top of page

การใช้ Six Thinking Hats กับ Marketingคอนเซปต์หมวกหกใบ (Six Thinking Hats) เป็นหนึ่งในโมเดลการคิดที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากลมาถึงปัจจุบันซึ่งการคิดที่มีประสิทธิภาพนี้จะช่วยทำให้การทำงานด้านการตลาดมีศักยภาพมากขึ้นกว่าเดิม นั่นก็เพราะการใช้มุมมองความคิดที่เกิดขึ้นจากหมวกความคิดแต่ละใบนั้น จะทำให้นักการตลาดสามารถโฟกัสและวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ของการตลาดได้ดียิ่งขึ้น


Six Thinking Hats เบื้องต้น

แนวคิด Six Thinking Hats นั้นถูกพัฒนาโดย Edward de Bono ซึ่งกลายเป็นเครื่องมือการกำกับความคิดเพื่อใช้ในการทำงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการระดมไอเดีย การตัดสินใจ การแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยหมวกแต่ละใบนั้นจะเป็นการกำหนดบทบาทการคิดสำคัญไว้ ได้แก่

 • หมวกขาว: ข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการคิดและพิจารณาเรื่องนั้น

 • หมวกแดง: ความรู้สึกที่เกิดขึ้น

 • หมวกดำ: การวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัญหาต่าง ๆ

 • หมวกเหลือง: การพิจารณาข้อดี ประโยชน์ และโอกาสต่าง ๆ

 • หมวกเขียว: การสร้างสรรค์ไอเดียและทางเลือกใหม่ ๆ

 • หมวกฟ้า: การกำกับและการตัดสินใจ

การใช้ Six Thinking Hats กับการตลาด

ด้วยเอกลักษณ์และวิธีการคิดของหมวกแต่ละใบนั้น ทำให้เราสามารถมองเห็นการประยุกต์หมวกแต่ละใบเพื่อสถานการณ์สำคัญในการตลาดได้อยู่เหมือนกัน เช่น

 • การใช้หมวกขาวเพื่อทำการตั้งคำถามและรวบรวมข้อมูลสำคัญในการวางแผนการตลาด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เทรนด์ของตลาด คู่แข่ง ฯลฯ

 • การใช้หมวกแดงเพื่อทำการสำรวจความรู้สึกต้วเองกับคอนเทนต์หรือแคมเปญต่าง ๆ

 • การใช้หมวกดำเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการตลาด

 • การใช้หมวกเหลืองเพื่อทำการลองดูความเป็นไปได้ของไอเดียแคมเปญที่ถูกนำเสนอมา

 • การใช้หมวกเขีัยวเพื่อหาไอเดียใหม่ ๆ มาทำการตลาด

 • การใช้หมวกฟ้าเพื่อควบคุมการระดมไอเดีย การแลกเปลี่ยนความเห็นในการประชุม

ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นของการใช้ Six Thinking Hats กับการตลาด ซึ่งเมื่อมีการฝึกฝนและใช้ Six Thinking Hats แบบเต็มรูปแบบแล้วนั้นก็จะสามารถรีดเร้นศักยภาพการคิดออกมาได้อีกมา สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมในการทำงานการตลาด ไม่ว่าจะเป็นประชุม การให้ความเห็น การทำแผนการตลาด การวิเคราะห์กลยุทธ์ ฯลฯ

----------------------------------------

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page