top of page

ความรู้เรื่อง Competitive Advantage ที่ SME ควรรู้


competitive advantage

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME), การเข้าใจและนำข้อได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างฐานลูกค้าและยั่งยืนในตลาด สามารถทำการแข่งขันได้ในวันที่มีผู้เล่นหลายคน และนั่นทำให้ความเข้าใจในเรื่อง Competitive Advantage จึงเป็นเรื่องสำคัญ


อะไรคือ Competitive Advantage

ถ้าจะตีความกันโดยพื้นฐานแล้ว Competitive Advantage จะถูกมองว่าเป็นการเสนอสินค้าหรือบริการที่ดีกว่าคู่แข่ง แต่ในความจริงแล้วนั้น การพูดเรื่องของ "การได้เปรียบ" นั้นจะให้ความสำหรับกับ "คุณค่าที่เหนือกว่า" กับกลุ่มเป้าหมาย ภายในในเงื่อนไขเดียวกับคู่แข่งของธุรกิจ โดยคุณค่าที่ว่าเช่นสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วกว่า สะดวกกว่า ปลอดภัยกว่า ทั้งนี้ คุณค่าเหล่านั้นเป็นสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการด้วย


Competitive Advantage ของ SME

ด้วยคุณลักษณะของ SME ทำให้ธุรกิจในกลุ่มนี้สามารถสร้าง Competitive Advantage หลายอย่างได้ เช่น

  1. ความคล่องตัว: ด้วยขนาดขององค์กรที่ไม่ใหญ่มาก ทำให้ SME มีความคล่องตัวที่สูงเมื่อเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่ มีความรวดเร็วในการตัดสินใจตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด

  2. การเข้าใจลูกค้า: ด้วยการที่ SME หลายรายจะมีความใกล้ชิดกับลูกค้ามากเป็นพิเศษ ทำให้ SME ในกลุ่มนี้สามารถเข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง มีข้อมูลเชิงลึกทำให้สามารถพัฒนาสินค้าและบริการออกมาได้ตรงความต้องการ สื่อสารได้อย่างตรงจุด

  3. การปรับตัว: ด้วยขนาดขององค์กรทำให้การปรับตัว การทดลองทำสิ่งที่แตกต่างไปนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากมากสำหรับธุรกิจระดับ SME ซึ่งจะต่างไปจากธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความระมัดระวังสูง มีโอกาสที่จะทดลองทำอะไรใหม่ ๆ ยาก

  4. ประสิทธิภาพในการทำงาน: เมื่อเทียบกับองค์กรขนาดใหญ่แล้วนั้น SME มีจำนวนคนที่น้อยกว่า และไม่ต้องเจอปัญหาการบริหารบุคคล ลำดับขั้นการบริหาร การเมืองในองค์กร ฯลฯ ซึ่งทำให้สามารถโฟกัสกับการสร้างผลลัพธ์ได้มากขึ้น เกิดความได้เปรียบเรื่องต้นทุนและความรวดเร็ว

  5. การโฟกัสกลุ่มเฉพาะ: ธุรกิจ SME หลายรายไม่ได้โฟกัสกับตลาดขนาดใหญ่ แต่เลือกจับตลาดเฉพาะ (Niche) เพื่อให้สินค้าแก้ปัญหาบางอย่างเป็นพิเศษและกลายเป็นที่ต้องการของตลาดนั้น ซึ่งนั่นทำให้สินค้าและบริการของ SME มีความแข็งแรงในเรื่องดังกล่าว

การพัฒนา Competitive Advantage

ในการพัฒนา Competitive Advantage นั้น จะมีหัวใจสำคัญคือการจับจุดแข็งขององค์กรและการมองเห็นความท้าทายต่าง ๆ แล้วนำมาสู่การวางแผนพัฒนาให้เกิดความได้เปรียบที่ยั่งยืน ซึ่งจะมีขั้นตอนพื้นฐานดังต่อไปนี้

  1. การวิเคราะห์ตัวเอง: ธุรกิจ SME ต้องเข้าใจจุดแข็งของธุรกิจตัวเองว่าคืออะไร มีอะไรเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุด เช่นเดียวกับที่ธุรกิจก็ต้องรู้จักจุดอ่อนของธุรกิจว่าคืออะไรเพื่อให้เห็นด้านที่ต้องพัฒนาและอุปสรรคต่าง ๆ

  2. การเข้าใจลูกค้าเชิงลึก: การจะได้มาซึ่งคุณค่าที่เป็น Competitive Advantage นั้น ก็ต้องเกิดจากการเข้าใจลูกค้าเพื่อให้ได้มาซึ่ง Customer Insights แล้วนำไปใช้เพื่อพัฒนาและสินค้ากับบริการ

  3. การมองหาตลาดเฉพาะของตัวเอง: การเลือกตลาดที่จะโฟกัสนั้นจะมีส่วนสำคัญในการสร้าง Competitive Advantage ที่เหมาะสมกับธุรกิจ หากเลืิอกตลาดผิดก็อาจจะทำให้ไม่สามารถแข่งขันหรือสู่้ได้

  4. กำหนดและโฟกัส Competitive Advantage: เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วว่าตลาดที่จะโฟกัสคือตลาดใด ก็จะทำการพิจารณาว่าอะไรคือ Comeptitive Advantage ของธุรกิจในการแข่งขันในตลาดดังกล่าว

  5. กำหนดแผนพัฒนาและรักษา Competitive Advantage: เมื่อรู้แล้วว่าอะไรคือ Competitive Advantage แล้วนั้น ก็ควรจะมีการกำหนดแผนการที่ชัดเจนตามมาว่าจะรักษาสิ่งนั้นไว้ได้อย่างไร เพื่อให้ Competitive Advantage ยังมีอยู่เสมอ เช่นเดียวกับบาง Competitive Advantage อาจจะยังไม่มีในตอนนี้ จะพัฒนาขึ้นได้อย่างไร เป็นต้ย

Yorumlar


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page