top of page

Insight Driven Marketing.

Winning Strategy:

เจาะใจลูกค้า เข้าใจ Customer Insight พัฒนาสู่กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ

ล้วงลึก วิเคราะห์ และเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง
ไม่ใช่การคิดเองจนนำมาสู่แคมเปญการตลาดที่หลงทิศทาง
เวิร์คช็อปเพื่อให้ได้รู้ว่าควรจะเก็บข้อมูลอะไรจากลูกค้า ?​ ถามอย่างไรถึงจะได้รู้ ? เก็บข้อมูลแบบไหนได้ประโยชน์จริง ?

หากจะอธิบายการตลาดแบบง่าย ๆ แล้วนั้น มันก็คือกระบวนการที่พยายามเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และเปลี่ยนความเข้าใจนั้นมาเป็นกระบวนการที่ธุรกิจจะสามารถสนองความต้องการเหล่านั้นได้อย่างตรงใจของลูกค้า

 

เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว การทำความเข้าใจลูกค้าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดและต้องทำอย่างลึกซึ้ง เพราะข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะมีผลต่อการตัดสินใจมากมายของการตลาด ช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด

Insight vs Data

 • เข้าใจความแตกต่างระหว่าง "ข้อมูล" กับ "ข้อมูลเชิงลึก" และการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

 • ความสำคัญของการมี Insight และวิธีการใช้งานในการตลาด

Getting Customer Insight

 • กระบวนการเก็บข้อมูลจากลูกค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ไม่เบี่ยงเบน

 • วิธีการเก็บข้อมูลเชิงลึกผ่านการพูดคุย สังเกต สัมภาษณ์ แบบสอบถาม ฯลฯ

Customer Insight

 • เครื่องมือการวิเคราะห์หา Insight ที่เราต้องการจากลูกค้า

 • การพัฒนาจาก Insight ไปสู่ข้อมูลจำเป็นที่ต้องมี

From Insight to Action

 • การนำ Insight ที่เกิดขึ้นเพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 • วิธีการตรวจสอบ Insight ที่ได้มานั้นเป็นจริงหรือไม่

content.

 • ทำไมต้องหา Customer Insights? จำเป็นกับการตลาดและการทำกลยุทธ์อย่างไร?

 • การทำ Customer Insights สำหรับการทำแผนการตลาด

  • ความแตกต่างระหว่าง Customer Profile กับ Customer Persona​

  • การใช้ Customer Persona สำหรับการทำ Customer Insights

  • Insights พื้นฐานที่จำเป็นต่อการวงแผนการตลาดผ่าน Customer Persona

 • การวางแผน Customer Insights ในระดับสูง

  • การรู้จัก Insight สำคัญเพื่อนำไปใช้ในการตลาดแบบต่าง ๆ

  • การวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจและนำมาสู่การพัฒนาลิสต์ของ Customer Insight

  • การทำ Action Plan เพื่อเก็บ Customer Insight 

 • กระบวนการออกแบบการเก็บข้อมูลจากลูกค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการและถูกต้อง

  • เข้าใจหลักการออกแบบวิธีการเพื่อให้ได้ Customer Insight

  • เข้าใจหลักการเลือกวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ Customer Insight

 • เวิร์คชอปการสนทนากับลูกค้าเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อจะได้ฝึกการเก็บข้อมูล การออกแบบคำถามให้ได้ Customer Insight ที่ตัวเองต้องการ

 • การฝึกเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่น ๆ

  • การทำแบบสอบถาม

  • การทดลอง

  • การสังเกตต่าง ๆ

 • วิธีการนำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการตลาดให้มากที่สุด

workshop. + consult.

การอบรมในคลาส Insight Driven Marketing จะเป็นรูปแบบการบรรยาย + เวิร์คช็อป เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือทำจากกรณีศึกษาและเคสธุรกิจจริงของตัวเอง มีการแลกเปลี่ยน ให้คำปรึกษา แนะนำจากผู้สอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทักษะการคิด การเก็บข้อมูลเชิงลึกในธุรกิจที่นำไปใช้ต่อได้ทันที

time. 

การอบรมในคลาส Insight Driven Marketing จะอบรมเป็นะระยะเวลา 2 วัน

รอบการอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปครั้งต่อไป

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 27-28 มกราคม 2567

อบรมตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

fee.  

 • ค่าอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป: 20,000 บาทต่อคน (รวมอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เครื่องดื่ม และอุปกรณ์การอบรม)

 • การอบรมสำหรับองค์กร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง LINE @dots 

instructors.

คลาส Insight Driven Marketing ทำการฝึกอบรมโดย

 • ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง: อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัล เจ้าของบล็อกและผู้เขียนหนังสือด้านการตลาด มีประสบการณ์บรรยายและฝึกอบรมด้านธุรกิจให้กับองค์กรมากมายมากว่า 10 ปี

 • จิรวัฒน์ ศรีธระชิยานนท์: อดีตผู้บริหารระดับสูงในบริษัทหลายแห่ง ปัจจุบันรับเป็นที่ปรึกษาอิสระด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ให้กับองค์กรต่าง ๆ 

participants.

คอร์ส Insight Driven Marketing เหมาะกับ

 • ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

 • ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดที่ต้องวางแผนงาน

 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น

 • บุคลากรที่ต้องเจอกับลูกค้า

 • ผู้ที่กำลังศึกษาด้านการตลาด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจทั้งคลาสอบรมสำหรับองค์กร หรือคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง LINE: @dots หรือโทรศัพท์ 084-6179999

bottom of page