top of page

เรื่องที่ต้องระวังในการทำ Influencer Marketing


influencer marketing

แม้ว่าการทำ Influencer Marketing จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมการตลาดที่ถูกมองว่ามีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน แต่การทำ Influencer Marketing เองนั้นก็มีเรื่องที่ต้องระมัดระวังอยู่ไม่น้อย ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดปัญหาหรือไม่สามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพอย่างที่หวังเอาไว้ได้เช่นกัน


Influencer ที่ไม่ตรงกับแบรนด์และกลุ่มเป้าหมาย

การเลือกใช้ Influencer ที่ไม่ตรงกับแบรนด์ ไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ หรือไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์อาจนำไปสู่ผลกระทบที่เสียหายต่อชื่อเสียงของแบรนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Influencer มีผู้ติดตามปลอม ซึ่งจะทำให้การมีส่วนร่วมและความแท้จริงของข้อความทางแบรนด์ลดลง การเลือก Influencer ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้


ความเสี่ยงต่อชื่อเสียง

ในโลกของการตลาดผ่าน Influencer มีความเสี่ยงจำนวนมากที่อาจเกิดขึ้น เช่น เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือการสนับสนุนที่ผิดพลาด และปัญหาทางสัญญา ความผิดพลาดเหล่านี้สามารถทำลายภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่างรุนแรงและอาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายได้ การกำหนดแนวทางปฏิบัติ, สัญญา และช่องทางการสื่อสารอย่างชัดเจนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้


การวัดผลแคมเปญ

การวัดผลและการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ในการตลาดผ่าน Influencer นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากมาตรฐานในการวัดผลบ่อยครั้งที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลและมีความหลากหลาย การตัดสินผลกระทบต่อการรับรู้แบรนด์ การมีส่วนร่วม และยอดขายต้องอาศัยการติดตามอย่างละเอียด การกำหนดเกณฑ์การวัดผลที่เฉพาะเจาะจง และการวิเคราะห์ที่ลงลึกซึ่งหากนักการตลาดไม่ได้มีความชำนาญในเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้การวัดผลนั้นคลาดเคลื่อนจากผลลัพธ์ที่แท้จริงได้


ปัจจัยที่ไม่อาจควบคุม

การตลาดผ่าน Influencer มีปัจจัยเสี่ยงที่ไม่อาจควบคุมได้ อาทิ ปัญหาส่วนตัวของ Influencer ที่อาจส่งผลต่อการเชื่อมโยงกับแบรนด์ของคุณ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของอัลกอริทึมบนโซเชียลมีเดียหรือการอัปเดตนโยบายสามารถส่งผลต่อการเข้าถึงและความเห็นได้ การติดตามและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดอย่างต่อเนื่องจึงมีความสำคัญอย่างมากเมื่อทำ Influencer Marketing


การโกงจาก Influencer

Influencer บางรายอาจจะใช้ช่องว่างหรือความไม่รู้เท่าทันของแบรนด์ในการฉกฉวยผลประโยชน์ หรือการฉ้อโกงในการทำกิจกรรมทางการตลาด เช่นการปั่นตัวเลขให้สูงเกินความเป็นจริง หรือการซ่อนกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไว้เพื่อทำให้แคมเปญที่ทำกับแบรนด์นั้นดูมีผลลัพธ์ที่ดี แบรนด์ต่างๆ จึงจำเป็นต้องระมัดระวังเพื่อป้องกันการหลอกลวง ซึ่งสามารถทำลายความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page