top of page

การสร้าง Resilience ให้กับพนักงาน


resilience

ในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความยืดหยุ่น (Resilience) ได้กลายเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับบุคคลและองค์กร การสร้าง Resilience ทำให้เรามีเครื่องมือในการรับมือกับความท้าทาย ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง และเติบโตในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจทักษะและกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาความยืดหยุ่นและการรักษาความคิดเชิงบวกเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยาก


เปิดรับการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส

บุคคลที่มี Resilience จะมองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสในการเติบโตมากกว่าความพ่ายแพ้ พวกเขายอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับกรอบความคิด และเข้าหาสถานการณ์ใหม่ ๆ ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและเต็มใจที่จะเรียนรู้ การปลูกฝังกรอบความคิดแบบเติบโตช่วยให้มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้มากขึ้นเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง


การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

ความฉลาดทางอารมณ์มีบทบาทสำคัญในการสร้าง Reseilience มันเกี่ยวข้องกับการเข้าใจและการจัดการอารมณ์ของเรา เช่นเดียวกับการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ทำให้เราสามารถควบคุมการตอบสนองต่อความเครียดได้ดีขึ้น รับมือกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความสัมพันธ์เชิงบวกแม้ในสถานการณ์ที่ท้าทาย


การปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจตนเอง

ความสามารถในการฟื้นตัวต้องอาศัยความเห็นอกเห็นใจตนเอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อตนเองด้วยความเมตตา ความเข้าใจ และการให้อภัย ความเห็นอกเห็นใจตนเองช่วยให้เราสามารถย้อนกลับจากความพ่ายแพ้ เรียนรู้จากความล้มเหลว และรักษาภาพลักษณ์ของตนเองในเชิงบวก การฝึกดูแลตนเองและความเห็นอกเห็นใจตนเองช่วยเติมเต็มอารมณ์สำรองของเราและเพิ่มความสามารถในการรับมือกับความทุกข์ยาก


การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

บุคคลที่มี Resilience จะเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขารับมือกับความท้าทายด้วยกรอบความคิดที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา แบ่งปัญหาออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ และแสวงหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ การสร้างทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจช่วยให้เราสามารถค้นหาแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่และฝ่าฟันอุปสรรคด้วยความมั่นใจ


การสร้างเครือข่ายสนับสนุน

เครือข่ายการสนับสนุนที่แข็งแกร่งเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม Resilience การปลูกฝังความสัมพันธ์กับเพื่อนที่ไว้ใจได้ ที่ปรึกษา หรือเพื่อนร่วมงานจะให้การสนับสนุนทางอารมณ์ คำแนะนำ และมุมมองในช่วงเวลาที่ท้าทาย การมีเครือข่ายผู้คนที่เชื่อในตัวเราและให้กำลังใจจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเรา และช่วยให้เราผ่านอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


การฝึกสติและการจัดการความเครียด

การฝึกสติ เช่น การทำสมาธิ การหายใจลึกๆ และเทคนิคการผ่อนคลาย ช่วยจัดการกับความเครียดและสร้าง Reslience การเจริญสติช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบัน จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ดี และสร้างความรู้สึกสงบแม้ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย การฝึกสติเป็นประจำช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์และช่วยให้เราจัดการกับความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


การรักษา Growth Mindset

Growth Mindset เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้าง Resilience การน้อมรับความเชื่อที่ว่าความท้าทายเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองช่วยให้เราสามารถย้อนกลับจากความพ่ายแพ้และมองว่าอุปสรรคเป็นสิ่งชั่วคราว ด้วยการรักษา Growth MIndset จะทำให้เรารับมือกับความยากลำบากด้วยความอุตสาหะและความมุ่งมั่น ส่งเสริมความยืดหยุ่นไปพร้อมกัน


การสร้าง Resilience คือการเดินทางตลอดชีวิตที่ทำให้เรามีทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวเข้ากับความไม่แน่นอน และเติบโตในช่วงเวลาที่ท้าทาย การยอมรับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การฝึกความเห็นอกเห็นใจตนเอง และการปลูกฝังกรอบความคิดแบบเติบโต เราสามารถส่งเสริมความยืดหยุ่นภายในตัวเราและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้าง การสร้าง Resilience ช่วยให้เราสามารถเอาชนะอุปสรรค บรรลุความสำเร็จส่วนบุคคลและในอาชีพการงาน และรักษาทัศนคติเชิงบวกแม้ต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page