top of page

AI Skills คืออะไร? มีอะไรบ้าง ?
จากที่มีผลสำรวจว่านายจ้างชาวไทย 74% จะไม่จ้างพนักงานที่ไม่มีทักษะ AI นั้น ก็นำมาสู่การพูดถึงว่าแล้วคนทำงานจะต้องปรับตัวกันอย่างไร เราจะตกงานไหม แล้วต่อไปเราจะต้องไปเรียนอะไรกัน


ในบทความนี้จะข้ามประเด็นเรื่องว่าผลสำรวจที่ว่านี้มาอย่างไร หรือคำถามที่ใช้ถามผู้บริหารนั้นถามว่าอะไรถึงได้ผลนี้มาก่อนนะครับ แต่สิ่งที่เราควรฉุกคิดก่อนจะไปตื่นกับผลสำรวจดังกล่าวก็คือ ทักษะ AI คืออะไร ?


เรื่องนี้เองต้องบอกว่ามันมีภาพที่ค่อนข้างกว้างเพราะคนที่เกี่ยวข้องกับ AI นั้นมีหลากหลายมากตั้งแต่คนพัฒนา AI คนนำ AI เข้ามาใช้ภายในระบบขององค์กร หรือคนใช้งานทั่วไปแบบที่เปิดใช้ ChatGPT / Gemini นั่นแหละ ซึ่งก็ไม่ต่างจากการที่เราบอกว่าทักษะคอมพิวเตอร์นั้นกว้างครอบคลุมไปตั้งแต่ Software / Hardware / Developer / User


แต่ถ้าเรามองกระแสปัจจุบันอันนำมาสู่ผลสำรวจดังกล่าวแล้ว สิ่งที่น่าจะเป็นตัวจุดประเด็นคือ GenAI ที่ทำให้ AI กลายเป็นของที่ใคร ๆ ก็สามารถเข้าถึงและใช้งานได้เหมือนกับการมี Microsoft Word / Microsoft Excel / Internet Explorer แล้วให้พวกเรากรอกในใบสมัครงานนั่นแหละ เพราะมันกลายเป็นทักษะที่มีผลในวงกว้าง ซึ่งคนละเรื่องกับ Hard Skill แบบเฉพาะทางเช่น AI Developer เป็นต้น


🔥 แล้ว GenAI Skill คืออะไรล่ะ ?


เมื่อเราโฟกัสไปที่ GenAI แล้ว เราก็พอจะมองต่อได้ว่า AI Skill ที่ว่าคือคนนั้นมีความสามารถในการใช้ Generative AI เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานให้ตัวเองได้มากน้อยขนาดไหน ซึ่งผมมักเน้นย้ำเรื่องนี้เสมอว่าการใช้เป็น กับใช้ทำงานเป็นนั้นไม่เหมือนกัน (คิดง่าย ๆ คือบางคนก็ใช้ Microsoft Word เป็นแหละ แต่ก็ยังไม่ได้งานที่โอเคออกมา)


แล้วเมื่อเรามองว่าคน ๆ หนึ่งจะใช้งาน GenAI "เพื่อทำงานให้ดีขึ้น" ได้นั้นต้องมีทักษะอะไรบ้าง มันก็พอจะวิเคราะห์ภาพออกมาได้ดังนี้ครับ


1. คนนั้นต้องรู้ว่าเรื่องใดควรใช้ / ไม่ควรใช้ GenAI ในการทำงาน หรือถ้าต้องใช้ GenAI ในการทำงานก็ต้องรู้อีกว่าจะใช้ GenAI ในแง่มุมไหน ใช้ศักยภาพอะไร หรือกล่าวง่าย ๆ คือต้องมีความเข้าใจในศักยภาพและขีดจำกัดของเครื่องมือที่ต้องสัมพันธ์กับงานที่ตัวเองกำลังทำอยู่ ซึ่งนั่นจำเป็นต้องวิเคราะห์ได้ถึงข้อดี ข้อเสีย และความเสี่ยงในการใช้ GenAI สร้างงานออกมาเพื่อใช้ทำงานได้


2. คนนั้นต้องรู้วิธีในการสื่อสารกับ GenAI เพื่อสร้างสรรค์งานที่ตอบโจทย์ตัวงานที่ตัวเองทำอยู่ ซึ่งก็จะตามมาว่าคนนั้นจะมีกระบวนการคิดอย่างไรเพื่อถ่ายทอด "โจทย์" ที่ตัวเองกำลังทำให้ AI ช่วยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะในกลุ่มนี้มีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้าง การสื่อสารและการใช้ภาษา การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น


3. คนนั้นต้องรู้จักในการวิเคราะห์ ประเมินดูงานที่ถูกสร้างโดย GenAI ว่ามีความถูกต้องมากน้อยอย่างไร สามารถใช้ทำงานได้หรือไม่ ผ่านมาตรฐานหรือไม่ หรือจะมองง่าย ๆ ก็คือมีความสามารถในการ QC งานหรือเปล่า แล้วถ้างานที่ได้ไม่ถูกต้องแล้วจะสามารถดำเนินการอย่างไรเพื่อปรับให้งานได้อย่างที่ต้องการ


นี่อาจจะมองเป็นทักษะพื้นฐานที่ควรจะเกิดขึ้นเพื่อให้เราสามารถใช้งาน GenAI ได้มีประสิทธิภาพ เกิดผลงานขึ้นจริงที่ทำให้เกิดผลกับธุรกิจนั่นเอง ซึ่งถ้าคิดต่อยอดไปเพิ่มก็จะมีระดับที่สูงขึ้น เช่นความสามารถในการประเมินได้ว่างานของตัวเองนั้นมีส่วนใดที่สามารถให้ AI ทำได้ ควบคู่ไปกับการบริหาร Resource อื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของการทำงาน


🤔 แล้วเราจะเช็คอย่างไรว่าเรามีหรือยัง ?


ในแบบทดสอบที่ผมใช้เช็คผู้เข้าอบรมคลาส GenAI นั้น เรามักกำหนดโจทย์ง่าย ๆ เหมือนกับบรีฟงานของหัวหน้าว่าอยากได้อะไรสักอย่าง เช่นรายงานเรื่อง XXXX หรือพรีเซนท์เรื่อง XXX แล้วเราก็ดูว่าคนทำงานจะ "ทำงานร่วม" กับ GenAI อย่างไร ซึ่งในขั้นตอนนี้คือการดูเรื่องของ Process ทั้งกระบวนการคิด การวางแผน และการสื่อสาร และในอีกขั้นตอนหนึ่งคือการดูว่าพวกเขาพอใจกับงานที่ออกมาไหม งานที่ได้ออกมาโอเคหรือเปล่า พวกเขามีทัศนคติอย่างไรกับงานที่เกิดขึ้น เพราะนั่นจะดูว่าเมื่อคนเราได้เครื่องมือไปแล้วเราจะเน้นให้ "งานเสร็จ" หรือ "งานดี" นั่นเอง


แบบทดสอบดังกล่าวนั้นอาจจะไม่ใช่การทดสอบที่สมบูรณ์แต่เป็นสิ่งที่ผมใช้ในการวิเคราะห์ดูว่าคนทำงานแต่ละคนทำอย่างไรบ้าง สะท้อนถึงทัศนคติอย่างไร มีการใช้ทักษะอะไร ควบคู่ไปกับการมองผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้


เพราะต่อให้เขียน Prompt เทพขนาดไหน แต่ได้งานไม่ดี มันก็คืองานไม่ดีนั่นแหละครับ

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page