top of page
Connecting Dots

AI Powered Content Marketing

Discover the latest AI-powered content marketing techniques and take your strategy to the next level.

เพิ่มศักยภาพการทำคอนเทนต์ขององค์กรให้มากกว่าเดิมหลายเท่า ด้วยการทำงานร่วมกับ AI ที่จะช่วยจุดประกายไอเดีย แต่ต่อยอดความคิดคุณให้ไปไกลมากกว่าเดิมโดยใช้เวลาชั่วพริบตา
เทคโนโลยี Generative AI ทำให้เกิดความเป็นไปได้มากมายที่จะนำ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยสำหรับนักการตลาดเพื่อสร้างสรรค์ไอเดียและชิ้นงานต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม ซึ่งนักการตลาดหรือองค์กรไหนสามารถเห็นโอกาสนี้และพัฒนาทักษะที่จะใช้ AI มาเป็น Co-Pilot ในการทำงานให้กับตัวเองได้เร็วแล้ว ก็จะสามารถชิงความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างมาก

คอร์ส AI Powered Content  Marketing จะพาผู้เรียนไปรู้จักกับ ChatGPT ในมุมมองของการเป็นเครื่องมือช่วยงานสำหรับการทำงาน Content Marketing ไม่ว่าจะเป็น

 • การช่วยสร้างไอเดียคอนเทนต์ใหม่ ๆ 

 • การช่วยคิดและร่างคอนเทนต์

 • การทำ Personalized Content สำหรับลูกค้าหลาก Segment

 • การทำ Social Media Management

 • ฯลฯ

agenda.  

 1. ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ ChatGPT - มันคืออะไร ? ทำงานอย่างไร ? เราสามารถใช้ประโยชน์อะไรจาก ChatGPT ได้บ้าง ?

 2. Mindset สำคัญที่ต้องมีก่อนให้ AI ทำงานคอนเทนต์ให้เรา

  1. กับดักที่หลายคนพลาดเวลาทำงานโดยใช้ AI​

  2. มุมมองของบทบาทที่จำเป็นในการทำงานร่วมกับ AI

 3. ศิลปะของการเขียน Prompt เพื่อทำงานด้านคอนเทนต์​

  1. หัวใจสำคัญในการเขียน Prompt​

  2. เทคนิควิธีเขียน Prompt ที่ต่อยอดในการตลาดได้มากกว่าสูตรสำเร็จ

 4. การใช้งาน ChatGPT สำหรับการสร้างคอนเทนต์แบบต่าง ๆ 

  • การหาไอเดียจาก ChatGPT​

  • การร่างคอนเทนต์จาก ChatGPT

  • การเขียนหัวเรื่อง / ชื่อบทความจาก ChatGPT

  • การใช้งาน ChatGPT ช่วยคิดคอนเทนต์แบบอื่น ๆ 

 5. การประยุกต์ใช้งาน ChatGPT กับงานคอนเทนต์ที่มีสเกลมากขึ้น

  • การคิด Personalized Ad

  • การทำ Content Calendar

  • การใช้ ChatGPT ช่วยสรุปและประเมินงานคอนเทนต์

 6. การใช้ AI ทำงานใน Content Value Chain ต่าง ๆ ​

 7. การใช้งาน AI กับการสร้าง Content ด้วยแพลตฟอร์มอื่น เช่น Midjourney, Shutterstock

 8. ข้อคิดสำคัญในการใช้ AI กับการทำงาน Content​

workshop.  

การอบรมในคลาส AI Powered Content Marketing จะอยู่ในรูปแบบ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือทำและฝึกการใช้งาน ChatGPT ด้วยตัวเองผ่านโจทย์ต่าง ๆ ซึ่งทำให้สามารถกลับไปทำงานต่อได้จริงหลังจบคอร์ส มีประสบการณ์ที่จะพัฒนาต่อยอดได้ต่อไปในอนาคต

timing.  

การอบรมคลาส AI Powered Content Marketing จะใช้ระยะเวลาอบรมประมาณ 6 ชั่วโมง (9.00 - 16.00 น.) 

รอบบุคคลทั่วไป: 

รุ่นที่ 1: อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม

รุ่นที่ 2: อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม

รุ่นที่ 3: เสาร์ที่ 15 กรกฎาคม

รุ่นที่ 4: อาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม

fee.  

 • ค่าอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป: 5,900 บาทต่อคน (รวมอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เครื่องดื่ม และอุปกรณ์การอบรม)

 • การอบรมสำหรับองค์กร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง LINE @dots 

instructors.

คลาส AI Powered Content Marketing ทำการฝึกอบรมโดย

 • ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง: อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัล เจ้าของบล็อกและผู้เขียนหนังสือด้านการตลาด มีประสบการณ์บรรยายและฝึกอบรมด้านธุรกิจให้กับองค์กรต่าง ๆ มากว่า 10 ปี

participants.

คอร์ส AI Powered Content Marketing เหมาะสำหรับ

 • ฝ่ายผลิตงานคอนเทนต์ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาไอเดียและสร้างสรรค์คอนเทนต์สำหรับสื่อสารการตลาดได้เร็วขึ้น มากขึ้นกว่าเดิม

 • เจ้าหน้าที่ด้านสื่อสารการตลาด เพื่อสามารถรู้มุมว่าสามารถใช้ ChatGPT ช่วยเข้ามาจัดการด้านคอนเทนต์ และประยุกต์เพื่อใช้ในการทำงานอื่น ๆ ที

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้าน Content Marketing มาก่อนหน้านี้แล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจทั้งคลาสอบรมสำหรับองค์กร หรือคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง LINE: @dots หรือโทรศัพท์ 084-6179999

bottom of page