Review บน Online สำคัญขนาดไหน?

เราพูดกันมาค่อนข้างเยอะแล้วว่า User Generated Content อย่าง Review สินค้าต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลกับผู้บริโภคที่เสพข้อมูลออนไลน์อยู่มากพอสมควร มีการพูดถึงความสำคัญจนทำให้หลายๆ แบรนด์หันมาใส่ใจจนต้องเกิดการพยายามสร้างความสัมพันธ์กับบล็อกเกอร์ซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งสื่อที่สร้างคอนเทนต์เหล่านี้ให้กับผู้บริโภค

แต่สิ่งเหล่านี้มันสำคัญขนาดไหนกัน?

Peopleclaim ได้ลองทำการสำรวจกลุ่มผู้บริโภคชาวอเมริกันถึงพฤติกรรมและอิทธิพลของรีวิวสินค้าต่างๆ ในปัจจุบัน แม้ว่าอาจจะไม่ถึงกับที่จะมาใช้เป็นมาตราฐานในบ้านเรา แต่เชื่อว่าทิศทางก็คงไ่มต่างกัน (โดยเฉพาะกับคนไทยซึ่งเป็นประเทศที่เสพคอนเทนต์ออนไลน์เยอะเป็นพิเศษด้วยแล้ว)

  1. Reviews และ Rating คือ Feature อันดับสองที่ถูกให้ความสำคัญของเว็บไซต์ในปัจจุบัน

  2. 71% ของผู้บริโภคให้ความเห็นว่า Review ต่างๆ ทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจมากขึ้นในการซื้อสินค้าและบริการ

  3. 82% ของผู้บริโภคให้ความสำคัญกับ Review “มากที่สุด” และ “มาก”

  4. 89.6% เชื่อการ Review ของเพื่อนมากกว่าจากนักวิจารณ์

  5. 83.8% เชื่อการ Review ของผู้ใชงานทั่วไปมากกว่านักวิจารณ์

  6. 70% ของผู้บริโภคมีการหาข้อมูลและดู Review ต่างๆ ก่อนจะทำการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ

ว่าแล้ว..คุณจะยังอยากให้มีคน Review สินค้าของคุณอยู่หรือไม่ครับ?

#รวว #สถต #สนคา