top of page

นำคนด้วยการถาม

เรามักจะได้ยินเรื่องราวว่าการตั้งคำถามนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการคิดไอเดียใหม่ ๆ การสร้างนวัตกรรมที่แก้ปัญหา หรือการปรับเปลี่ยนพัฒนาอะไรมากมาย

แต่นอกเหนือจากนั้นแล้ว การตั้งคำถามก็เป็นหนึ่งในทักษะที่ดีมากของผู้นำ ผู้บริหารต่าง ๆ เพื่อใช้นำทีมและบริหารคนในองค์กรเหมือนกัน

ที่กล่าวเช่นนี้เพราะการตั้งคำถามที่ดีนั้น นำไปสู่การชวนให้คนอื่น ๆ เกิดกระบวนการคิดร่วมกัน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทีมแทนที่จะเป็นการถูกบอกให้ทำ ได้รับมอบหมายโดยที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนร่วมเท่าไรนัก เมื่อเราได้รับการตั้งคำถามและคิดตามสิ่งที่หัวหน้าตั้งประเด็น ก็จะทำให้เราเห็นถึงปัญหา มุมมองต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดต่าง ๆ และนำไปสู่การ Buy-in ในการทำโปรเจคต่าง ๆ

ตรงนี้เองบางคนอาจจะบอกว่าเป็นการสร้าง WHY ให้กับทีมงานได้ดี เพราะเป็น WHY ที่ตัวทีมงานได้เป็นคนคิดเอง ไม่ใช่ที่ผู้บริหารคิด WHY มาให้แล้วก็ยัดกลับไปจนคนก็เออออไปแบบงง ๆ (ซึ่งมักจะทำกันหลายที่)

ด้วยเหตุนี้เอง เขาถึงมักบอกว่าผู้นำที่ดีก็ต้องรู้จังหวะที่จะตั้งคำถามเช่นเดียวกับการเลือกคำถามสำคัญ ๆ ให้กับทีมงานเพื่อชวนคิดอยู่เสมอ และหากกำกับดี ๆ ก็จะทำให้ตัวทีมงานนั้นเกิดไอเดีย ปรับปรุงและพัฒนาต่อโดยที่ผู้นำไม่ต้องสั่งแต่อย่างใด อย่างเช่นแทนที่จะให้พนักงานไปเก็บข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมก็ลองเปลี่ยนมาชวนคุยว่า “มีอะไรอีกที่เรายังไม่รู้ และถ้ารู้แล้วจะทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม?” เพื่อให้พนักงานได้ลองแลกเปลี่ยนจากมุมมองตัวเอง ได้คิดโจทย์ด้วยตัวเอง เป็นต้น

และนอกเหนือจากการตั้งคำถามที่ดีแล้วนั้น ผู้นำที่ดีก็ต้องรู้จักการสร้างบรรยากาศที่ดีในการถาม-ตอบ วางตัวให้ทีมงานแลกเปลี่ยนความเห็นได้อย่างสบายใจ ไม่รู้สึกกดดันหรือมองว่าเป็นกาารทดสอบที่คาดหวังผลจนเกิดการเกร็ง ไม่กล้าตอบผิด เพราะหากบรรยากาศกดดันมากเกินไปแล้วก็จะทำให้การถามนั้นไม่เกิดผลที่ดีเท่าไรนัก

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ลองคิดกันดูไหมครับว่าต่อไปนี้เราจะลองถามอะไรกับทีมงานกันดีต่อจากนี้ :D

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page