top of page

Six Thinking Hats for Kids.

พัฒนาทักษะการคิดของน้อง ๆ ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับระดับโลก

“การสร้างทักษะการคิดที่มีคุณภาพตั้งแต่เด็ก จะช่วยให้พวกเขาสร้างอนาคตที่มีคุณภาพได้ตั้งแต่วันนี้"
พัฒนาจากหลักสูตร Six Thinking Hats ของ Dr. Edward de Bono ซึ่งเป็นทักษะการคิดสำหรับมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับระดับสากล อบรมโดยผู้สอนที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องพร้อมกับบทเรียนที่มีการสอนมาแล้วกว่า 15 ปีในประเทศสิงค์โปร์

Six Thinking Hats คือการทำความเข้าใจวิธีการคิดของมนุษย์โดยแบ่งเป็น 6 รูปแบบการคิดสำคัญที่ถูกแทนด้วย "หมวก" (Hat) เพื่อทำให้ผู้ที่ฝึกฝนการคิดแบบ Six Thinking Hats สามารถเข้าใจความคิดของตัวเอง รู้จักการควบคุมและจัดระเบียบความคิด อีกทั้งเป็นการเปิดมุมความคิดเพื่อเพิ่มศักยภาพในคิดแบบต่าง ๆ 

การเรียนรู้ Six Thinking Hats จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะการคิดสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น​

 • การคิดเป็นระบบ (Systematic Thinking)

 • การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

 • การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

ซึ่งจะช่วยทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็น

 • การสื่อสารที่ชัดเจนมากขึ้น

 • การตัดสินใจที่มีเหตุผลมากขึ้น

 • การมีมุมมองที่กว้างขึ้นกับการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 

หลักสูตร Six Thinking Hats for Kids ที่ดำเนินการสอนโดย dots academy ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องจาก Thinking Management Techniques PTE ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และเป็น Authorized Distributor ของ de Bono Thinking System 

content.

 • กระบวนการคิดแบบเป็นระบบของ Six Thinking Hats® (หมวก 6 ใบ)

 • การแยกแยะความคิดเป็นหมวดหมู่สำคัญ
  • การคิดเจาะลึกในและหมวก

   • White Hat: การเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ​

   • Red Hat: การใช้ความรู้สึกและอารมณ์

   • Yellow Hat: การเข้าใจข้อดีและประโยชน์ต่าง ๆ 

   • Black Hat: การเข้าใจข้อเสีย ความเสี่ยง และปัญหา

   • Green Hat: การคิดสร้างสรรค์ การหาทางเลือกใหม่

   • Blue Hat: การควบคุม การตัดสินใจ

  • แบบฝึกหัดต่าง ๆ สำหรับการใช้หมวกแบบต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนมีความชำนาญในการคิดมากขึ้น

learning activities.

การเรียนรู้ในคลาส Six Thinking Hats for Kids เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและแบบฝึกหัดต่าง ๆ ที่ออกแบบเพื่อให้เด็กได้เข้าใจรูปแบบการคิดแบบต่าง ๆ ตลอดคอร์ส เช่น

- การจับคู่ข้อมูลกับ Framework ความคิดของ Six Thinking Hats

- การแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ภายในหมวกความคิดแต่ละใบ

- การฝึกให้อธิบายความคิดและความรู้สึกผ่านการใช้หมวกความคิดต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 

course period.

คอร์ส Six Thinking Hats for Kids จะมีการอบรมทั้งสิ้น 5 วัน อบรมวันละ 2 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง

เรียนวันอาทิตย์ที่ 30 เม.ย. 7,14,21,28 พ.ค.

Level 1 (อายุ 7-9 ปี) : รอบเวลา 10.00 - 12.00

Level 2 (อายุ 10-12 ปี): รอบเวลา 13.00 - 15.00

Level 3 (อายุ 13-15 ปี) รอบเวลา 16.00 - 18.00

student.

คอร์ส Six Thinking Hats for Kids จะมีระดับสำหรับผู้เรียน 3 ระดับด้วยกัน ได้แก่

 • Level 1: สำหรับเด็กอายุ 7 - 9 ปี

 • Level 2: สำหรับเด็กอายุ 10 - 12 ปี

 • Level 3: สำหรับเด็กอายุ 13-15 ปี

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการคำแนะนำหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถปรึกษากับทางผู้สอนได้

instructor.

คลาส Thinking Skills for Managers ทำการฝึกอบรมโดย

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง:

 • Certified Trainer ทักษะด้านการคิดจากสถาบัน De Bono Thinking System ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

fee.

ค่าอบรมหลักสูตร Six Thinking Hats for Kids อยู่ที่ 12,840 บาท (รวม VAT 7%)

ค่าอบรมนี้รวมค่าเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการอบรม รวมทั้งอาหารเบรกสำหรับผู้เข้าอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจทั้งคลาสอบรมสำหรับองค์กร หรือคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง LINE: @dots หรือโทรศัพท์ 084-6179999

bottom of page