The Art & Science of Content Marketing

นี่คือคลาสคอนเทนต์ที่ดีที่สุด จากหนึ่งในคนที่รู้จริงเรื่องคอนเทนต์มากที่สุด
ผู้บริหารด้านการตลาดบริษัทมหาชน

รู้ลึก เข้าใจ ทำเป็น

ไม่สอนสูตรสำเร็จ แต่ให้คิดเป็น ดูเป็น ทำเป็น

2 วันอัดแน่นด้วยแนวคิดมากมายว่าคอนเทนต์ทำให้ขายของได้อย่างไร

เรียนรู้และเข้าใจ “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ของการสร้างคอนเทนต์เพื่อธุรกิจ
รวมทั้งเวิร์คชอปเพื่อสร้างกลยุทธ์การใช้คอนเทนต์

รุ่นที่ 51: (พ-พฤ) 21-22 ส.ค. | รุ่นที่ 53: (ส-อา) 7-8 ก.ย.

คุณมีปัญหาหรือข้อสงสัยแบบนี้อยู่ไหม?

 • มีเพจ มีเว็บ แต่ไม่รู้จะเอาอะไรไปใส่?
 • คนตามเยอะ ไลค์มี ยอดไม่มา เกิดเพราะอะไร?
 • ต้องโพสต์กันทุกวัน คิดคอนเทนต์ไม่ออก?
 • คนมาซื้อของเพราะคอนเทนต์กันได้อย่างไร?
 • แบรนด์ใหญ่ทำคอนเทนต์ต่างจากแบรนด์เล็กอย่างไร?

ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราจะคุยกันเพื่อทำความเข้าใจและแก้ปัญหาเหล่านี้ในคอร์ส Content Marketing นี้

คอร์สอบรมและ Workshop การทำ Content Marketing โดยมุ่งเน้นให้เข้าใจพื้นฐานสำคัญของการทำคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ แนวคิดที่จำเป็นต้องรู้ เครื่องมือและเทคนิคในการสร้างคอนเทนต์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำการสื่อสารการตลาดรวมทั้งบริหารจัดการคอนเทนต์ในสื่อของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนรุ่น

ผู้เรียน

ได้รับเชิญไปบรรยาย (ครั้ง)

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • นักการตลาดที่อยากทำความเข้าใจเรื่อง Content Marketing
 • นักสื่อสารการตลาดที่ต้องทำ Content & Communication Strategy
 • คนทำงานด้านคอนเทนต์ที่อยากพัฒนาทักษะและการมองภาพกลยุทธ์
 • เจ้าของธุรกิจที่ต้องวางแผนการใช้คอนเทนต์ในสื่อต่างๆ ของตัวเอง

ลักษณะการอบรม

บรรยาย: 60%

เวิร์คชอป 40%

เนื้อหาในคอร์ส

ความรู้พื้นฐานของ CONTENT MARKETING

เข้าใจหลักพื้นที่ควรรู้ว่าคอนเทนต์คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการตลาด

 • สภาวะปัจจุบันของการตลาดคอนเทนต์
 • การใช้งานคอนเทนต์กับการตลาด
 • ปัญหาของการทำคอนเทนต์ในปัจจุบัน

CONTENT MARKETING STRATEGY

แนวคิดสำคัญของการทำคอนเทนต์ในแผนการตลาดเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ใช่

 • หลักสำคัญของคอนเทนต์ให้ “ใช่”
 • เข้าใจหลัก Value Content
 • กระบวนการใช้ Content ในการ “ขาย”
 • ประเภทของคอนเทนต์ที่ควรรู้
 • การใช้คอนเทนต์ Form ต่างๆ
 • Workshop ทำ Content Strategy

ทฤษฏีที่ควรรู้ของการทำคอนเทนต์

เรื่องราวที่ควรรู้เพื่อประกอบให้การทำคอนเทนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • จิตวิทยากับคอนเทนต์
 • แรงจูงใจสำคัญของคอนเทนต์
 • Content Optimization
 • Case Study of Content Marketing

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย และสถานที่

ระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 2 วัน

รุ่นที่ 51: 21-22 ส.ค. (พุธ-พฤหัสบดี) 
รุ่นที่ 52: 7-8 ก.ย. (เสาร์-อาทิตย์) เต็มแล้ว

เวลาอบรม: 09.00 – 16.30น. (ลงทะเบียน 8.30น.)
มีบริการอาหารกลางวันและเบรกอาหารว่าง 2 ครั้งในทุกวันของการอบรม

สถานที่ dots academy ชั้น 3 อาคาร CW Tower (ตรงข้ามศูนย์วัฒนธรรม)

ค่าใช้จ่าย 8,000 บาทต่อคน (ราคานี้รวม VAT 7% แล้ว)
*10% ของค่าอบรมจะถูกบริจาคให้กับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล
*นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดคงเหลือ 7775.70 บาทต่อคน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง LINE@ และ Facebook

 

ค่าอบรม 10% ในคอร์สนี้จะนำไปบริจาคให้มูลนิธิ องค์กรการกุศล สถานพยาบาล สถาบันการศึกษา ฯลฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

ผู้สอน

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

 • วิทยากรด้านการตลาดที่มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้บริหารการตลาดดิจิทัลในองค์กรมหาชน
 • ประสบการณ์เป็น Associate Director ในดิจิทัลเอเยนซี่ ดูแลการวางแผนและทำคอนเทนต์ใหักับแบรนด์ต่างๆ มากกว่า 40 แบรนด์
 • อาจารย์วิชา Digital Content Marketing ของหลักสูตรปริญญาโทการสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ผู้เขียนหนังสือ Content Marketing: เล่าให้คลิก พลิกแบรนด์ให้ดัง และ Revolving Content Marketing
 • เจ้าของบล็อก nuttaputch.com ซึ่งเป็นบล็อกด้านการตลาดที่มีคนตามมากกว่า 350,000 คน

หลายครั้งผู้ที่ทำงานด้านการตลาด มักยึดติดกับทฤษฎีมากไป ทำให้ความคิดในการถ่ายทอดอยู่ภายใต้กรอบ หลักสูตร Content Marketing จะช่วยเปลี่ยนมุมมองในการสร้าง Content ผ่านประสบการณ์ และตัวอย่างจริงจากวิทยากร และการแลกเปลี่ยนในการทำ workshop ระหว่างเพื่อนร่วม class ท่านจะรู้ทันทีว่า content marketing เป็นสิ่งง่ายและสนุก

สิทธิศักดิ์ แพมณี

Marketing Supervisor

เป็นคอร์สที่สนุก เหมือนได้เปิดรับไอเดียใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆมากขึ้น ผู้สอนมีความรู้และทักษะในการถ่ายทอดความรู้และสามารถยกตัวอย่าง พร้อมทั้งมีวิธีการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปใช้ได้ดีมากค่ะ

วิมลรัตน์ ภูวรารักษ์

กรรมการผู้จัดการบริษัท

เป็นการเปิดโลกและแชร์ประสบการณ์จริง ที่คุณแก่ได้เรียนรู้จากการทำงาน แล้วนำมาแบ่งปันให้กับผู้ที่มาเรียนในคลาส ซึ่งเป็นสิ่งที่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันไม่มีการนำมาสอน คงเพราะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จนนำมาบรรจุในวิชาไม่ทัน คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ สิ่งที่ชอบที่สุดในคลาสคือการได้เรียนรู้ ที่จะลองมองในมุมมองของคนอื่น เหมือนกับการที่ได้เปิดโลกให้กว้าง ซึ่งโดยทั่วไปคงจะเป็นไปได้ยาก สำหรับโอกาสในการพูดคุยเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง

บีม

Account Executive

เป็นคลาสที่ได้ลงมือทำ ได้ Workshop จริงๆ ได้แนวคิดที่คำนึงถึงพฤติกรรมของลูกค้า มาออกแบบคอนเทนท์ให้สอดคล้องกัน รู้วิธีพูดในสิ่งที่ลูกค้าอยากฟัง

มุลิลา โหมบังลี่

มี logic ในการออกแบบวิธีการคิด content อย่างเป็นระบบ

ชญานี แนวบรรทัด

AVP Communication

ดีมาก เข้าใจง่าย สิ่งที่เรียนไม่ใช่แค่ content marketing แต่ เรียกว่าเป็นทฤษฎี ในการใช้ชีวิต ที่มีการสื่อสาร สมบูรณ์แบบมากกว่า ค่ะ

อัจฉรา

VP corporate marketing

คอร์ส Content Marketing ที่ได้จัดอบรมให้กับพนักงานในองค์กรชั้นนำมากมาย

#เรียนฟรีกับdots

สำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ที่สนใจอยากเรียนคอร์ส The Art & Science of Content Marketing สามารถเข้าร่วมเรียนในคอร์สได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจำกัดที่รุ่นละ 2 คน

สำหรับนิสิตนักศึกษาที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ผ่าน Form นี้ โดยจะต้องมีเอกสารประกอบคือ

 • จดหมายแนะนำ (Recommend Letter) จากอาจารย์ของภาควิชาที่ตัวเองศึกษาอยู่

จากนั้นทางบริษัทจะพิจารณาและแจ้งไปว่าน้องๆ นิสิตนักศึกษาท่านไหนได้รับเลือก ซึ่งจะทยอยให้ตามรอบของการสอนต่อไป

หากสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถสอบถามได้ที่ Facebook Page