Business Problem Finding & Solving

เข้าใจและรู้ปัญหาที่แท้จริง เพื่อเห็นแนวทางที่ชัดเจน ไม่สับสนหลงทาง

  • เริ่มวันที่ 20 ส.ค.
  • 20,140 บาทไทย
  • dots academy

รายละเอียดคอร์ส

ฝึกฝนทักษะสำคัญในการทำงาน นั่นก็คือทักษะการแก้ปัญหาที่เราจะต้องคิดวิเคราะห์ให้ได้อย่างแม่นยำว่าสถานการณ์ที่เจออยู่นั้นมีปัญหาอะไรกันบ้าง ปัญหาใดเป็นปัญหาที่สำคัญและต้องได้รับการแก้ไข เช่นเดียวกับกระบวนการคิดวิธีแก้ปัญหาผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้ได้แนวทางแก้ปัญหาที่หลากหลาย ไม่ได้อยู่ในกรอบแบบเดิม ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าคลาส Business Problem Solving & Finding


วันที่เรียนของคลาส

ติดต่อสอบถามและจองคลาสได้ที่

โทรศัพท์: 0846179999

LINE Official Account: @dots