top of page

Business Problem Finding & Solving.

ให้คุณเป็นนักแก้ปัญหามืออาชีพ มองให้ขาดว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร เลือกทางแก้ที่ถูกต้อง

ทำกลยุทธ์เท่าไร เพิ่มเครื่องมือแค่ไหน ก็อาจจะไม่ทำให้ธุรกิจไปไหน
ถ้ายังมองปัญหาไม่ขาด วิเคราะห์ไม่เจอว่าต้องแก้อะไรกันแน่
เรียนรู้กระบวนการคิด วิเคราะห์ ปัญหาต่าง ๆ และหาไอเดียเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง แม่นยำ ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

ในรายงาน The Future of Jobs ของ World Economic Forum นั้นระบุไว้ว่าทักษะ Complex Problem Solving เป็นทักษะการคิด (Thinking Skill) สำคัญอันดับต้น ๆ ในการทำงานเนื่องจากธุรกิจจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการคิดแบบที่ทั้งใช้ตรรกะและความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กันเพื่อแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม และจากการฝึกอบรมคอร์สธุรกิจมาหลายปี ทีมผู้สอนที่ dots academy ก็เห็นความสำคัญของทักษะนี้ เพราะจะส่งผลสำคัญในการคิดแผนกลยุทธ์ต่างๆ

นั่นก็เพราะผู้ประกอบการ ผู้บริหารหลายคนรีบดำเนินการทำการตลาดหรือตัดสินใจหลายอย่างโดยยังไม่ได้เข้าใจปัญหาและสถานการณ์อย่างถ่องแท้ ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ ธุรกิจชะงักและไปต่อได้ยาก คอร์ส Business Problem Solving จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจกระบวนการคิดอย่างมีประสิทธิภาพในแก้ปัญหาต่างๆ ของธุรกิจ

Problem Solving Process

เข้าใจขั้นตอนสำคัญที่นักแก้ปัญหามักใช้เพื่อทำให้เกิดการคิดตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการรวบรัดและด่วนตัดสินใจจนเกิดความเสียหาย

Analyzing Problem

เครื่องมือการคิดแบบต่าง ๆ ที่ช่วยเปิดมุมมองต่อปัญหาที่เราเลือกนำมาวิเคราะห์ได้ดีขึ้น เห็นปัญหากว้างและลึกขึ้น นำไปสู่การตัดสินใจที่มีคุณภาพ

Problem Finding

เครื่องมือการคิดแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยทำให้เผยปัญหาที่แท้จริงหรือปัญหาที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจจะมองไม่เห็นหากเกิดการ "ด่วนคิด" 

Logical Problem Solving

กระบวนการคิดแก้ปัญหาโดยใช้ตรรกะ (Logical Thinking) เพื่อให้เกิดโซลูชั่นแบบต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล

Overcoming Pitfall

รู้จักกับดักประเภทต่าง ๆ ที่ทำให้คนที่ต้องตัดสินใจมักพลาดในการคิดวิเคราะห์ นำไปสู่การตัดสินใจที่ผิด เกิดความเสียหาย พร้อมทั้งวิธีการป้องกัน

Creative Problem Solving

เครื่องมือการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เพื่อทำให้เกิดโซลูชั่นใหม่ ๆ ที่อาจจะไม่เคยคิด นำไปสู่การพัฒนาต่อให้ดียิ่งขึ้น

workshop. + consult.

การอบรมในคลาส Business Problem Finding & Solving จะเป็นรูปแบบการบรรยาย + เวิร์คช็อป เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือทำจากกรณีศึกษาและเคสธุรกิจจริงของตัวเอง มีการแลกเปลี่ยน ให้คำปรึกษา แนะนำจากผู้สอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทักษะการคิดที่นำไปใช้ต่อได้ทันที

timing. + fee.

การอบรมในคลาส Business Problem Finding & Solving จะจัดขึ้นระหว่างวันที่

11 - 12 มีนาคม 2566 (เสาร์ -อาทิตย์)

เวลา 9.00 - 16.30

ที่ dots academy (โครงการ Block 28 สามย่าน)

ค่าอบรม 21,400 บาท (รวม VAT 7%) 

instructors.

คลาส Business Problem Finding & Solving ทำการฝึกอบรมโดย

  • ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง: อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัล เจ้าของบล็อกและผู้เขียนหนังสือด้านการตลาด มีประสบการณ์บรรยายและฝึกอบรมด้านธุรกิจให้กับองค์กรต่าง ๆ มากว่า 10 ปี

  • จิรวัฒน์ ศรีธระชิยานนท์: อดีตผู้บริหารระดับสูงในบริษัทหลายแห่ง ปัจจุบันรับเป็นที่ปรึกษาอิสระด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ให้กับองค์กรต่าง ๆ 

participants.

คอร์ส Business Problem Finding & Solving เหมาะกับ

  • เจ้าของธุรกิจที่ต้องการวิเคราะห์สภาพการณ์ต่างๆ ของธุรกิจได้แม่นยำขึ้น ชัดเจนมากขึ้น

  • ผู้บริหารขององค์กรที่ต้องการความชำนาญในการคิดวิเคราะห์ และถ่ายทอดการแก้ปัญหาให้กับทีมงานอย่างเป็นระบบ

  • พนักงานขององค์กรต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดในการแก้ปัญหา

  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการทักษะ “การแก้ปัญหา” อย่างเป็นระบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจทั้งคลาสอบรมสำหรับองค์กร หรือคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง LINE: @dots หรือโทรศัพท์ 084-6179999

alumni.

bottom of page