับการสร้าง Leader ในองค์กรการให้คำปรึกษา (Mentorship) เป็นความสัมพันธ์แบบไดนามิกระหว่างผู้ให้คำปรึกษา (Mentor) และผู้รับการปรึกษา (Mentee) ซึ่งสร้างขึ้นจากความไว้วางใจ ความเคารพซึ่งกันและกัน และความมุ่งมั่นในการเติบโตส่วนบุคคลและในสายอาชีพ Mentor คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ซึ่งให้คำแนะนำ ความรู้ และการสนับสนุนแก่ Mentee ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์น้อยที่ต้องการพัฒนาทักษะและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ในบทความนี้นี้ เราจะดูความสำคัญของการให้คำปรึกษาในการพัฒนาวิชาชีพและวิธีที่ส่งเสริมการเติบโตของผู้นำในอนาคต


ประโยชน์ของ​ Mentorship

การให้คำปรึกษาเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้รับการปรึกษาและองค์กรต่างๆ โดนการถ่ายโอนความรู้จะเกิดขึ้นเมื่อ Mentor แบ่งปันความเชี่ยวชาญ ข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรม และความรู้เชิงปฏิบัติกับ Mentee ช่วยเร่งการเรียนรู้และช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป การให้คำปรึกษายังรวมไปถึงการให้คำแนะนำด้านอาชีพ กำหนดเป้าหมายการทำงาน และแนะนำการตัดสินใจเกี่ยวกับการเติบโตในสายอาชีพ ทำให้ผู้รับการปรึกษาได้รับประสบการณ์จริงและสร้างความมั่นใจในความสามารถของตนเอง นอกจากนี้แล้ว Mentor ยังช่วยเหลือในการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์โดยแนะนำที่ปรึกษาให้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และโอกาสในการเติบโต นอกจากนี้ ในบางครั้งก็ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำลังใจ ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาสร้างความมั่นใจในตนเอง มีความยืดหยุ่น (Resilience) และเกิดความคิดเชิงบวก (Growth Mindset)


บทบาทของ Mentee:

เพื่อให้การรับคำปรึกษามีประสิทธิภาพ Mentee ควรมีส่วนร่วมในการขอคำปรึกษา ขอคำแนะนำ ถามคำถาม ซึ่งทพำให้ทักษะการเปิดรับคำติชมเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากผู้รับการปรึกษาควรเต็มใจที่จะเรียนรู้จากข้อมูลเชิงลึกของที่ปรึกษาและมองว่าคำติชมเป็นโอกาสในการเติบโต นอกจากนี้แล้ว ความคิดริเริ่มในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ เช่นกันเนื่องจากผู้รับการปรึกษาควรระบุประเด็นที่สนใจ ตั้งเป้าหมาย และแสวงหาโอกาสในการเติบโตในขณะที่ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนและคำแนะนำของที่ปรึกษา


Mentorship เป็นตัวกระตุ้นที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาวิชาชีพและการเติบโตของผู้นำในอนาคต คำแนะนำ การสนับสนุน และการถ่ายทอดความรู้จากที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ช่วยให้ผู้รับคำแนะนำนำทางเส้นทางอาชีพของพวกเขา พัฒนาทักษะที่สำคัญ และตัดสินใจอย่างรอบรู้ ผ่านการให้คำปรึกษา บุคคลจะได้รับความมั่นใจ ความรู้ และเครือข่ายที่จำเป็นต่อการเติบโตในเส้นทางอาชีพของพวกเขา เมื่อองค์กรต่าง ๆ ตระหนักถึงคุณค่าของการให้คำปรึกษา พวกเขาส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน และการพัฒนาความเป็นผู้นำ เพื่อสร้างความมั่นใจในอนาคตที่สดใสสำหรับมืออาชีพที่ต้องการและองค์กรที่พวกเขาให้บริการ

コメント


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page