top of page

The Personality Code.

สร้างทีมที่ยอดเยี่ยม ทำงานมีประสิทธิภาพด้วยการเข้าใจบุคลิกภาพและประยุกต์ใช้ MBTI กับการทำงาน

เมื่อเราเข้าใจความแตกต่างของคนในทีม เราจะสามารถผสานความแตกต่างให้เกิดการทำงานที่เกื้อหนุนกันได้อย่างลงตัว ลดความขัดแย้ง และเกิดประสิทธิภาพ

การเข้าใจตนเองเป็นขั้นตอนพื้นฐานสู่การเติบโตส่วนบุคคลและอาชีพ หลักสูตร  The Personality Code เป็นการอบรมแบบ Sharing Session ที่ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวบ่งชี้บุคลิกภาพตามทฤษฎี MBTI ที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความชอบด้านบุคลิกภาพของตนเอง 

สิ่งที่คุณจะได้รับในการอบรม

 1. ความเข้าใจตนเอง: เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเอง เห็นภาพชัดเจนของแบบที่ชอบและจุดเด่นของตัวเอง พร้อมทั้งรับรู้และพัฒนาด้านต่างๆ สู่การเติบโตและการพัฒนาตัวเอง

 2. สร้างความสอดคล้องในการสื่อสาร: เข้าใจวิธีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ของคุณโดยอิงตามบุคลิกภาพ ช่วยให้คุณปรับตัวและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับคนอื่น

 3. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม: เข้าใจวิธีการสอดคล้องกันของบุคลิกภาพต่างๆ และใช้ความแตกต่างในทีมให้ได้ประโยชน์สูงสุด สร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. สร้างความสำเร็จด้วยบุคลิกภาพ: ตามลำดับอนุบาลและความเหมาะสมของบุคลิกภาพของคุณ ช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพให้ตรงกับความเป็นตัวของคุณเพื่อความสำเร็จที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

agenda.

 • การเข้าใจความแตกต่างของทีมงานโดยมองผ่านทฤษฎีบุคลิกภาพ

  • ภาพรวมของบุคลิกภาพตามทฤษฎี MBTI

  • อธิบายเกี่ยวกับชนิดบุคลิกภาพทั้ง 16 ชนิด

  • สำรวจจุดเด่นของพวกเขา ข้อจำกัด การสื่อสารที่ชอบและรูปแบบการทำงาน

 • การประยุกต์ใช้บุคลิกภาพกับการทำงานแบบต่าง ๆ

  • การสื่้อสาร​

  • การทำงานเป็นทีม

  • การวางแผนพัฒนาตัวเอง

sharing session.

การอบรมในคลาส The Personality Code จะเป็นรูปแบบการบรรยาย + การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าอบรมเพื่อทำความเข้าใจทฤษฎีด้านบุคลิกภาพ และอาจจะมีกิจกรรมทดสอบให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมตามความเหมาะสมของบริบทในห้องอบรม

time + fee.

The Personality Code จะเป็นการอบรมโดยใช้ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

อบรมที่ dots academy (สามย่าน)

การอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

instructors.

The Personality Code ทำการอบรมโดย

 • ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง: อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัล เจ้าของบล็อกและผู้เขียนหนังสือด้านการตลาด มีประสบการณ์บรรยายและฝึกอบรมด้านธุรกิจให้กับองค์กรต่าง ๆ มากว่า 10 ปี

 • จิรวัฒน์ ศรีธระชิยานนท์: อดีตผู้บริหารระดับสูงในบริษัทหลายแห่ง ปัจจุบันรับเป็นที่ปรึกษาอิสระด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ให้กับองค์กรต่าง ๆ 

ทั้งสองคนเป็น Certified Practitioner ของ MBTI

MBTI Personality

participants.

การอบรม The Personality Code เหมาะกับ

 • ผู้ดูแลทรัพยากรบุคคลที่ต้องการเสริมสร้างความเข้าใจในบุคลิกภาพสำหรับการสรรหาบุคคลและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

 • ผู้ที่สนใจการเสริมสร้างทักษะและการพัฒนาตนเอง

 • บุคคลที่ต้องการเพิ่มทักษะในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในความรับผิดชอบในงานและชีวิตส่วนตัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจทั้งคลาสอบรมสำหรับองค์กร หรือคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง LINE: @dots หรือโทรศัพท์ 084-6179999

bottom of page