top of page

การเลือกเส้นทางอาชีพ: Specialist หรือ Manager ?ในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ บ่อยครั้งที่เราต้องเผชิญกับตัวเลือกสำคัญ นั่นคือการตัดสินใจระหว่างการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนเอง หรือการก้าวสู่บทบาทของการเป็นผู้จัดการ ทั้งสองเส้นทางต่างมีโอกาสที่น่าสนใจและมีความท้าทายที่แตกต่างกัน การเลือกเส้นทางที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับทักษะ ความสนใจ และเป้าหมายระยะยาวของแต่ละบุคคล ต่อไปนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาในการประเมินศักยภาพและตัดสินใจเลือกเส้นทางที่เหมาะสม


1. ความถนัดและทักษะส่วนบุคคล

  • ทบทวนจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง คุณถนัดที่จะทำงานอย่างอิสระในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือคุณมีความสุขกับบทบาทความเป็นผู้นำในการชี้นำและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น

  • พิจารณาทักษะการสื่อสารและการเข้าสังคม ผู้จัดการมักจะต้องทำงานร่วมกับหลากหลายทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญอาจเน้นไปที่ผลงานเฉพาะบุคคลมากกว่า

2. เป้าหมายและความใฝ่ฝันในอาชีพ

  • คิดถึงวัตถุประสงค์ระยะยาวในอาชีพของคุณ คุณปรารถนาที่จะรับบทบาทผู้นำและก้าวหน้าในสายงานบริหาร หรือคุณต้องการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง

  • พิจารณาเส้นทางอาชีพที่เป็นไปได้ภายในองค์กรของคุณ ทั้งในบทบาทผู้เชี่ยวชาญและผู้จัดการ อะไรที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณมากกว่ากัน

3. โอกาสในการเติบโตและพัฒนา

  • ประเมินโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาที่แต่ละบทบาทมอบให้ บทบาทผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณขยายทักษะและความรู้เชิงเทคนิคหรือไม่ ตำแหน่งผู้จัดการจะให้การฝึกอบรมภาวะผู้นำและโอกาสในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์หรือไม่

  • พิจารณาศักยภาพในการเติบโตในอนาคต มีเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจนสำหรับผู้เชี่ยวชาญในบริษัทของคุณหรือไม่ หรือบทบาทผู้จัดการเป็นเส้นทางหลักในการเติบโตในอาชีพ

4. ความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน และความพึงพอใจในงาน

  • ไตร่ตรองถึงสิ่งที่คุณให้ความสำคัญและระดับความรับผิดชอบที่คุณรู้สึกสบายใจ บทบาทผู้จัดการมักเกี่ยวข้องกับความเครียด ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานขึ้น และความรับผิดชอบที่มากขึ้น ในขณะที่ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญอาจมีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีกว่า

  • พิจารณาถึงปัจจัยในการทำงานที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับคุณ คุณรู้สึกเติมเต็มจากการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ซับซ้อนหรือไม่ หรือคุณพบความสุขในการเป็นผู้นำและให้คำปรึกษาผู้อื่น

5. ขอคำแนะนำและรวบรวมข้อมูล

  • พูดคุยกับหัวหน้างาน ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือเพื่อนร่วมงานที่คุณไว้วางใจ ซึ่งมีประสบการณ์ทั้งในบทบาทผู้เชี่ยวชาญและผู้จัดการ พวกเขาสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความรับผิดชอบและความท้าทายในแต่ละตำแหน่ง

  • ศึกษาเส้นทางอาชีพของผู้ที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมของคุณ ที่เลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง เรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาและพิจารณาว่าการตัดสินใจของพวกเขาสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณอย่างไร


ท้ายที่สุดแล้ว การตัดสินใจที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ค่านิยม และความปรารถนาเฉพาะของคุณ ใช้เวลาประเมินตัวเลือกของคุณอย่างถี่ถ้วน และเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณ จำไว้ว่าอาชีพของคุณคือการเดินทาง และการตัดสินใจนี้เป็นเพียงอีกหนึ่งก้าวบนเส้นทางนั้น ด้วยความทุ่มเทและการทำงานหนัก คุณสามารถโดดเด่นได้ในทั้งสองบทบาทและสร้างคุณูปการที่มีค่าให้กับองค์กรของคุณ

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page