top of page

5 สาเหตุสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจกับผิดพลาดในการทำงาน


decision making

การตัดสินใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอของการทำงานและการใช้ชีวิต และเราก็พยายามอย่างมากที่จะตัดสินใจให้ผิดพลาดน้อยที่สุด เพราะเราก็รู้ดีว่าถ้าตัดสินใจผิดไปนั้นก็มักจะมีผลตามมาที่เราไม่ชอบเท่าไรนัก หลายๆ ครั้งอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมาเลยก็ได้


แล้วทำไมคนเราถึงมักตัดสินใจผิดกันล่ะ?


ในมุมหนึ่งแล้ว การรู้สาเหตุของการตัดสินใจที่ผิดพลาดนั้นก็อาจจะช่วยให้เราป้องกันได้ระดับหนึ่ง ซึ่งถ้าว่าไปแล้วนั้น สาเหตุที่หลายคนมักตัดสินใจผิดพลาดก็มาจากสาเหตุหลักๆ คือ


1. การไม่มีข้อมูลมากเพียงพอ

หากเราไม่มีข้อมูลมากเพียงพอแล้ว การตัดสินใจก็อาจจะอยู่บนพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์ที่ไม่ถี่ถ้วนพอ เกิดมุมมองที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเอาได้ง่ายๆ

2. การมีอคติ

เมื่อเราเกิดอคติกับอะไรบางอย่างแล้ว มันทำให้เรามองข้ามข้อมูลบางอย่าง หรือเลือกจะมองข้อมูลบางอย่างแทนที่จะมองภาพรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจ บ้างก็เป็นการตั้งธงไว้แล้วจนทำให้เราไม่ได้มองโดยรอบอย่างที่ควรจะเป็น

3. การไม่เปิดทางเลือกอื่นๆ 

หลายครั้งที่เราตัดสินใจแล้วเป็นการบีบตัวเองให้ต้องเลือกกับตัวเลือกไม่กี่อย่าง ทั้งที่จริงๆ แล้วอาจจะมีทางเลือกมากกว่านั้น และนั่นทำให้ทางเลือกที่เราเลือกไปอาจจะไม่ทางเลือกที่ดีที่สุดเสียทีเดียว

4. การอยู่ในอารมณ์ชั่ววูบ

แน่นอนว่าหลายๆ ครั้งเรามีอารมณ์เข้ามาเร้า เข้ามาเร่งการตัดสินใจจนทำให้เผลอทำอะไรบางอย่างโดยที่ยังไม่ได้คิดให้ดีเสียก่อน

5. การไม่คิดถึงผลที่ตามมา

สิ่งหนึ่งที่มักจะเห็นบ่อยๆ คือการตัดสินใจโดยไม่มีการคิดให้ดีว่าจะเกิดผลอะไรตามมาบ้าง สิ่งที่ทำไปนั้นจะเกิดผลอะไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จนทำให้บางคนคิดตัดสินใจแค่เอาชั่วเวลานั้นๆ และลืมคิดว่าจะเกิดที่ตามมาอย่างไร

จะเห็นได้ว่าสาเหตุเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องหมั่นพิจารณาและรู้ตัวเพื่อยั้งตัวเองไว้ให้ทัน ไม่ตกอยู่ในกับดักแล้วรีบตัดสินใจจนเกินไปนั่นเอง

 


Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page