top of page

Cognitive Skill สำคัญอย่างไร ? ทำไมต้องฝึกฝน ?


การฝึกฝน Cognitive Skill

ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skill) นั้นจะเป็นอีกทักษะที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อย ๆ ในยุคปัจจุบัน เนื่องจากทักษะเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จไม่ว่าจะกับตัวบุคคลและกับการทำงาน ซึ่ง Cognitive Skill นี้มีหลายทักษะที่ประกอบเข้าด้วยกันซึ่งมักจะเป็นทักษะด้านการคิด (Thinking Skill) ที่เราจะขอหยิบมาอธิบายพอสังเขปในโพสต์นี้


ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill)

ทักษะทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาโดยต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ซับซ้อน ระบุความท้าทายที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ดังกล่าว และพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ทักษะเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเอาชนะอุปสรรคและค้นหาแนวทางใหม่ๆ ในการทำงาน


การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)

การคิดอย่างมีวิจารณญาณคือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นกลาง ประเมินความน่าเชื่อถือ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยการฝึกฝนทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ จะทำให้ผู้ที่มีทักษะนี้สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ รับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีสติ


ความว่องไวในการเรียนรู้ (Learning Agility)

ความว่องไวในการเรียนรู้หมายถึงความสามารถในการได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และใช้การเรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆ ช่วยให้บุคคลติดตามข่าวสาร เปิดรับแนวคิดใหม่ๆ และเติบโตอย่างต่อเนื่องในบทบาทของตน


ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative Thinking)

การคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่ถูกยกว่ามีความสำคัญลำดับต้น ๆ ในยุคปัจจุบัน เพราะหากมีความสามารถในการคิดนอกกรอบแล้วนั้น จะสามารถพัฒนาความคิดดั้งเดิมให้ต่อยอดไปสู่ทางเลือกใหม่ และการจัดการกับปัญหาจากมุมมองที่แตกต่างออกไป ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมนวัตกรรม ผลักดันการเติบโตขององค์กรในการแข่งขันยุคปัจจุบัน


ความสนใจและการจดจ่อ (Attention and Focus)

คือความสามารถในการมีสมาธิ รักษาความสนใจ และเพิกเฉยต่อสิ่งรบกวน การพัฒนาทักษะเหล่านี้ช่วยให้แต่ละคนมีสมาธิกับงาน เพิ่มผลผลิต และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม


ความสามารถในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะการรับรู้ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการชั่งน้ำหนักตัวเลือก การประเมินความเสี่ยง และการเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ทักษะการตัดสินใจที่เฉียบคมจะนำไปสู่ทางเลือกที่มั่นใจและรอบรู้


การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

การคิดเชิงวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับการแบ่งปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆ ตรวจสอบรูปแบบ และสรุปผลเชิงตรรกะ การเพิ่มพูนทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ช่วยให้แต่ละคนสามารถรับมือกับความท้าทายอย่างเป็นระบบและตัดสินใจได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี


ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่น (Adaptability and Flexibility)

ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นนั้นเกี่ยวข้องกับการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ และการยอมรับมุมมองที่แตกต่างกัน ทักษะเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน


จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการพัฒนา Cognitive Skill นั้นเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมากในการพัฒนาบุคลในปัจจุบัน องค์กรที่สามารถพัฒนาพนักงานขององค์กรให้มีความสามารถด้าน Cognitive Skill ได้ก็จะมีความได้เปรียบในการพัฒนาตัวองค์กรเองเช่นเดียวกับการทำงานที่จะได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น


หากสนใจหลักสูตรด้าน Cognitive Skill สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอร์สอบรมของ dots หรือติดต่อสอบถามทาง LINE @dots

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page