top of page

AI / HR.

Increase productivity in HR Works with Artificial Intelligence

เปิดโอกาสให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีโอกาสในการรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ AI ที่มาพร้อมกับความสามารถที่น่าทึ่ง เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของคุณ.

เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัย:

ในยุคที่เทคโนโลยี AI ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เราเชื่อว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ AI และความเข้าใจในการนำมาใช้ในการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จำเป็นอย่างยิ่ง

ประโยชน์ในการนำเครื่องมือ AI มาใช้ในภารกิจของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์:

คอร์สนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงประโยชน์และการใช้งานของเครื่องมือ AI ในภารกิจของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เช่น การพัฒนาบทสัมภาษณ์ในลักษณะที่เป็นมิตร การตรวจสอบเอกสารและกระบวนการทำงานอื่นๆ

การนำเสนอกรณีศึกษา:

คอร์สนี้จะให้กิจกรรมและกรณีศึกษาเพื่อให้คุณมีความเข้าใจในการนำเครื่องมือ AI ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในองค์กรของคุณและในอุตสาหกรรมอื่นๆ

agenda.  

 1. ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ AI  - มันคืออะไร ? ทำงานอย่างไร ?

 2. Mindset สำคัญเริ่มต้นในการใช้งาน AI

  • เรื่องต้องรู้และต้องระวังก่อนใช้ AI ที่หลายคนพลาด​

  • มุมมองสำคัญในการใช้งาน AI ที่ต้องพึงระลึกเสมอ

 3. รู้จัก ChatGPT / Bard และ รูปแบบการใช้ ChatGPT / Bard สำหรับงานสำคัญที่เราสามารถทำงานด้วยได้

 4. เทคนิควิธีการทำงานกับ ChatGPT / Bard เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ​

  • การคีย์ข้อมูลเพื่อช่วยสร้างกรอบการโต้ตอบในบริบทที่ต้องการ​

  • ศิลปะของการเขียน Prompt เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

workshop.  

การอบรมในคลาส AI / HR  จะอยู่ในรูปแบบ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือทำและฝึกการใช้งานเครื่องมือด้วยตัวเองผ่านโจทย์ต่าง ๆ ซึ่งทำให้สามารถกลับไปทำงานต่อได้จริงหลังจบคอร์ส มีประสบการณ์ที่จะพัฒนาต่อยอดได้ต่อไปในอนาคต

timing.

การอบรมคลาส AI / HR จะใช้ระยะเวลาอบรมประมาณ 3 ชั่วโมง 

รุ่นเดือนสิงหาคม: วันที่ 16 สิงหาคม 2566 และวันที่ 24 สิงหาคม 2566

เวลาอบรม 9.00 - 12,00 น.

อบรมที่ dots academy (MRT สามย่าน)

fee.  

การอบรมคลาส AI / HR นั้นไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

ทาง dots academy สงวนสิทธิ์ผู้เข้าอบรมต้องเป็นพนักงานในฝ่ายบุคคลขององค์กรต่าง ๆ เท่านั้น และจำกัดสิทธิ์ให้บริษัทละ 1 ท่านสำหรับแต่ละรอบการอบรม

instructors.

คลาส AI/HR ทำการฝึกอบรมโดย

 • ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง: อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัล เจ้าของบล็อกและผู้เขียนหนังสือด้านการตลาด มีประสบการณ์บรรยายและฝึกอบรมด้านธุรกิจให้กับองค์กรต่าง ๆ มากว่า 10 ปี

 • จิรวัฒน์ ศรีธระชิยานนท์: อดีตผู้บริหารระดับสูงในบริษัทหลายแห่ง ปัจจุบันรับเป็นที่ปรึกษาอิสระด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ให้กับองค์กรต่าง ๆ 

participants.

คอร์ส AI / HR เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์ เพื่อสามารถที่จะรู้จักเครื่องมือ AI และสามารถมองเห็นแนวทางในการจะฝึกอบรม รวมทั้งวางแผนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อสอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่นี้

หมายเหตุ: การลงทะเบียนไม่ได้เป็นการยืนยันว่าผู้ลงทะเบียนจะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรม ทางทีมงานจะพิจารณาจัดสรรสิทธิ์ให้ตามความเหมาะสมตามจำนวนผู้ลงทะเบียนด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดด้านสถานที่ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันอีกครั้งเมื่อมีการประกาศในลำดับต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจทั้งคลาสอบรมสำหรับองค์กร หรือคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง LINE: @dots หรือโทรศัพท์ 084-6179999

bottom of page