top of page

AI / Content.

Discover the latest AI-powered content marketing techniques and take your strategy to the next level.

เวิร์กชอปเพิ่มศักยภาพการทำคอนเทนต์ของธุรกิจให้มากกว่าเดิมหลายเท่า ด้วยการทำงานร่วมกับ AI ที่จะช่วยจุดประกายไอเดีย แต่ต่อยอดความคิดคุณให้ไปไกลมากกว่าเดิมโดยใช้เวลาชั่วพริบตา

เทคโนโลยี Generative AI ทำให้เกิดความเป็นไปได้มากมายที่จะนำ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยสำหรับนักการตลาดเพื่อสร้างสรรค์ไอเดียและชิ้นงานต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม ซึ่งนักการตลาดหรือองค์กรไหนสามารถเห็นโอกาสนี้และพัฒนาทักษะที่จะใช้ AI มาเป็น Co-Pilot ในการทำงานให้กับตัวเองได้เร็วแล้ว ก็จะสามารถชิงความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างมาก

คอร์ส AI / Content จะพาผู้เรียนไปรู้จักกับ ChatGPT ในมุมมองของการเป็นเครื่องมือช่วยงานสำหรับการทำงาน Content Marketing ไม่ว่าจะเป็น

 • การช่วยสร้างไอเดียคอนเทนต์ใหม่ ๆ 

 • การช่วยคิดและร่างคอนเทนต์

 • การทำ Personalized Content สำหรับลูกค้าหลาก Segment

 • การทำ Social Media Management

 • ฯลฯ

และด้วยการทำเวิร์กชอปจะทำให้คุณได้รู้ว่าเราจะต้อง "คิด" และ "คุย" กับ ChatGPT อย่างไรเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างที่คุณต้องการ

จุดเด่นของคลาส AI / Content ที่ dots academy

 1. ผู้สอนมีประสบการณ์จริง ไม่ใช่แค่ทฤษฎี
  ผู้สอนของ dots academy เป็นคนที่ทำงานจริงด้านคอนเทนต์ อีกทั้งเป็นนักคิด นักเขียนและอาจารย์ด้าน Content Marketing มาร่วม 10 ปี ซึ่งในคลาส AI / Marketing นี้จะเป็นการนำหลักการและประสบการณ์ที่ใช้ AI เข้ามาประยุกต์กับการทำงานจริงมาถ่ายทอด เพื่อให้เห็นถึงการใช้งานจริง

 2. พัฒนาหลักสูตรแบบให้เกิดการเรียนรู้ ไม่ใช่แจก Prompt
  คอร์ส AI / Content ของ dots academy พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดกระบวนการฝึกฝนผู้เรียนให้เข้าใจวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง เข้าใจกระบวนการคิดที่เป็นระบบเพื่อนำไปใช้งานได้จริง ไม่ใช่แค่การเรียนแบบให้ Prompt เพื่ิอพิมพ์ตามเฉย ๆ 

 3. เรียนแบบ Workshop ไม่ใช่แค่นั่งฟังบรรยาย
  การเรียนที่ dots academy เป็นการเรียนแบบได้ลงมือทำจริง ไม่ใช่การนั่งฟังบรรยายเฉย ๆ ซึ่งนั่นทำให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ทำงานจริง ได้คุ้นเคยและเข้าใจหลักการต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้เมื่อเรียบจบแล้ว

agenda.  

 1. ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ ChatGPT - มันคืออะไร ? ทำงานอย่างไร ? เราสามารถใช้ประโยชน์อะไรจาก ChatGPT ได้บ้าง ?

 2. Mindset สำคัญที่ต้องมีก่อนให้ AI ทำงานคอนเทนต์ให้เรา

  • กับดักที่หลายคนพลาดเวลาทำงานโดยใช้ AI​ ทำงานคอนเทนต์

  • มุมมองของบทบาทที่จำเป็นในการทำงานร่วมกับ AI

 3. ศิลปะของการเขียน Prompt เพื่อทำงานด้านคอนเทนต์​

  • หัวใจสำคัญในการเขียน Prompt​

  • เทคนิควิธีเขียน Prompt ที่ต่อยอดในการเขียนคอนเทนต์ได้มากกว่าสูตรสำเร็จ

  • แนวทางการปรับคอนเทนต์ด้วย Keyword แบบต่าง ๆ เพื่อให้คอนเทนต์ตรงจุดมากขึ้น มีภาษาที่ดีขึ้น

  • รูปแบบการ Fine-Tune คอนเทนต์ที่ควรรู้เพื่อให้ได้งานที่ตรงโจทย์กว่าเดิม

  • การบรีฟงานที่มีดีกับ ChatGPT เพื่้อให้ได้คอนเทนต์ที่มีคุณภาพ สามารถทำงานต่อได้ง่าย

 4. การใช้งาน ChatGPT สำหรับการสร้างคอนเทนต์แบบต่าง ๆ 

  • การหาไอเดียจาก ChatGPT​

  • การร่างคอนเทนต์จาก ChatGPT

  • การเขียนหัวเรื่อง / ชื่อบทความจาก ChatGPT

  • การใช้งาน ChatGPT ช่วยคิดคอนเทนต์แบบอื่น ๆ 

 5. การประยุกต์ใช้งาน ChatGPT กับงานคอนเทนต์ที่มีสเกลมากขึ้น

  • การคิด Personalized Ad

  • การทำ Content Calendar

  • การใช้ ChatGPT ช่วยสรุปและประเมินงานคอนเทนต์

 6. การใช้ AI ทำงานใน Content Value Chain ต่าง ๆ ​

 7. การใช้งาน AI กับการสร้าง Content ด้วยแพลตฟอร์มอื่น เช่น Midjourney, Shutterstock

 8. ข้อคิดสำคัญในการใช้ AI กับการทำงาน Content​

workshop.  

การอบรมในคลาส AI Powered Content Marketing จะอยู่ในรูปแบบ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือทำและฝึกการใช้งาน ChatGPT ด้วยตัวเองผ่านโจทย์ต่าง ๆ ซึ่งทำให้สามารถกลับไปทำงานต่อได้จริงหลังจบคอร์ส มีประสบการณ์ที่จะพัฒนาต่อยอดได้ต่อไปในอนาคต

timing.  

การอบรมคลาส AI Powered Content Marketing จะใช้ระยะเวลาอบรมประมาณ 6 ชั่วโมง (9.00 - 16.00 น.) 

รอบบุคคลทั่วไป: 

รุ่นที่ 4: เสาร์ที่ 9 กันยายน 

fee.  

 • ค่าอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป: 5,900 บาทต่อคน (รวมอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เครื่องดื่ม และอุปกรณ์การอบรม)

 • สามารถออกใบกำกับภาษีสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับองค์กรได้

instructors.

คลาส AI Powered Content Marketing ทำการฝึกอบรมโดย

 • ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง: อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัล เจ้าของบล็อกและผู้เขียนหนังสือด้านการตลาด มีประสบการณ์บรรยายและฝึกอบรมด้านธุรกิจให้กับองค์กรต่าง ๆ มากว่า 10 ปี

participants.

คอร์ส AI Powered Content Marketing เหมาะสำหรับ

 • ฝ่ายผลิตงานคอนเทนต์ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาไอเดียและสร้างสรรค์คอนเทนต์สำหรับสื่อสารการตลาดได้เร็วขึ้น มากขึ้นกว่าเดิม

 • เจ้าหน้าที่ด้านสื่อสารการตลาด เพื่อสามารถรู้มุมว่าสามารถใช้ ChatGPT ช่วยเข้ามาจัดการด้านคอนเทนต์ และประยุกต์เพื่อใช้ในการทำงานอื่น ๆ ที

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้าน Content Marketing มาก่อนหน้านี้แล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจทั้งคลาสอบรมสำหรับองค์กร หรือคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง LINE: @dots หรือโทรศัพท์ 084-6179999

bottom of page