top of page

SMART Objectives คืออะไร? ทำไมคนถึงนิยมใช้กัน?

ถ้าคุณได้ทำงานในองค์กรใหญ่ๆ ที่มีระบบ “บริหารจัดการ” กันแล้ว สิ่งที่มักจะเจอเป็นเรื่องปรกติคือการตั้ง Objectives หรือที่เรียกกันว่า “เป้าหมาย” ของตัวองค์กรตลอดไปจนถึงโปรเจคต่างๆ หรือแม้แต่ตัวเป้าหมายรายบุคคลของพนักงาน

และเมื่อมีการตั้งเป้าหมายแล้ว สิ่งที่เป็นหลักในการตั้งเป้าหมายที่ดีคือการใช้กฏ SMART ซึ่งกลายเป็นหลักแพร่หลายมากๆ ในการตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ หรือแม้กระทั่งการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองจนบรรดา Life Coach ต่างๆ ก็เอาไปใช้แนะนำให้กับคนทั่วๆ ไปด้วยเช่นกัน

แล้วหลัก SMART นี้คืออะไร? ถ้าจะอธิบายกันง่ายๆ แล้วคือแนวทางการตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ดีเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยการตั้งเป้าหมายที่ดีนั้นจะต้อง

1. Specific – คือการระบุที่ชัดเจนว่าต้องการอะไร

2. Measurable – สามารถวัดผลได้ (พูดง่ายๆ คือตีเป็นตัวเลขหรือค่าต่างๆ ได้ โดยไม่ใช่เป็นการกล่าวลอยๆ) และการวัดผลจะสามารถทำให้คุณรู้ได้ว่าคุณเข้าใกล้เป้าหมายมากน้อยแค่ไหน หรือยังขาดอีกเท่าไร

3. Attainable – ทำได้จริง เพราะมันคงไม่มีประโยชน์อะไรกับการตั้งเป้าหมายลอยๆ ซึ่งไม่มีวันเป็นไปได้ (แถมมันจะทำให้คุณเสียกำลังใจเอาได้อีกต่างหาก)

4. Relevant – เป้าหมายนั้นควรจะสัมพันธ์กับเป้าหมายใหญ่ขององค์กร (หรือเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้) เช่นถ้าเราบอกว่าองค์กรต้องการเป็นผู้นำตลาด เป้าหมายของเราควรจะเกี่ยวเนื่องในการไปทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่ไปทำเรื่องอื่นซึ่งไม่ได้สัมพันธ์กับเรื่องนี้

5. Time-Limited – ต้องมีระยะเวลากำหนด เพราะการวางแผนหรือจะทำอะไรสักอย่างนั้นไม่ใช่ “ทำไปเรื่อยๆ  โดยไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไร

ทีนี้หลายคนก็จะเกิดคำถามว่าทำไมต้องทำตามหลัก SMART นี้ด้วย? ส่วนหนึ่งก็เพราะการทำตามหลัก SMART นั้นจะช่วยลดความเสี่ยงกับการที่เราจะตั้งเป้าหมายแบบไม่มีหลัก หรือตั้งไปลอยๆ จนไม่ได้เกิด “แรงจูงใจ” ที่จะทำให้เกิดขึ้นจริง ลองคิดง่ายๆ ว่าถ้าบอกว่าเราอยากจะเขียนหนังสือให้เสร็จ แต่ไม่บอกว่าจะเสร็จภายในเมื่อไร เราก็จะเขียนไปเรื่อยๆ โดยไม่ได้กระตือรือร้น ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรมากถ้ามันไม่เสร็จ หรือถ้าตั้งเป้าหมายสวยหรูแต่ไม่สามารถทำได้จริงก็มีแต่จะกลายเป็นฝันลมๆ แล้งๆ แถมทำให้คนหมดแรงบันดาลใจในการทำงานไปเสียอีกต่างหาก

ด้วยเหตุนี้ เหล่าผู้บริหารและผู้จัดการจำนวนมากจึงมักใช้หลัก SMART นี่แหละในการกำหนดเป้าหมายของทีม แผนก องค์กร ตลอดไปจนถึงของพนักงานแต่ละคนนั่นเอง

#objectives

bottom of page