top of page

25 Content Marketing Objectives ที่ควรหยิบมาใช้ใน Marketing Strategyการมีเป้าหมายที่ถูกต้องจะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนคอนเทนต์ที่ธุรกิจจะสื่อสารออกมา เพราะมันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางว่าคอนเทนต์ที่ทำออกมานั้นควรจะโฟกัสอะไร วัดความสำเร็จด้วยอะไร


ในการกำหนดเป้าหมายการตลาดส่วนใหญ่นั้น เราอาจจะคุ้นกับเรื่อง "สร้างการรับรู้" หรือไม่ก็ "สร้าง Engagement" แต่จริง ๆ แล้วการทำ Content Marketing มีเป้าหมายที่สามารถนำมากำหนดเพื่อออกแบบกลยุทธ์ได้มากมาย เช่น


1.การทำให้กลุ่มเป้าหมายจดจำสินค้าหรือบริการของธุรกิจได้

2. การทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกถึงปัญหาอันนำมาสู่การมองหาสินค้าและบริการ

3. การเพิ่ม Traffic เข้ามาที่เว็บไซต์ของธุรกิจ

4. การสร้าง Leads (กลุ่มเป้าหมายที่แสดงความสนใจในธุรกิจ)

5. การทำให้ Leads เคลื่อนที่ไปยังขั้นต่อไปของ Funnel

6. การเพิ่มโอกาสในการขาย / Conversion

7. รักษาฐานลูกค้าเดิมของธุรกิจ

8. สร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำทางความคิดของธุรกิจ

9. สร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจในแง่มุมของ....

10. การเพิ่มศักยภาพของ SEO ให้กับธุรกิจ

11. การป้องการวิกฤตที่อาจะเกิดขึ้นกับองค์กร

12. การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของธุรกิจ

13. การทำให้ Social Media ของธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเชิงการเข้าถึง

14. การทำให้ Social Media ของธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเชิงปฏิสัมพันธํกับกลุ่มเป้าหมาย

15. การทำให้ Social Media ของธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเชิงการให้บริการกับกลุ่มลูกค้า

16. การเพิ่มฐานจำนวนผู้ติดตามใน Social Media

17. การสร้าง Brand Loyalty (ความภักดีในแบรนด์)

18. การสร้าง Brand Trust (ความเชื่อมั่นในแบรนด์)

19. สนับสนุนการเปิดตัวสินค้าหรือบริการ

20. การให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

21. เพิ่มการบอกต่อของกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ

22. เพิ่มการให้ความเห็นจากกลุ่มลูกค้า

23. เพิ่มการได้ Customer Insights จากกลุ่มเป้าหมาย

24. สร้าง Community ของธุรกิจ

25. การกระตุ้นให้เกิดความต้องการ / ความสนใจในตัวสินค้า


นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายอีกมากซึ่งอยู่ตามปัญหาของแต่ละธุรกิจ ซึ่งจะบอกว่าเป้าหมายไหนดีกว่ากันนั้นก็คงจะไม่ถูกต้องนัก เพราะสิ่งสำคัญคือการเลือกเป้าหมายที่ "ใช่" และ "ชัด" กับสิ่งที่ธุรกิจกำลังประสบอยู่มากกว่านั่นเอง

Comentários


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page