top of page

Pepsi เปลี่ยน Tagline ใหม่เป็น For the Love of It

ไม่รู้ว่าเป็นช่วงเวลาอะไรพิเศษหรือเปล่า หลังจากที่ทาง Mastercard ก็เพิ่งปรับโลโก้แบรนด์ตัวเองไปไม่กี่วัน ทาง Pepsi ก็ได้ปรับ Tagline ของตัวเองจากเดิมที่ใช้ Live for now มาตั้งแต่ปี 2012 (อ้างอิงจาก AdAge) โดยยังคงโลโก้เดิมนะ ซึ่ง Tagline ใหม่ที่ใช้ในระดับ Global คือ For the Love of It นั่นเอง

ทั้งนี้ ทาง Pepsi ก็ได้ปล่อยคลิปวีดีโอเปิดตัว Tagline ใหม่นี้ออกมาหลายตัว ซึ่งก็เข้าใจได้ว่าจะเอาไปใช้ลงโฆษณาในสื่อดิจิทัลต่างๆ นั่นเอง ไปดูกันได้ตามวีดีโอด้านล่างนี้ครับ


bottom of page