top of page

Six Thinking Hats / Systematic Thinking.

คิดเป็นระบบ ด้วยชุดความคิดหมวก 6 ใบ

เครื่องมือการคิดที่จะช่วยในการบริหารจัดการความคิดของคุณให้เป็นระบบ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะเวลาอันสั้น
ด้วยพลังความคิดอย่างมีระบบ (Parallel Thinking) จะช่วยทำให้คุณสามารถตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น มีการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยค้นหาข้อมูลเชิงลึก หาวิธีการอย่างสร้างสรรค์ ช่วยประเมินความคิดในขณะประชุม อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่สำคัญ รวมถึงการเจรจาต่อรองต่าง ๆ
 
อะไรคือ Six Thinking Hats ?

Six Thinking Hats" คือ วิธีการคิดแบบซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย Edward de Bono นักโค้ชและนักสร้างแนวคิดชาวมาลตา เป็นกระบวนการคิดที่ช่วยให้เราคิดอย่างเป็นระเบียบและมีขั้นตอนต่อเนื่องกัน โดยในกระบวนการนี้มีหมวดความคิดทั้งหมด 6 แบบ แต่ละแบบถูกแทนด้วยหมวดหมีแบ่งสีต่างกัน​ การใช้ Six Thinking Hats นั้นจะช่วยให้ความคิดของเราเป็นระเบียบ ครอบคลุมและค่อนข้างตัดสินใจได้รวดเร็วกว่าเมื่อคิดในแบบปกติ

Six Thinking Hats คือหนึ่งในกระบวนการคิดที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในวงกว้าง ซึ่งได้รับการใช้ในธุรกิจ การศึกษา และองค์กรต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และส่งเสริมกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์และเปิดโอกาสในการคิดใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังได้รับการให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมในองค์กร และการพัฒนาศักยภาพในการสื่อสาร

 

ประโยชน์ของการฝึกฝน Systematic Thinking โดยใช้ Six Thinking Hats.
 • ลดการพูดคุย แลกเปลี่ยน และอภิปรายอย่าง ไร้ทิศทาง ขาดความสร้างสรรค์

 • บริหารการคิด การประชุมพิจารณาเรื่องสำคัญ โดยเลี่ยงการใช้อคติและอัตตาซึ่งมักนำมาสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด

 • เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

 • สามารถสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาหรือความท้าทายต่าง ๆ

 • บรรลุวิธีการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจผ่านการทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว

 • สร้างรากฐานสำคัญของกระบวนการคิดเพื่อต่อยอดไปยังทักษะการคิดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Critical Thinking, Analytical Thinking, Lateral Thinking, Design Thinking

content.

 • ทำความเข้าใจแนวคิดและความหมายของหมวกแต่ละใบ และนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องตามลำดับที่เหมาะสม

  • หมวกสีฟ้า - การควบคุม​

  • หมวกสีขาว - ข้อมูลสำหรับการคิด

  • หมวกสีแดง - ความรู้สึก

  • หมวกสีเหลือง - ข้อดีต่าง ๆ 

  • หมวกสีดำ - ข้อควรระวัง

  • หมวกสีเขียว - ไอเดียและตัวเลือกต่าง ๆ

 • การใช้ระบบความคิด Six Thinking Hats ในสถานการณ์และบริบทที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  • การประชุมงาน

  • การคิดและตัดสินใจ

  • การประสานงานกับผู้อื่น

workshop. + consult.

การอบรมในคลาส Systematic Thinking / Six Thinking Hats จะเป็นรูปแบบการบรรยาย + เวิร์คช็อป เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือทำจากกรณีศึกษาต่าง ๆ  แล้วจึงมีการแลกเปลี่ยน ให้คำปรึกษา แนะนำจากผู้สอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทั้งทักษะการคิดแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริง

license. + certificate.

การอบรมในคลาส Systematic Thinking / Six Thinking Hats ของ dots academy นั้นดำเนินการโดยได้รับสิทธิอย่างถูกต้องจาก de Bono Thinking System ซึ่งผู้เรียนจะได้รับเอกสารการอบรมที่ถูกต้องพร้อมทั้ง Certificate ที่รองรับจากสถาบันฯ ซึ่งสามารถอ้างอิงได้ในระดับสากล ซึ่งปัจจุบันมีทาง dots academy เพียงรายเดียวในประเทศไทยเท่านั้น ที่มี License ทักษะการคิดของ de Bono Thinking System ครบทั้ง 4 หลักสูตร

time + fee.

คอร์ส Systematic Thinking / Six Thinking Hats  จะใช้เวลาในการอบรม 1 วัน เวลา 9.00 - 16.00 น.

ค่าอบรม 10,700 บาท (รวม VAT 7%)

instructor.

คลาส Systematic Thinking / Six Thinking Hats ทำการฝึกอบรมโดย

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง:

 • Certified Trainer ทักษะด้านการคิดจากสถาบัน De Bono Thinking System ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

 • อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัล เจ้าของบล็อกและผู้เขียนหนังสือด้านการตลาด มีประสบการณ์บรรยายและฝึกอบรมด้านธุรกิจให้กับองค์กรมากมายมากว่า 10 ปี

participants.

คอร์ส Systematic Thinking / Six Thinking Hats เหมาะกับ

 • ผู้บริหารขององค์กร

 • People Manager ที่ต้องนำประชุมทีมและตัดสินใจต่าง ๆ

 • ผู้นำทีม / ผู้ดูแลส่วนงาน

 • พนักงานระดับปฏิบัติการที่ต้องการเพิ่มทักษะในการสื่อสาร / แสดงความคิดเห็น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจทั้งคลาสอบรมสำหรับองค์กร หรือคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง LINE: @dots หรือโทรศัพท์ 084-6179999

bottom of page