top of page

ศิลปะการตั้งคำถามปลายเปิดเพื่อเก็บ Customer Insights สู่ความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งความเข้าใจลูกค้าถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ การเก็บ Customer Insights หรือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า จึงเป็นสิ่งที่ทุกแบรนด์ควรให้ความสำคัญ และหนึ่งในเทคนิคที่ทรงพลังสำหรับการเก็บ Insights คือ การตั้งคำถามปลายเปิด


คำถามปลายเปิด (Open-ended Questions) คือคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็น ทัศนคติ และมุมมองของตัวเองได้อย่างอิสระ ต่างจากคำถามปลายปิดที่มีตัวเลือกคำตอบให้เลือกเพียงไม่กี่ตัวเลือกเท่านั้น ซึ่งการตั้งคำถามปลายเปิดอย่างมีศิลปะ จะช่วยให้เราได้ Insights ที่มีคุณภาพและนำไปใช้ต่อยอดได้


ลักษณะของคำถามปลายเปิดที่ดี ได้แก่

  1. เป็นคำถามที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่กำกวมหรือมีหลายประเด็นในคำถามเดียว

  2. เป็นคำถามที่เฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่ต้องการรู้ เช่น พฤติกรรม ความต้องการ หรือปัญหาของลูกค้า

  3. เป็นคำถามที่กระตุ้นให้ลูกค้าอยากตอบและแบ่งปันข้อมูล ไม่ใช่คำถามที่ดูเป็นการสอบสวน

  4. เป็นคำถามที่เปิดกว้างและยืดหยุ่น สามารถต่อยอดไปสู่ประเด็นอื่นๆ ได้ตามบริบทของสนทนา

  5. เป็นคำถามที่สะท้อนให้เห็นว่าแบรนด์ใส่ใจและพร้อมรับฟังลูกค้าอย่างแท้จริง


ตัวอย่างคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจ เช่น

  • คุณประทับใจหรือผิดหวังกับประสบการณ์ที่ได้รับจากแบรนด์เราอย่างไรบ้าง เล่าให้เราฟังได้ไหม?

  • เรื่องอะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจซื้อสินค้าจากแบรนด์เรา รบกวนช่วยอธิบายปัจจัยสำคัญที่สุด 2-3 อย่างได้ไหม

  • ถ้าแบรนด์เราจะพัฒนาสินค้าหรือบริการอะไรสักอย่างเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด คุณคิดว่าควรจะเป็นอะไร?

  • คุณอยากให้แบรนด์เราปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับคุณในฐานะลูกค้าบ้าง มีข้อเสนอแนะอะไรจะฝากถึงเราไหม


การตั้งคำถามปลายเปิดเป็นพื้นฐานสำคัญในการเก็บ Insights ที่ดี แต่สิ่งสำคัญอีกอย่างคือการรับฟังคำตอบของลูกค้าอย่างตั้งใจและใส่ใจ รวมถึงการนำ Insights เหล่านั้นไปใช้ปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการจริงๆ เพราะนั่นจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขามีคุณค่า และแบรนด์ก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่ความพึงพอใจ ความภักดี และการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว


Customer Insights คือกุญแจสำคัญในยุคที่ลูกค้ามีตัวเลือกมากมาย การเป็นแบรนด์ที่เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งผ่านการตั้งคำถามปลายเปิด ไม่เพียงช่วยสร้างความแตกต่างท่ามกลางคู่แข่ง แต่ยังเป็นพลังในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงที่จะนำแบรนด์ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้ในที่สุด

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page