top of page

ความสำคัญของการคิดเป็นระบบโดยใช้ Six Thinking Hatsในโลกที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกวันนี้ ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและมองให้รอบด้านเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตและการทำงาน หนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาการคิดเชิงระบบที่น่าสนใจคือ "Six Thinking Hats" ซึ่งเป็นเทคนิคที่คิดค้นโดย Edward de Bono


Six Thinking Hats เป็นวิธีคิดที่ใช้หมวก 6 สีเป็นสัญลักษณ์แทนมุมมองที่แตกต่างกันในการพิจารณาปัญหาหรือสถานการณ์ใดๆ ได้แก่

 • สีขาว แทนข้อมูลและข้อเท็จจริง

 • สีแดง แทนอารมณ์ความรู้สึก

 • สีดำ แทนข้อเสียหรือความเสี่ยง

 • สีเหลือง แทนข้อดีหรือคุณค่า

 • สีเขียว แทนความคิดสร้างสรรค์

 • สีฟ้า แทนการควบคุมกระบวนการคิด

การสวมหมวกแต่ละสีเปรียบเสมือนการมองปัญหาในแง่มุมนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง แล้วจึงเปลี่ยนไปใส่หมวกสีอื่นเพื่อมองอีกด้านหนึ่ง การฝึกคิดวนไปมาอย่างเป็นขั้นตอนแบบนี้ช่วยให้เราพิจารณาเรื่องราวอย่างรอบคอบ ไม่ยึดติดกับมุมมองใดมุมมองหนึ่ง ทำให้มองเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้น นำไปสู่ข้อสรุปหรือทางออกที่ดีกว่า


ประโยชน์สำคัญของการคิดแบบ Six Thinking Hats มีหลายประการ เช่น

 • ช่วยให้คิดอย่างมีระบบระเบียบมากขึ้น ไม่สับสนวกวน

 • ช่วยลดอคติหรือการด่วนสรุปโดยใช้อารมณ์

 • ช่วยให้มองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่อาจมองข้ามไป

 • ช่วยให้ประเมินความเสี่ยงได้ดีขึ้นก่อนตัดสินใจ

 • ช่วยสร้างบรรยากาศการคิดเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์

 • ช่วยให้ทีมงานสื่อสารและเข้าใจกันมากขึ้นจากการคิดร่วมกัน

 • ช่วยประหยัดเวลาในกระบวนการตัดสินใจ


การฝึกคิดอย่างเป็นระบบด้วย Six Thinking Hats สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ในชีวิต เช่น การแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง การตัดสินใจซื้อบ้าน การเลือกอาชีพ การวางแผนโครงการใหม่ ไปจนถึงการคิดนวัตกรรมในองค์กร เราสามารถเริ่มฝึกได้ด้วยตนเองจากสถานการณ์เล็กๆ ก่อน โดยเริ่มจากการคิดสวมหมวกทีละใบ ไล่ไปจนครบทั้ง 6 สี ทำซ้ำบ่อยๆ จนเกิดความชำนาญ แล้วจึงฝึกใส่หลายๆ หมวกพร้อมกัน


การคิดเป็นระบบถือเป็นทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ ที่มีข้อมูลและทางเลือกมากมาย Six Thinking Hats คือเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยจัดระเบียบความคิด มองให้กว้างและไกล รู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ช่วยลดการตัดสินใจที่ผิดพลาด ถ้าเราฝึกคิดอย่างเป็นระบบเป็นประจำ จะทำให้รับมือกับปัญหาที่ท้าทายในอนาคตได้ดีขึ้น ใครๆ ก็ฝึกทักษะนี้ได้ ขอเพียงมีวินัยและความมุ่งมั่นพอ การเป็นนักคิดเชิงระบบจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญในยุคนี้

-----------------------------------------

สนใจการฝึกอบรม Six Thinking Hats อย่างถูกต้อง สามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าของคลาส Six Thinking Hats / Systematic Thinking

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page