top of page

ทักษะสำคัญที่ต้องมีในการทำ Content Marketing ยุคปัจจุบัน


content marketing skills

ในยุคที่เทคโนโลยีและการตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทำ Content Marketing กลับกลายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งก็เพราะการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการซื้อขายของผู้บริโภค ในยุคดิจิตอล ผู้บริโภคมีการสืบค้นและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ทำให้การสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจเป็นสิ่งสำคัญในการเชื่อมโยงและเกิดความไว้วางใจในตลาดของธุรกิจ


การทำ Content Marketing ให้เป็นอย่างมืออาชีพและประสบความสำเร็จนั้นต้องต้องมีทักษะที่เหนือกว่าเพียงแค่การเขียนเนื้อหาดีๆ ต่อไปนี้คือบรรดาทักษะสำคัญที่หากคุณหรือทีมงานที่ทำ Content Marketing ควรมีเพื่อทำ Content Marketing ให้มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน:


1. การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย (Customer Insight)

ความสำเร็จของ Content Marketing ขึ้นอยู่กับความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายของคุณ ควรศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจความต้องการ ความสนใจ และปัญหาที่พวกเขากำลังพบเจอ ทำให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


2. การวางแผนเนื้อหา: (Content Planning)

การวางแผนเนื้อหาเป็นขั้นตอนที่สำคัญใน Content Marketing ควรวางแผนเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ การเลือกเนื้อหาในแต่ละช่วงเวลาและการกำหนดปฏิทินเผื่อการทำ Content Marketing จะช่วยให้การนำเสนอเนื้อหามีความเป็นระเบียบและเสถียรภาพ


3. การสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่า: (Value Content Creation)

เนื้อหาที่มีคุณค่าคือเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ผู้ทำคอนเทนต์ควรรู้หลักการและวิธีการสร้างเนื้อหาที่แก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ความต้องการของผู้อ่าน และนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ให้กับพวกเขา


4. การสร้างสรรค์และนวัตกรรมในเนื้อหา: (Creative Content Creation)

การสร้างสรรค์และนวัตกรรมในเนื้อหาคือการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่น่าสนใจและไม่เหมือนใคร ผู้สร้างคอนเทนต์ควรรู้จักวิธีการสร้างเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์และน่าทึ่ง เพื่อเปลี่ยนโฉมและทำให้ผู้อ่านติดตามเนื้อหาของคุณอย่างต่อเนื่อง


5. ความเข้าใจใน SEO:

SEO (Search Engine Optimization) เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญใน Content Marketing ควรเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคในการเพิ่มความน่าสนใจของเนื้อหาให้เป็นที่น่าสังเกตของ Search Engine อย่าง Google เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรากฏขึ้นในอันดับแรกของผลการค้นหา ทำให้คอนเทนต์เข้าถึงคนได้มากขึ้น


6. ความสามารถในการวัดและวิเคราะห์ผล: (Content Evaluation)

การวัดและวิเคราะห์ผลใน Content Marketing ช่วยให้คุณเข้าใจถึงประสิทธิภาพของเนื้อหาที่คุณสร้าง และเห็นภาพของความสำเร็จและความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ทำคอนเทนต์ควรรู้วิธีใช้เครื่องมือวัดและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


7. ความคุ้นเคยกับเครื่องมือและเทคโนโลยีทำคอนเทนต์: (Content Tools)

การทำ Content Marketing ต้องใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการวางแผน สร้าง เผยแพร่ และวัดผล หากผู้ใช้งานความคุ้นเคยกับเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำ Content Marketing ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการดำเนินการทำคอนเทนต์ได้มากขึ้น เครื่องมือเหล่านี้เช่นเครื่องมือสร้างภาพ ตัดต่อวีดีโอ หรือแม้แต่ Generative AI เป็นต้น


8. ความเปิดรับการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง: (Open-minded)

การทำ Content Marketing ในยุคปัจจุบันต้องเปิดรับการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตามความเปลี่ยนแปลงของตลาด สามารถเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการ Content Marketing และนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเนื้อหาให้กับธุรกิจ


การทำ Content Marketing ในยุคปัจจุบันต้องใช้ทักษะที่ครบคลุมและหลากหลาย เพื่อให้สามารถสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย การเรียนรู้และพัฒนาทักษะใน Content Marketing เป็นสิ่งสำคัญในการตอบโจทย์ความต้องการและเปลี่ยนแปลงของตลาด เพื่อเสริมสร้างและควบคุมธุรกิจให้เติบโตและคว้าความสำเร็จในยุคดิจิตอล ทำคอนเทนต์ให้แม่นยำ สื่อสารได้ตรงจุด มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด กับ คอร์สเรียน Content Marketing ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญที่ต้องรู้ในการทำ Content Marketing ที่ถูกพัฒนามาตลอดการบรรยายกว่า 10 ปี

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page