top of page

Critical Thinking.

คิดเชิงวิพากษ์ วิเคราะห์และสื่อสารอย่างมีเหตุผล ตรงจุด

“การสร้าง Critical Thinking เป็นกลไกสำคัญเพื่อให้สามารถรับมือกับข้อมูลมากมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยไม่หลงทาง สับสน และสื่อสารกับผู้อื่นได้โดยมีเหตุมีผล น่าเชื่อถือ"
ลดปัญหาของการทำงานที่ผิดพลาดอันเกิดจากการคิดไม่รอบ มองเหตุผลและความเชื่อมโยงได้ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดช่องโหว่และจุดบอดต่าง ๆ ที่อาจจะมองข้ามได้ โดยการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) จะให้เครื่องมือช่วยในการทบทวนความคิดต่าง ๆ เช่นเดียวกับการจับทางของข้อโต้แย้งต่าง ๆ อย่างมีเหตุมีผล

content.

 • Critical Thinking คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับโลกยุคปัจจุบัน

 • ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการคิด 

  • ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการคิดแบบบุคคล (Individual Thinking)

  • ความผิดลาดที่เกิดขึ้นจากการคิดแบบกลุ่ม (Group Thinking)

 • เข้าใจ Critical Thinking

  • Critical Thinking คืออะไร?

  • หลักสำคัญของการคิดแบบ Critical Thinking

  • ตรรกะที่ผิดและมัักใช้กันโดยไม่รู้ตัว

 • เครื่องมือการคิดเพื่อช่วยให้คิดแบบ Critical Thinking

  • เครื่องมือการคิดแบบต่าง ๆ ที่ช่วยให้การคิดเป็นระบบ โฟกัสได้แม่นยำขึ้น เปิดมุมมองต่าง ๆ ให้เกิดการคิดที่มีคุณภาพ (Quality Thinking)

   • Reasoning

   • Strategic Assumption

   • Scenario

   • Cause & Effects

   • Values for Evaluation

  • Workshop การใช้เครื่องมือการคิดแบบต่าง ๆ 

 • ประโยชน์ของ Critical Thinking ในการทำงานจริง

workshop. + consult.

การอบรมในคลาส Critical Thinking จะเป็นรูปแบบการบรรยาย + เวิร์คช็อป เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือทำจากกรณีศึกษาต่าง ๆ  แล้วจึงมีการแลกเปลี่ยน ให้คำปรึกษา แนะนำจากผู้สอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทั้งทักษะการคิดแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริง

instructor.

คลาส Critical Thinking ทำการฝึกอบรมโดย

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง:

 • Certified Trainer ทักษะด้านการคิดจากสถาบัน De Bono Thinking System ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

 • อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัล เจ้าของบล็อกและผู้เขียนหนังสือด้านการตลาด มีประสบการณ์บรรยายและฝึกอบรมด้านธุรกิจให้กับองค์กรมากมายมากว่า 10 ปี

participants.

คอร์ส Critical Thinking เหมาะกับ

 • ผู้จัดการ หัวหน้าทีม ที่ต้องเป็นผู้วิเคราะห์และตัดสินใจสำคัญต่าง ๆ ในการทำงาน

 • พนักงานในองค์กรที่จำเป็นต้องจัดการในเรื่องของข้อมูลต่าง ๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจทั้งคลาสอบรมสำหรับองค์กร หรือคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง LINE: @dots หรือโทรศัพท์ 084-6179999

bottom of page