top of page

เปรียบเทียบคอร์สการตลาด: Strategic vs. Tactics คอร์สแบบไหนเหมาะกับคุณ?การตลาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของธุรกิจ แต่คอร์สการตลาดก็มีหลากหลายประเภท หนึ่งในคำถามที่ผู้เรียนมักสงสัยคือ ควรเรียนคอร์สที่เน้นการวางกลยุทธ์ (Strategic) หรือการใช้แทคติก (Tactics) ดี? บทความนี้จะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทั้งสองแบบ เพื่อช่วยให้คุณเลือกคอร์สที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด


คอร์สการตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing)

1. การวางแผนระยะยาว

คอร์สการตลาดเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นไปที่การวางแผนระยะยาวสำหรับธุรกิจ เนื้อหามักครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ตลาด การกำหนดเป้าหมาย การวางแผนการตลาด และการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาว


2. การวิเคราะห์เชิงลึก

คอร์สเชิงกลยุทธ์มักจะรวมถึงการวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), การวิเคราะห์คู่แข่ง และการใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ


3. การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และวิธีการสร้างความแตกต่างในตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า


4. การบริหารจัดการแบรนด์

คอร์สกลยุทธ์มักจะครอบคลุมการวางแผนและการจัดการแบรนด์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อถือในตลาด


เหมาะกับใคร?

  • ผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการวางแผนการตลาดระยะยาว

  • นักการตลาด ที่ต้องการพัฒนาทักษะการวางแผนกลยุทธ์

  • ผู้ที่ต้องการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง


เหมาะกับสถานการณ์ธุรกิจแบบไหน?

  • ธุรกิจที่กำลังวางแผนขยายตัวหรือเข้าสู่ตลาดใหม่

  • ธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงภาพลักษณ์แบรนด์หรือสร้างแบรนด์ใหม่

  • ธุรกิจที่ต้องการวางแผนการตลาดระยะยาวเพื่อความยั่งยืน


คอร์สการตลาดเชิงแทคติก (Tactical Marketing)

1. การใช้เครื่องมือและเทคนิคการตลาด

คอร์สการตลาดเชิงแทคติกมุ่งเน้นไปที่การใช้เครื่องมือและเทคนิคการตลาดในทางปฏิบัติ เช่น SEO, การใช้โซเชียลมีเดีย, การทำโฆษณาออนไลน์ และการวิเคราะห์ผลลัพธ์การตลาด


2. การดำเนินการในระยะสั้น

คอร์สเชิงแทคติกมักจะเน้นการดำเนินการที่ให้ผลลัพธ์ในระยะสั้น เช่น การเพิ่มยอดขาย, การเพิ่มผู้ติดตามในโซเชียลมีเดีย, หรือการเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์


3. การปรับตัวและการตอบสนอง

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและพฤติกรรมของลูกค้าอย่างรวดเร็ว


4. การทดสอบและการวัดผล

คอร์สเชิงแทคติกมักจะรวมถึงการทดสอบแคมเปญการตลาด การวัดผลลัพธ์ และการปรับปรุงกลยุทธ์ตามข้อมูลที่ได้จากการวัดผล


เหมาะกับใคร?

  • นักการตลาด ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการใช้เครื่องมือการตลาดเฉพาะด้าน

  • ผู้ที่ต้องการเห็นผลลัพธ์การตลาดในระยะสั้น

  • ผู้ที่ทำงานในตำแหน่งที่ต้องปรับตัว และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็ว

  • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การวัดผลและปรับปรุงแคมเปญการตลาด อย่างต่อเนื่อง


เหมาะกับสถานการณ์ธุรกิจแบบไหน?

- ธุรกิจที่ต้องการเพิ่มยอดขายหรือการมีส่วนร่วมของลูกค้าในระยะสั้น

- ธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดปัจจุบัน

- ธุรกิจที่ต้องการปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือพฤติกรรมของลูกค้า


การเลือกคอร์สการตลาดที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความต้องการของคุณ หากคุณต้องการสร้างแผนการตลาดที่มั่นคงในระยะยาวและต้องการพัฒนาทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ คอร์สการตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing) จะเหมาะสมที่สุด แต่หากคุณต้องการเพิ่มทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคนิคการตลาดที่ให้ผลลัพธ์ในระยะสั้นและต้องการเรียนรู้วิธีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว คอร์สการตลาดเชิงแทคติก (Tactical Marketing) จะเป็นทางเลือกที่ดี


หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกคอร์สการตลาดที่เหมาะสมและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page