top of page

People-Pleasing คืออย่างไร? ทำไมถึงอันตรายในออฟฟิศPeople-Pleasing หรือพฤติกรรมเอาใจคนอื่น เป็นลักษณะนิสัยที่บุคคลพยายามทำให้ผู้อื่นพอใจหรือมีความสุขอยู่เสมอ แม้จะต้องแลกด้วยความสุขหรือความต้องการของตนเอง ในสภาพแวดล้อมการทำงาน พฤติกรรมนี้อาจดูเหมือนเป็นคุณสมบัติที่ดี แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันสามารถส่งผลเสียต่อทั้งตัวบุคคลและองค์กรได้ มาดูกันว่าทำไม People-Pleasing ถึงเป็นอันตรายในออฟฟิศ

 1. ทำลายขอบเขตส่วนตัวและการทำงาน

 • คนที่มีพฤติกรรม People-Pleasing มักจะรับงานเกินกำลัง หรือทำงานนอกเวลาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

 • ส่งผลให้เกิดความเครียดและภาวะหมดไฟในระยะยาว

 1. ลดประสิทธิภาพการทำงาน

 • การพยายามทำให้ทุกคนพอใจอาจทำให้ไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างเหมาะสม

 • อาจนำไปสู่การทำงานที่ไม่ตรงกับเป้าหมายหลักขององค์กร

 1. สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง

 • การเอาใจผู้อื่นตลอดเวลาอาจทำให้ละเลยความต้องการและความคิดเห็นของตนเอง

 • ส่งผลต่อความมั่นใจและการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์

 1. เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตในหน้าที่การงาน

 • คนที่มีพฤติกรรม People-Pleasing อาจหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหรือการท้าทายไอเดียที่ไม่เหมาะสม

 • ทำให้พลาดโอกาสในการแสดงศักยภาพและการได้รับการยอมรับในความสามารถที่แท้จริง

 1. สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุล

 • การเอาใจผู้อื่นมากเกินไปอาจทำให้เพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานเริ่มคาดหวังและพึ่งพามากเกินไป

 • อาจนำไปสู่การถูกเอาเปรียบหรือการไม่ได้รับความเคารพในที่ทำงาน

 1. ละเลยการพัฒนาตนเอง

 • เมื่อทุ่มเทเวลาและพลังงานไปกับการทำให้ผู้อื่นพอใจ อาจทำให้ไม่มีเวลาในการพัฒนาทักษะหรือความรู้ใหม่ๆ

 • ส่งผลต่อการเติบโตในสายอาชีพในระยะยาว

 1. เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต

 • ความพยายามที่จะทำให้ทุกคนพอใจอาจนำไปสู่ความเครียด วิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า

 • ส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

วิธีการแก้ไขพฤติกรรม People-Pleasing ในที่ทำงาน:

 1. เรียนรู้การตั้งขอบเขต: รู้จักปฏิเสธงานที่เกินความสามารถหรือไม่ใช่หน้าที่โดยตรง

 2. ฝึกการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา: แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างสุภาพแต่ชัดเจน

 3. ให้ความสำคัญกับตนเอง: จัดลำดับความสำคัญของงานและชีวิตส่วนตัวให้สมดุล

 4. พัฒนาความมั่นใจในตนเอง: เชื่อมั่นในความสามารถและคุณค่าของตัวเอง

 5. หาที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง: ขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ในการจัดการกับสถานการณ์ในที่ทำงาน


การเข้าใจและแก้ไขพฤติกรรม People-Pleasing ไม่เพียงแต่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานของคุณเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานและความก้าวหน้าในอาชีพอีกด้วย การรักษาสมดุลระหว่างการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีและการดูแลตัวเองเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างยั่งยืน

Comentarios


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page