top of page

Daily Tips: การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) ให้บรรลุผลที่หวังไว้


goal setting


การตั้งเป้าหมายเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการพัฒนาตัวเอง ทิปวันนี้จะพูดถึงหลักการพื้นฐานที่ควรรู้สำหรับตั้งเป้าหมายดังกล่าว

1. Be Specific

ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าต้องการผลลัพธ์อะไร ไม่ตั้งเป้าหมายที่คลุมเครือและขาดโฟกัส

2. Break It Down

แบ่งเป้าหมายหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายเล็ก ๆ สามารถจัดการได้ง่าย

3. Set Deadlines

กำหนดเวลาที่ต้องทำให้เสร็จในแต่ละขั้นตอนเพื่อทำให้เรายังรักษาโมเมนตัมในการพัฒนา

4. Stay Committed

ทุ่มเทให้กับเป้าหมายของตัวเอง อดทนและพยายามทำแม้ว่าจะเจออุปสรร

5. Write Them Down

เขียนเป้าหมายดังกล่าวไว้เพื่อให้จับต้องได้มากขึ้น กระตุ้นตัวเองอยู่เสมอ

6. Visualize Success

จินตนาการตัวเองในการประสบความสำเร็จเพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจ


7. Accountability Partner

แลกเปลี่ยนเป้าหมายกับคนที่รู้ใจ ทำให้เรารู้สึกรับผิดชอบกับเป้าหมายมากขึ้น

Comentarios


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page