top of page

คู่มือเบื้องต้นในการทำ Learning & Development Plan สำหรับพนักงานไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพด้าน HR ที่ช่ำชองหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่สวมหมวกหลายใบ การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน (Learning & Develpoment) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กรของคุณ ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน องค์กรที่ล้มเหลวในการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรนั้นมักจะมีแนวโน้มที่จะล้าหลังหรือช้าในการก้าวให้ทันกับการแข่งขัน


โปรแกรมการพัฒนาพนักงานไม่เพียงแต่เพิ่มพูนทักษะและความสามารถของพนักงานเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจในงาน อัตราการรักษาพนักงานที่ดีขึ้น และพนักงานที่มีแรงจูงใจมากขึ้น บทความนี้จะแนะนำคุณตลอดกระบวนการกำหนดแผนการเรียนรู้และการพัฒนา (L&D) สำหรับพนักงานของคุณ


1. ระบุความต้องการการเรียนรู้และการพัฒนา

ขั้นตอนแรกในการจัดทำแผน L&D คือการระบุความต้องการในการพัฒนาของพนักงานของคุณ ซึ่งสามารถทำได้โดยการวิเคราะห์ช่องว่างของทักษะเพื่อทำความเข้าใจว่าทีมของคุณอยู่ ณ จุดใดในปัจจุบัน และเป้าหมายที่ต้องการจะไปถึงในแง่ของทักษะและความสามารถ


พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น เป้าหมายขององค์กรของคุณ โครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของคุณ และแรงบันดาลใจในอาชีพของพนักงานของคุณ


2. กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน

เมื่อคุณระบุความต้องการในการพัฒนาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน วัตถุประสงค์เหล่านี้ควรระบุอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่พนักงานคาดว่าจะรู้หรือสามารถทำได้เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมการพัฒนา


วัตถุประสงค์การเรียนรู้เหล่านี้ควรเป็น SMART: เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ บรรลุผล เกี่ยวข้อง และจำกัดเวลา การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณประเมินประสิทธิผลของแผน L&D และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นได้


3. เลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม

วิธีการจัดส่งเป็นส่วนสำคัญของแผน L&D ที่ประสบความสำเร็จ มีวิธีการเรียนรู้มากมายที่คุณสามารถใช้ได้ ตั้งแต่การฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวและเวิร์กชอปแบบดั้งเดิมไปจนถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ โปรแกรมการฝึกสอนและการให้คำปรึกษา และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ


พิจารณาลักษณะของเนื้อหา ความชอบของพนักงานของคุณ และทรัพยากรที่มีให้คุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่มีทรัพยากรจำกัด แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์อาจเป็นโซลูชันที่คุ้มค่าและยืดหยุ่น


4. สร้างตารางการพัฒนา

ตารางเวลาที่มีโครงสร้างดีเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าการเรียนรู้และการพัฒนาจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบ


ทั้งนี้ ตารางเวลาที่ถูกนำมาใช้นั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการและวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ แผน L&D ของคุณโดยอาจรวมถึงเวิร์กช็อปรายสัปดาห์ เซสชันการฝึกสอนรายเดือน หรืองานการเรียนรู้ออนไลน์รายวัน อย่าลืมสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอกับภาระงานของพนักงานของคุณ


5. ดำเนินการตามแผน

ตอนนี้คุณมีแผน L&D ที่มั่นคงแล้ว ก็ถึงเวลาลงมือปฏิบัติ แต่โปรดจำไว้ว่า การนำไปปฏิบัติไม่ใช่แค่การทำการฝึกอบรมให้ครบตามตารางเท่านั้น เพราะยังเกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุนซึ่งพนักงานรู้สึกได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดระหว่างการทำงาน ซึ่งนั่นรวมถึงการจัดหาทรัพยากรและวัสดุที่จำเป็น การสร้างพื้นที่และเวลาสำหรับการเรียนรู้ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่ซึ่งพนักงานได้รับการสนับสนุนให้แบ่งปันความรู้และเรียนรู้จากกันและกัน


6. ติดตามความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะ

การติดตามความคืบหน้าของแผน L&D ของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจประสิทธิผลของแผน ใช้วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่คุณกำหนดไว้ในขั้นตอนที่สองเป็นเกณฑ์มาตรฐานเพื่อประเมินความก้าวหน้า


การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญเท่าเทียมกัน คำติชมที่สร้างสรรค์สามารถช่วยให้พนักงานของคุณเข้าใจว่าพวกเขาทำได้ดีในจุดใดและมีจุดไหนที่สามารถปรับปรุงได้ การให้คำชมและเฉลิมฉลองความสำเร็จเพื่อกระตุ้นพนักงานของคุณและทำให้พวกเขามีส่วนร่วมก็เป็นอีกสิ่งที่ควรทำในกระบวนการนี้


7. ทบทวนและปรับแผน

สุดท้ายนี้ โปรดจำไว้ว่าแผน L&D ไม่ได้ถูกกำหนดไว้จนเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ควรได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจำตามข้อเสนอแนะ การเปลี่ยนแปลงความต้องการทางธุรกิจ กลยุทธ์ หรือโอกาสการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ


การจัดทำแผนการเรียนรู้และการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพอาจดูเป็นเรื่องยุ่งยากอยู่บ้าง แต่เป็นการลงทุนที่จะได้ผลตอบแทนในรูปของแรงงานที่มีทักษะ มีแรงจูงใจ และมีส่วนร่วมมากขึ้น เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างแผน L&D ที่ตรงกับความต้องการขององค์กรและพนักงานของคุณได้เป็นอย่างดี โปรดจำไว้ว่าเป้าหมายคือการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องในท้ายที่สุด

Comentarios


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page