top of page

AI / Marketing.

Optimizing Marketing Strategies with Artificial Intelligence

จะดีแค่ไหน ? ถ้างานการตลาดที่คุณเคยทำใน 1 เดือนสามารถทำเสร็จใน 1 วัน
จะเป็นอย่างไร ? ถ้าคุณมีคู่คิดที่ช่วยสร้างงานให้คุณประหนึ่งมีทีมงานระดับมืออาชีพกว่า 10 คนแถมทำงานเร็วกว่า 10 เท่า

เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่กลายเป็นเครื่ิองมือชั้นยอดอย่าง ChatGPT, Bard, Midjourney ฯลฯ แล้ว นักการตลาดก็สามารถนำความสามารถอันน่าทึ่งของ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

 • การวางแผน Marketing Plan 

 • การช่วยงาน Marketing Administration ต่าง ๆ 

 • การทำ Personalized Communication 

 • การวิเคราะห์ Audience

 • การหาไอเดีย Key Selling Points 

 • การทำคอนเทนต์สำหรับการโปรโมทสินค้าในสเกลขนาดใหญ่

 • การหา Customer Insights

 • ฯลฯ

และความเป็นไปได้อีกมากมายที่เกิดขึ้นได้ถ้านักการตลาดเข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือนี้

คอร์ส AI / Marketing จะพาผู้เรียนไปรู้จักกับเครื่องมือ AI ต่าง ๆ อย่าง ChatGPT, Bard, Midjourny ฯลฯ ในมุมมองของการเป็นเครื่องมือช่วยงานสำหรับนักการตลาด เจาะลึกแนวทางในการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้ให้ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น เร็วขึ้น และตรงจุดมากขึ้น ซึ่งจากผลการทดลองก่อนหน้านั้นพบว่าช่วยทำให้เกิดผลลัพธ์อันน่าทึ่ง ไม่ว่าจะเป็น

 • ร่างแผนกิจกรรมและแคมเปญการตลาดที่เดิมเคยใช้เวลาร่วมอาทิตย์ให้เสร็จในเวลาเพียง 30 นาที

 • จัดทำร่าง Proposal สำหรับนำเสนอผู้บริหารและลูกค้าในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมงจากที่เคยใช้เวลาหลายวัน

 • หาไอเดียเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มากขึ้นภายในเวลาไม่ถึง 5 นาที

agenda.  

 1. ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ AI  - มันคืออะไร ? ทำงานอย่างไร ?

 2. Mindset สำคัญเริ่มต้นในการใช้งาน AI กับการทำงานด้านการตลาด

  • เรื่องต้องรู้และต้องระวังก่อนใช้ AI ที่หลายคนพลาด​

  • มุมมองสำคัญในการใช้งาน AI ที่ต้องพึงระลึกเสมอ

 3. รู้จัก ChatGPT / Bard และ รูปแบบการใช้ ChatGPT / Bard สำหรับงานสำคัญที่นักการตลาดสามารถทำงานด้วยได้

 4. ทดลองการใช้งาน ChatGPT / Bard จากโจทย์เพื่อการเรียนรู้

  • การทำ Advanced Customer Segmentation

  • การหา Value Proposition / Selling Points

  • การทำ Marketing Analytics

  • การทำ Customer Insights

  • การทำ Marketing Plan

  • การทำ Customer Service

  • การทำ Marketing Administration ต่าง ๆ

  • ฯลฯ

 5. เทคนิควิธีการทำงานกับ ChatGPT / Bard เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ​

  • การคีย์ข้อมูลเพื่อช่วยสร้างกรอบการโต้ตอบในบริบทที่ต้องการ​

  • ศิลปะของการเขียน Prompt เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  • การวางลำดับการคิด (Thinking Process) เพ่ื่อทำให้ ChatGPT สามารถร่วมคิดและทำงานที่วางไว้ได้ดีขึ้น

  • การนำ ChatGPT ไปใช้งานจริงเมื่อทำงานการตลาด

 6. เครื่องมือ AI อื่น ๆ ที่น่าใช้ในการตลาด​

ทำไมต้องเรียน
AI
/ Marketing
ที่ dots academy 
?

 1. เรียนรู้โดยเข้าใจ ไม่ใช่สูตรสำเร็จ
  หลักสูตร AI / Marketing พัฒนาอยู่บนพื้นฐานของการทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้งาน AI ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้รู้จุดอันตรายที่ต้องระวังในการใช้งาน มีมุมมองที่เหมาะสมเพื่อใช้เครื่องมือนี้ช่วยในการทำงาน 
  การออกแบบการเรียน ถูกพัฒนาจากประสบการณ์ของผู้สอนที่เป็นอดีตผู้บริหาร / ที่ปรึกษาธุรกิจ / ครีเอเตอร์ ให้อยู่บนการฝึกฝนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ขั้นตอนการฝึกฝนเน้นการสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องในการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ

 2. เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ไม่ใช่นั่งฟังบรรยาย
  การเรียนที่ dots academy เป็นการเรียนแบบได้ลงมือทำจริง ไม่ใช่การนั่งฟังหลักการเฉย ๆ ซึ่งนั่นทำให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ทำงานจริง ได้คุ้นเคยและเข้าใจหลักการต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้เมื่อเรียบจบแล้ว

 3. สร้างหลักการประยุกต์ต่อได้ ไม่ใช่แค่ทำได้เมื่อต้องมีสูตรจากผู้สอน
  dots academy ไม่ได้เน้นการที่สอนโดยโฟกัสที่เทคโนโลยีหรือพยายามโชว์ความล้ำของ AI ต่าง ๆ หรือการแจกชุด Prompt สำเร็จรูปให้คนทำงาน แต่เราพยายามเน้นการสร้างหลักการและวิธีคิดที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนทำงานแม่นยำเมื่อต้องใช้ AI สามารถพัฒนา Prompt ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอถามหาสูตรสำเร็จ

workshop.  

การอบรมในคลาส AI / Marketing  จะอยู่ในรูปแบบ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือทำและฝึกการใช้งานเครื่องมือด้วยตัวเองผ่านโจทย์ต่าง ๆ ซึ่งทำให้สามารถกลับไปทำงานต่อได้จริงหลังจบคอร์ส มีประสบการณ์ที่จะพัฒนาต่อยอดได้ต่อไปในอนาคต

timing.

การอบรมคลาส AI/Marketing จะใช้ระยะเวลาอบรมประมาณ 6 ชั่วโมง 

รอบอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นเดือนตุลาคม: วันที่ 28 ตุลาคม 2566

เวลาอบรม 9.00 - 16.00 น.

fee.  

 • ค่าอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป: 7,900 บาทต่อคน (รวมอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เครื่องดื่ม และอุปกรณ์การอบรม)

 • สามารถออกใบกำกับภาษีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและลดหย่อนภาษีสำหรับนิติบุคคลได้

 • การอบรมสำหรับองค์กร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง LINE @dots 

instructors.

คลาส AI/Marketing ทำการฝึกอบรมโดย

 • ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง: อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัล เจ้าของบล็อกและผู้เขียนหนังสือด้านการตลาด มีประสบการณ์บรรยายและฝึกอบรมด้านธุรกิจให้กับองค์กรต่าง ๆ มากว่า 10 ปี

 • จิรวัฒน์ ศรีธระชิยานนท์: อดีตผู้บริหารระดับสูงในบริษัทหลายแห่ง ปัจจุบันรับเป็นที่ปรึกษาอิสระด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ให้กับองค์กรต่าง ๆ 

participants.

คอร์ส AI / Marketing เหมาะสำหรับ

 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เพื่อสามารถมองเห็นโอกาสในการใช้ ChatGPT ในการช่วยสร้างงานและวางแผนต่าง ๆ โดยเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นและลดระยะเวลาที่ต้องใช้การทำงานลง

 • ฝ่ายผลิตงานคอนเทนต์ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาไอเดียและสร้างสรรค์คอนเทนต์สำหรับสื่อสารการตลาดได้เร็วขึ้น มากขึ้นกว่าเดิม

 • เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด เพื่อสามารถรู้มุมว่าสามารถใช้ ChatGPT ช่วยเข้ามาจัดการงานหลายอย่างที่เดิมต้องใช้เวลาในการดำเนินการ และสามารถมีเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปใช้โฟกัสกับงานสำหรับ หรือเพิ่มโปรเจคที่ทำงานอยู่ได้มากขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจทั้งคลาสอบรมสำหรับองค์กร หรือคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง LINE: @dots หรือโทรศัพท์ 084-6179999

bottom of page