top of page

ความคาดหวังในการทำงานของ Gen Z ที่ธุรกิจควรรับรู้และหาทางปรับตัวGen Z ได้ก้าวเข้ามาเป็นกลุ่มคนทำงานในยุคปัจจุบันและเริ่มมีบทบาทกับกระบวนการทำงานมากขึ้น แน่นอนว่าการเข้ามาของ Generation ใหม่นั้นจะความแตกต่างบางอย่างจากคนรุ่นก่อนเหมือนกับยุคที่ Gen Y เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีการทำงานของ Gen X และนั่นทำให้เราอาจจะต้องพิจารณาดูกันเสียหน่อยว่า Gen Z นั้นคาดหวังอะไรจากการทำงานในปัจจุบันบ้าง โดยประเด็นที่มีการศึกษา สำรวจ และพูดถึงบ่อย ๆ จะมีดังต่อไปนี้


ค่านิยมที่ให้คุณค่ากับความหลากหลาย (Inclusion & Diversity)

Gen Z เติบโตมากับการเห็นปัญหาสังคมและความเคลื่อนไหวเรียกร้องเรื่องความหลากหลาย และนั่นทำให้พวกเขาคาดหวังว่าสถานที่ทำงานจะสามารถมีค่านิยมเหล่านี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเคารพความเท่าเทียมของทุกคนในองค์กร หรือการสร้างสถาพแวดล้อมที่สะท้อนค่านิยมดังกล่าว


การได้รับการรับรู้ในงานที่ตัวเองทำ

ในขณะที่คนรุ่นก่อนอาจจะรอการประเมินผลปลายปี แต่ Gen Z มีแนวโน้มที่จะต้องกาการตอบกลับและยอมรับจากหัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความต้องการนี้เกิดจากความต้องการที่จะรู้สึกมีคุณค่า ได้เห็นถึงความพยายามที่ทำไป รวมทั้งเป็นแรงพลักให้พวกเขาอยากเติบโตมากขึ้น


มองหาเป้าหมายที่มากกว่าแค่เงินเดือน

สำหรับ Gen Z งานไม่ใช่แค่เรื่องของการหาเลี้ยงชีพ เป็นเรื่องของการสร้างความแตกต่าง พวกเขาดึงดูดไปยังบทบาทและบริษัทที่สอดคล้องกับค่านิยมของพวกเขาแต่ละคน งานสามารถกลายเป็นเป้าหมายในการใช้ชีวิตเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้


การให้คุณค่ากับทุกเสียงในองค์กร

รุ่นนี้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่มุมมองของพวกเขาได้รับการสนับสนุนและรับฟังผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ นั่นทำให้พวกเขาชอบโครงสร้างองค์กรแบบแบนที่อนุญาตให้มีการสื่อสารและแบ่งปันความคิดเห็นได้ทั่วทั้งระดับ


การทำงานที่ใช้เทคโนโลยี

ด้วยการที่ Gen Z โตมาด้วยสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก เลยทำให้ Gen Z มักจะมองหาองค์กรที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและสามารถสนับสนุนความสามารถของพวกเขาได้


งานที่มีสร้าง "ผลงาน" ให้พวกเขา

สุดท้าย Gen Z ต้องการเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้จากความพยายามของพวกเขา การทำงานประจำโดยไม่มีอะไรที่สามารถสร้างผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน สร้าง Impact ที่ชัดเจนก็จะเป็นงานที่พวกเขาไม่พึงประสงค์เท่าใดนัก


เมื่อเราเข้าใจลักษณะการคิดแบบดังกล่าวนี้แล้ว ก็อาจจะเป็นโจทย์ที่ให้ธุรกิจลองพิจารณาดูกันว่าจะสามารถปรับวิธีการทำงานอย่างไรเพื่อให้สามารถเป็นมิตรกับ Gen Z มากขึ้น เพราะไม่ช้าก็เร็วที่องค์กรจะต้องมี Gen Z เข้ามาทำงานเป็นส่วนสำคัญในองค์กรนั่นเอง

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page