top of page

Daily Tips: ฝึกการสร้างสมาธิและความสงบในการทำงานการสร้างสมาธิจะมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราโฟกัสกับงานได้ดีขึ้น ทำให้จิตใจไม่วอกแวก เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้ ทิปวันนี้เลยขอนำเสนอแนวทางที่ควรทำเพื่อทำให้การทำงานของเรามีสมาธิที่ดีขึ้น

  1. กำหนดลมหายใจ: พื้นฐานหนึ่งของสมาธิคือการหายใจ ลองใช้เวลาสัก 2-3 นาทีในการตั้งสติและกำหนดลมหายใจตัวเองเพื่อดึงสติกลับมาให้โฟกัสได้

  2. ทำงานทีละอย่าง: เลี่ยงการทำหลายอย่างพร้อมกันเพราะจะทำให้เกิดความสับสนและนำมาสู่ใจที่สามารถโฟกัสได้ง่าย

  3. ค่อย ๆ รับประทานอาหาร: การทานอาหารให้ช้าลงแล้วใส่ใจในตลอดการกินก็เป็นการฝึกให้เราเอาจิตใจมาฝึกการควบคุมและกำหนดโดยไม่ให้ฟุ้งซ่านหรือปล่อยผ่านโดยไม่สนใจ

  4. ทำโต๊ะทำงานให้เป็น Zen: การสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความสงบก็ช่วยทำให้เราสร้างจิตใจที่สงบได้ดี พยายามจัดโต๊ะให้สะอด เรียบร้อย เลี่ยงการมีอะไรรบกวนหรือทำให้รู้สึกถึงความวุ่ยวาย

  5. เบรกพักใจ: กำหนดเวลาให้ตัวเองเพื่อเบรกจากสิ่งต่าง ๆ แล้วมาทำการสงบจิตสงบใจ เติมพลังให้ตัวเอง

ทิปเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ในแต่ละวันเพื่อทำให้จิตใจเราสงบมากขึ้น ลองเริ่มทำดูได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ

ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page